KEZELÉS-INTERVENCIÓ

Az iskolai erőszak kezelésénél, legyen szó akár diák-diák, akár felnőttek és gyerekek közötti erőszakos megnyilvánulásról, a legfontosabb, hogy észben tartsuk, akkor tudjuk igazán hatékonyan kezelni ezeket a helyzeteket, ha felismerjük őket és nem maradnak titokban, illetve, ha a kezeléssel párhuzamosan mindent megteszünk az újabb esetek megelőzéséért.

Jó, ha tudjuk, hogy a teljesen konfliktusmentes, utópisztikusan békés iskolai légkör megteremtése nem reális, és nem is cél. A konfliktus önmagában nem jó vagy rossz, lehet esély, a fejlődés záloga és lehet romboló, pusztító is. Az iskola akkor tudja jól kordában tartani a megjelenő agresszív indulatokat és azokat destruktívból konstruktívvá alakítani, ha ehhez megfelelő eszközöket kap és használ.

A jó hír, hogy ezek az eszközök és hozzá tartozó tudástár rendelkezésre állnak.

Fontos viszont látni, hogy az iskolában megjelenő erőszakos megnyilvánulások nem egyformán súlyosak, és ennek megfelelően a kezelésük is eltérő lehet. Mindig javasolt utánanézni, hogy milyen helyzetre melyik eszköz a legmegfelelőbb, és mikor érdemes külső szakember tudását, tapasztalatát is igénybe venni. 

Általános szabály, hogy külön kell választani a helyzet kezelését a fegyelmező eszközök használatától fejben és gyakorlatban egyaránt. Vannak olyan helyzetek, amelyekben egyáltalán nem is szükséges fegyelmező eszközök használata, mert más eszközökkel, például a helyreállító, úgynevezett resztoratív technikák alkalmazásával sokkal jobb eredményt érhetünk el. 

Érdekes módon, még a súlyosabb eseteket jelentő bullying helyzetek kezelésében sem a büntetés tűnik célravezetőnek a kutatások alapján, hanem a biztonságot nyújtó, diákok, tanárok, szülők számára is világos eljárásrend, amelyben egyértelműen kijelölésre kerül, hogy mely lépéseket teszi meg az iskola, ha bullying vagy cyberbullying, tehát rendszeres iskolai vagy online bántalmazás jut a tudomására. Egy iskolai eljárásrend, amelynek első lépése mindig a bántalmazás azonnali leállítása, biztonságérzetet ad az iskola felnőtt és gyermek polgárainak egyaránt. A Magyarországon elérhető antibullying programok mindegyikének része az iskolai eljárásrend kidolgozása. Természetesen az eljárásrend mellett az egész iskolára kiterjedő, hosszú távra bevezetett programok hozzák a legjobb eredményeket a bullying leküzdésében.

Az erőszakos viselkedésnek lehetnek olyan formái is, amelyek kimerítik egy-egy bűncselekmény tényállását. Ha egy erőszakos cselekmény mások testi épségét, életét veszélyezteti, azonnal segítséget kell kérni a rendőrségtől és szükség esetén a mentőktől.

A KERIB többek között azért jött létre, hogy a hatékony megelőzési és kezelési módszerek és a mögötte rejlő tudásanyag átadásával elősegítse a szélsőségesen erőszakos helyzetek csökkenését.

Fel kell ismernünk, hogy olyan iskolai légkör, ahol a konfliktusok megfelelő teret kapnak, de nem fajulnak el, akkor alakul ki, ha az erőszakot, a bántalmazást közösségi problémaként fogjuk fel, amely ellen közösen érdemes fellépni, de soha nem elrettentéssel, hanem a pozitív normák erősítésével.  Ha egy iskolában erőszak van, azt azt jelzi, hogy még szükség lehet az ismeretek, tudás, eszközök bővítésére, amelyek lehetővé teszik a helyzetek hatékonyabb kezelését. A KERIB tagjai mélyen hisznek abban, hogy ez a tudásanyag, ezek a kompetenciák elsajátíthatóak az iskolák szakemberei által. A KERIB, reményeink szerint, e folyamatban tud hasznos támogatást nyújtani.

Az iskolai agresszió megelőzése

Mint minden más rizikómagatartás esetében, úgy az iskolai erőszakra is igaz, hogy a megelőzés az egyén és a közösség szintjén is kedvezőbb és hatékonyabb, mint a krónikussá vált agresszió megfékezése, az áldozatok és elkövetők rehabilitációja és az osztály légkörének, bizalmi szintjének helyreállítása.

 

Tekintettel arra, hogy az iskolai agresszió különböző okokra vezethető vissza és számos formában megnyilvánulhat (kortársbántalmazás, verekedés, erőszakos konfliktusok, bűncselekmények, online bántalmazás), a megelőzésben is többféle szemlélet és technológia kaphat hangsúlyos szerepet. Így előfordulhat, hogy bizonyos agresszív megnyilvánulások megelőzése nem igényel hagyományos értelemben vett tematikus erőszak prevenciós programokat, hanem a tanítási módszereket, a tananyagot, az iskolai fizikai környezetét, vagy az iskolai időgazdálkodást kell megváltoztatni.

