Rendőrségi szerepvállalás a kapcsolati erőszak megfékezésében

 

A rendőrségnek a kapcsolaton belüli erőszak megelőzésében, felszámolásában törvényben előírt feladatairól szólt a Békés Otthon (BO) oktatási programsorozat 2020. február 27-én megtartott rendezvénye a projektet kezdeményező és szervező  Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP)  Laky Adolf utcai oktatótermében.

A tavaly óta futó program idei második eseményén a XIV. kerületben működő, a témában érintett szakmai szervezetek képviselői jelentek meg. Így a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ, a XIV. kerületi Rendőrkapitányság, a zuglói gyámhivatal, a helyi pedagógiai szakszolgálat, a civil egyesületek munkatársai, óvoda- és iskolapszichológusok, szociális segítők. Részt vett az eseményen Szil Péter pszichoterapeuta és Kuszing Gábor pszichológus, mindkettőjük a kapcsolati erőszak témakörének szakértői, a BO program külső munkatársai.

A Békés Otthon program eddig alapvetően tudásbővítésről, szemléletformálásról szólt, A tréningeken, interaktív előadásokon megjelenő szakemberek között mára kialakult az a kapcsolat, párbeszéd, amely lehetővé teszi a szervezetileg elkülönült intézmények  hatékonyabb együttműködését, a gyorsabb intézkedést, beavatkozást ott, ahol felvetődik a kapcsolaton belüli erőszak gyanúja vagy megnyilvánul annak ténye – közölte bevezetőjében Adler Katalin, a ZKNP prevenciós koordinátora, aki azt is bejelentette, hogy a BO program hamarosan kiegészül áldozatvédelmi szolgáltató tevékenységekkel is.

Ezt követően Baricska Norbert rendőr alezredes, a BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője, kapitányságvezető-helyettese ismertette azokat a büntetőjogi törvényeket, amelyek meghatározzák a rendőrség feladatait a kapcsolati erőszak miatti ügyekben, majd az egybegyűltek köréből érkező konkrét gyakorlati, szakmai irányultságú kérdésekre adott választ. Mint elmondta, a családon, párkapcsolaton belüli bántalmazás vagy szexuális erőszak esetében nagyon nagy a látencia, az ilyen jellegű cselekményeknek csupán a töredéke jut valamelyik hatóság tudomására. Ezért különösen fontos a szakirányú szervezetek közötti jelzőrendszer eredményes működtetése. A veszélyeztetésről szóló jelzés bárhonnan, bárkitől érkezhet: iskolától, civil szervezettől, szomszédtól, gyermekvédelmi szolgálattól, kormányhivataltól, a sértettől magától. A rendőrségnek, ha bűncselekmény vagy annak gyanúja jut a tudomására, intézkedési kötelezettsége van. Az eljárás további menetét természetesen a beszerzett bizonyítékok, a kivizsgált körülmények, a beszerzett szakértői jelentések értékelése szabja meg.

A legsúlyosabb ügyek, amelyek bűnügyi vagy rendészeti intézkedést és eljárást igényelnek, folytatódnak a rendőrségen, – hangsúlyozta Baricska Norbert.  Nem lehet azonban általánosan meghatározni, mikor elengedhetetlen a rendőri beavatkozás, mikor szükséges például a megelőző távolságtartás intézményét alkalmazni. A rendőrségnek a bekövetkezett fizikai bántalmazás, fenyegetés és zaklatás gyakoriságának, mértékének, az eset összes elemének figyelembevételével kell eljárnia, a fokozatosság és az arányosság törvényi alapelvei szerint. Speciális eljárási szabályok vonatkoznak a kiskorúakra, az óvodás vagy kisiskolás gyermekekre, ha valószínűsíthető, hogy kapcsolaton belüli erőszak sértettjeivé váltak. Az ügy pontos felderítése érdekében az ő meghallgatásukat különleges helyiségekben, életkori sajátosságuknak megfelelő körülmények között és módon, erre kiképzett rendőrök és szakértők bevonásával végzik el.

Az érdeklődők Adler Katalin prevenciós koordinátornál jelentkezhetnek a Békés Otthon  program következő, 2020. március 27-ei, 9 órakor kezdődő rendezvényére az  adler@zknp.hu email címen vagy a +36 70 316 3941-es telefonszámon.