Példaértékű kezdeményezés a Békés Iskolák program

Országos szinten is figyelemre méltó, példaértékű kezdeményezésnek nevezték a Zuglóból koordinált Békés Iskolák (BI) programot azon a tudományos tanácskozáson, amelyet a Szegedi Akadémiai Szakbizottság (SZAB) szervezésében tartottak meg november 9-én „Összefogás egy erőszakmentes jövőért” címmel.

A SZAB Jogpszichológiai Munkabizottsága szegedi rendezvényén az előadók: dr. Krémer András szociológus és dr. Gyulai Edina gyermekvédelmi szakértő, valamint a kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Adler Katalin, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.(ZKNP) prevenciós koordinátora, a BI egyik szervezője, Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete választmányának tagja, dr. Pongó Tamás, jogász, egyetemi adjunktus, az iskolai erőszak megelőzésének, megszüntetésének kérdésköréről fejtették ki véleményüket.

Az előadásokban és a hozzászólásokban elhangzott: az oktatási, nevelési intézményekben az elmúlt években megsokasodott lelki, fizikai bántalmazások, az internetes térben (cyberbullying) lezajlottakkal együtt, újabb és újabb formákat öltenek, egyre kiterjedtebbek. Ezeknek a rendkívül káros, veszélyes jelenségeknek a visszaszorításához nem elégségesek a jelenleg alkalmazott módszerek, jogi, fegyelmi, pedagógiai eljárások: olyan komplex rendszer kialakítására lenne szükség, amely a megelőzést, az erőszak felismerését, a bántalmazás következményeinek orvoslását új, alternatív szemléletmóddal közelíti meg, megteremtve ezzel a mostaninál hatékonyabb gyakorlati beavatkozás lehetőségét.

A szakemberek, tudományos kutatók közül többen példaértékűnek, országos kitekintésben is figyelemre méltónak nevezték a ZKNP közreműködésével Zuglóban is megvalósuló BI programot. Adler Katalin, az önkormányzati tulajdonú társaság prevenciós koordinátora, a projekt egyik szervezője elmondta: a városrész pedagógusai és a gyermekek szülei kedvezően fogadták az anti-bullying kezdeményezést. A BI akkor és ott lehet igazán sikeres, ha az intézmények vezetői maguk keresik meg a szervezőket csatlakozási szándékukkal, és az egész tantestület megismeri a megelőzésre nagy hangsúlyt helyező program alapjait, felépítését, moduljait. A transzparens eljárásrend lefektetése mellett elengedhetetlen a nevelők, tanárok ez irányú speciális képzése, hogy időben felismerhessék a bántalmazási szituációt, létrehozhassák és eredményesen működtessék a BI lényeges elemét alkotó békítő team-eket, kialakíthassák az egymás tiszteletén, az egymás iránti bizalmon alapuló osztályközösségeket – hangsúlyozta Adler Katalin.