Kerületi módszertani útmutató készül a családon belüli erőszak kezeléséhez

A családon belüli erőszak visszaszorításának kérdésköre szerepelt a Zuglói Áldozatvédelmi Szakmai Együttműködési Rendszer (ZÁSZER) november 10-ei ülésének napirendjén a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP) Laky Adolf utcai előadótermében.

Az eseményen résztvettek: dr.Czirják Róbert rendőr alezredes, a XIV. kerületi kapitányság vezetője, a ZÁSZER elnöke, Szabó Rebeka, társadalompolitikáért felelős alpolgármester, Sokacz Anikó, önkormányzati képviselő, Varga Sándor, a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ (ZCSK) igazgatója, Tóth Józsefné, a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ vezetője, Kovács-Csincsák László, a ZKNP ügyvezetője, Adler Katalin, a ZKNP prevenciós koordinátora, a ZÁSZER titkára, továbbá Budapest Főváros Kormányhivatala, a Tankerületi Központ, a helyi Polgármesteri Hivatal és önkormányzat, a gyámhivatal, a civil szervezetek munkatársai, szakemberei.

A sértettek érdekeit, védelmét, megsegítését szolgáló szerveződés tagjainak dr. Czirják Róbert, a XIV. kerületi rendőrség vezetője arról számolt be, hogy bár a pandémiás időszakban a családon belüli erőszak esetszáma megnövekedett, az elkövetők elleni fellépés is megsokasodott, hatékonyabbá vált. A rendőrség a rendelkezésére álló jogi eszközökkel élve minden indokolt esetben meghozza az ideiglenes távolságtartást elrendelő határozatot, elvégzi a helyszíni beavatkozások közül azokat a hatósági cselekményeket, amelyek a konkrét ügyben a legcélszerűbbek, beleértve az őrizetbevételeket is, és megindítja a szükséges eljárásokat, értesíti, tájékoztatja az érintett társszerveket. A zuglói kapitány leszögezte: a városrészben korábban megkezdett áldozatvédelmi munka folytatódni fog, hatósága továbbra is kiemelt feladatának tekinti a családon belüli erőszak elkövetőivel szembeni fellépést.

A tanácskozáson a ZÁSZER-be tömörült hivatalok, hatóságok, szervezetek és intézmények képviselői elhatározták, hogy áldozatvédelmi tevékenységüket új együttműködési keretek között folytatják. Tekintettel arra, hogy a családon belüli erőszak megelőzésében, felszámolásában, az áldozatok biztonsága érdekében kölcsönösen egymásra vannak utalva, a hatékonyság végett a szervezeti kapcsolataikat erősíteni kell. Elsősorban az azonnali beavatkozást szolgáló jelzőrendszert szükséges fejleszteni, az egységes intézkedési szisztéma megalkotása nélkülözhetetlen. Ezért még az idén kidolgozzák azt a módszertani útmutatót, amely a rendőrség, a gyámhivatal, a családsegítő központ és az önkormányzat illetékes szerve közötti kooperáció, kommunikáció tartalmának leglényegesebb elemeit rögzíti: ez cselekvési tervként azokat a legsürgetőbb feladatokat részletezi majd, amelyeket az adott kritikus helyzetben a leghamarabb el kell végezniük az említett szervezeteknek a bántalmazottak védelmében. Később a ZÁSZER más tagjai is bekapcsolódnak az adott konkrét eljárásba saját speciális feladatkörükben.

Az egybegyűltek döntésének értelmében ezen az együttműködési rendszeren fog alapulni a következő esztendőben tervezetten megalakuló zuglói áldozatvédelmi munkacsoport, amely az elképzelések szerint meghatározott időközönkénti ülésein elemzi majd a tapasztalatokat és jelöli ki a további teendőket.