Sikeres együttműködés a Békés Iskolákért

Sikeres együttműködés alakult ki a Békés Iskolák program eszmerendszerének megismertetése, elterjesztése végett a Piarista Alapítvány és a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP) között az elmúlt hónapokban.

Az Alapítvány a győztesek között szerepelt a Belügyminisztérium égisze alatt működő Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázatán. Pályamunkája címe és témája „Közösség és szemléletfejlesztés az iskolában és azon túl (KÖSZI)” volt. Az Alapítvány megkereste a ZKNP-t és együttműködési megállapodást ajánlott fel a KÖSZI meghatározott, egyébként a Békés Iskolák programhoz illeszkedő részeinek megvalósítására, amelyért a cégnek az elnyert pályázati összegből 648 ezer forintot juttatott.

A megállapodásnak megfelelően, idén áprilistól a nyár végéig Adler Katalin, a ZKNP prevenciós koordinátora a fővárosban és országszerte tréningeket tartott a Magyar Piarista Rendtartomány oktatási intézményeiben.

Az egyházi fenntartású iskolák szakemberei így közvetlen forrásból merítve ismerkedhettek meg a ZKNP közreműködésével és támogatásával megvalósuló, immár országosan elterjedt Békés Iskolák programmal: az iskolai bántalmazás elleni küzdelem kérdésköreivel, a konfliktuskezelő és –megelőző technikákkal. Szintén az együttműködés keretében Budapesten Tomis Károly rendőr főtörzszászlós, a ZKNP prevenciós tanácsadója a piarista iskolákba járó gyerekek szüleinek tartott előadást a fiatalokra veszélyes bűncselekmények lehetséges megelőzéséről.

Adler Katalintól megtudtuk, hogy a Piarista Alapítvány külön kérésére a tréningeken bemutatta a World Café módszertant, és a felkészítések egy része is már ennek az eljárásnak a gyakorlati alkalmazásával zajlott le.  A World Café lényege, hogy egy-egy megbeszélés, tanácskozás résztvevői különböző összetételű asztaltársaságokat alkotva, megosztják egymással gondolataikat, céljaikat, ötleteiket néhány előre kidolgozott kérdésről. Mindez jelentősen segíti egymás megértését, a közös érdekek és célok megfogalmazását.

A Piarista Alapítvány kifejezte azon szándékát és reményét, hogy az iskolai légkör javítását célzó hosszú távú programjához kapcsolódóan, a most lezárult pályázati együttműködésen túl, a ZKNP-vel a továbbiakban is folytatódni fog a partneri, szakmai alapokon nyugvó együttműködés.