Hálózati együttműködésbe kezdtek a gyermekekkel foglalkozó zuglói szakemberek

Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért (HEGY) elnevezéssel új szakmai összefogás indult a XIV. kerületben. A Zuglói Közbiztonsági  non-profit Kft. (ZKNP) által szervezett első tanácskozásukat október 4-én a Zuglói Civil Házban tartották meg a városrész gyermekeinek jólétéért tevékenykedő állami, önkormányzati és civil szervezetek képviselői.

A hagyományos gyermekvédelmi teendőkön túlmutató, kibővült résztvevői körrel és a korábbinál szélesebb tematikával tartották meg a Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért (HEGY) elnevezésű, a jövőben évenként megrendezésére kerülő fórum első munkatanácskozását. Adler Katalin, a kezdeményező ZKNP prevenciós koordinátora megnyitójában mérföldkőnek nevezte a HEGY megalakulását. Mint elmondta, az a közös tapasztalat, felismerés vezetett idáig, amely szerint csakis a gyermekekkel foglalkozó, az ifjúság jólétéért tevékenykedő állami, önkormányzati intézmények, civil szervezetek szakembereinek összehangolt munkája révén lehet javítani a fiatalok helyzetén.

Ehhez viszont az szükséges, hogy a szervezetileg elkülönült intézmények munkatársai között folyamatos párbeszéd, állandó információcsere és intenzív szakmai kapcsolat alakuljon ki. Ezért jött létre a HEGY.

Szabó Rebeka, a társadalompolitikáért is felelős XIV. kerületi alpolgármester felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy Magyarországon minden harmadik gyermek rendkívül rossz szociokulturális körülmények között él. Az alpolgármester ösztönözni fogja, hogy az önkormányzat keretein belül működő gyermekvédelmi kerekasztal kapcsolódjék össze a HEGY tevékenységével. Az állami intézményfenntartó nevében üdvözölte a tanácskozást Mogyorósi Attila, a Közép-pesti Tankerületi Központ szakmai igazgató-helyettese.

Az eszmecsere kötetlen formában, a Word Cafe módszertana szerint zajlott le. Az asztaloknál helyet foglaltak a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézménye, a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ, a Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat, a XIV. kerületi Rendőrkapitányság, a helyi Polgárőrség, az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselői, a XIV. kerületi önkormányzat illetékes döntéshozói, a városrész oktatási és nevelési intézményeinek vezetői, igazgatók és a civil szervezetek, alapítványok munkatársai.

A részvevők két nagyobb, de egymással összefüggő témakörrel kapcsolatban cseréltek eszmét, fejtették ki észrevételekeiket, fogalmazták meg javaslataikat: a családokkal, illetve az intézmények közötti együttműködés nehézségeiről és lehetőségeiről.

A tanácskozás témafelelősei összegzésükben a családokkal kapcsolatban azt állapították meg, hogy a szülők, pedagógusok gyakran csak akkor fordulnak gyermekvédelmi szakemberhez, amikor már nagyon súlyos helyzetbe került a gyermek, mivel a segítségre képes szakemberek és a családok elszigetelődnek egymástól. Nem működnek megfelelően az intézményi jelzőrendszerek, nincs naprakész megfelelő adatbázis a megfelelő szolgáltatásokról. A viselkedés problémás gyermekekről  nincs megfelelő kommunikáció a nevelők és a szülők között.

Az intézményekre vonatkozóan a legégetőbb gondnak a résztvevők a nehézkes információáramlást, a felesleges bürokratikus, adminisztrációs feladatokat és az alapképzés hiányosságait tartották. 

A Hálózati Együttműködés első fóruma a fentiek értelmében ügy döntött, hogy tagjaiból november végéig két komplex munkacsoportot hoz létre: az egyik a problémás viselkedésű gyermekek és környezetük helyzetén kíván segíteni, a másik az intézmények közötti kommunikáció javítását tűzte napirendjére. A munkacsoportok a következő év hasonló összejövetelén beszámolnak majd az elvégzett feladatokról.