Az univerzális prevenciós programok közül a legtöbb hatásvizsgálat a kortársbántalmazással (bullyinggal) kapcsolatban született. A szakirodalmi adatok arra utalnak, hogy a megfelelően végrehajtott és bizonyítékokon alapuló programok 15-20%-kal tudják csökkenteni az áldozattá válás vagy az elkövetés előfordulási gyakoriságát.  A hatékony prevenciós programok legfőbb jellemzői, hogy több korcsoportot ölelnek fel, változatos programelemeket tartalmaznak (pl. tanórai aktivitások, pedagógusképzés, szülők bevonása), hatékonyságvizsgálatot terveznek és a teljes iskolai közösséget szólítják meg. A programok tartalmát tekintve további fontos szempont, hogy az egyes programelemek egyszerre célozzák meg a bullyingról való ismeretek növelését, a beavatkozáshoz és az áldozat támogatásához kapcsolódó viselkedéses készségek fejlesztését, valamint az antibullying norma kialakítását és ezáltal a passzív szemlélők aktivizálását. Az iskolai aktivitások hatékonyságát nagymértékben és hosszútávon fokozza az iskolai esetkezelés, mint intervenciós elem hozzáadása, az egységes iskolai bántalmazásellenes protokoll és minden olyan kezdeményezés, amely az iskolai kereteken kívül, de ahhoz kapcsolódva mélyíti el az antibullying tevékenységeket (pl. színház, filmek, online anyagok).

Az átfogó programok leghangsúlyosabb része az osztályközösségeknek tartott foglalkozások, melyet leggyakrabban pedagógusok vagy más iskolai segítők végeznek. Ugyanakkor az intézmény más dolgozóit is fontos érzékenyíteni, és felkészíteni arra, hogy egységes szemléletet képviseljenek az iskolai erőszak tekintetében (hasonló módon avatkozzanak közbe és egységesen ítéljék el az agresszív viselkedést).

Milyen programok elérhetőek ma hazánkban?

Magyarországon kormányzati és civil programok, iskola szintű kezdeményezések egyaránt léteznek, de még nem kellő számban és egyelőre kevés tudományos megalapozottsággal. Jelenleg arról sincsenek naprakész adataink, hogy hány iskolában zajlik valamilyen agresszió megelőző tevékenység. A KERIB egyik legfontosabb célja ezeknek a programoknak a megismertetése az iskolákkal, a szakmai közönséggel és a szülőkkel.

 • A „Békés Iskolák” a bántalmazást előidéző, rosszul működő (rosszul mentalizáló) iskolai rendszer átalakítását célzó program, amely komoly hangsúlyt fektet az iskola belső erőforrásainak aktivizálására. Fontos szemléleti jellemzője a bántalmazás minden formájának elutasítása és a szemlélők mozgósítása. A program különböző modulokon keresztül segíti a közösséget a számára megfelelő megoldások felismerésében és alkalmazásában.
 • Az ENABLE antibullying programot az Oktatási Hivatal koordinálja az ELTE PPK együttműködésével. A program gerincét a két modulban elérhető, felső tagozatosoknak és középiskolásoknak fejlesztett antibullying foglalkozások alkotják, melyet pedagógusképzés, eljárásrend, diagnosztikai eszköz és szülői tájékoztató anyagok egészítenek ki. A foglalkozásokat pedagógusok, iskolapszichológusok, illetve iskolai szociális segítők tartják 30 órás felkészítést követően.
 • Az „Online az online bántalmazás ellen” program a digitális oktatáshoz kapcsolódóan indult szintén az Oktatási Hivatal kezdeményezésére. A program digitális tananyagot, óravázlatokat kínál az online bántalmazás témájának feldolgozására online környezetben alsós, felsős és középiskolai korcsoportokra optimalizálva.
 • Nemecsek Programot a Hintalovon Alapítvány dolgozta ki. A program célja, hogy segítse az iskolákat és más, gyerekekkel foglalkozó szervezeteket abban, hogy rendelkezzenek egy saját gyermekvédelmi irányelvvel. A dokumentum kidolgozása során az iskola működését, kapcsolatait, eljárását, erőforrásait sok szempontból az iskolával közösen, összetett szempontok szerint tekintik át, és fejlesztési javaslatokat fogalmaznak meg.
 • Partners Hungary Alapítvány iskolásoknak szóló alkalmain kortárs mediációs és konfliktuskezelési technikákat oktat, osztályfőnöki órákat tart a kortársbántalmazás témakörében.
 • A NyugiOvi az óvodás (és kisebb iskolás) korosztály számára kidolgozott antibullying program és a kisgyermekek egyéb agresszív viselkedésére vonatkozóan is kínál terápiás módszertant. Ebben a korcsoportban a legkifejezettebb a prevenciós jelleg, mert leginkább még csak az agresszió előképeiről beszélhetünk.

Mik a prevenciós programok, és ezek leghangsúlyosabb elemeként végzett osztálytermi foglalkozások dilemmái?

 • Talán a leggyakoribb probléma, hogy olyan osztályban végeznek prevenciós programot, ahol valójában más a probléma (pl. fegyelmezés, gyász stb.) vagy pedig az agresszió már olyan mértékű vagy aktualitású, hogy a megelőzés már nem is értelmezhető. Ilyenkor fel kell ismerni, hogy már intervenciós lépések (pl. mediáció, alternatív vitarendezés) lennének szükségesek.
 • Az osztálytermi megvalósítás egyik kulcskérdése, hogy mi a pedagógusok szerepe a prevenciós foglalkozások megtartásában. Szakmai szempontból kézenfekvő, hogy az osztályfőnök tartsa a foglalkozásokat, mert ő ismeri legjobban a közösségi dinamikát, illetve a megfelelő pedagógusképzéssel az osztálytermi foglalkozások technológiáját is könnyen el tudja sajátítani. De mi van akkor, ha a pedagógusnak mélyebb szakmai-önismereti munkára lenne szüksége az esetleges saját agresszió érintettségének feldolgozásához? Mit lehet tenni, ha maga a pedagógus jogosnak tartja egyes gyerekek bántalmazását és/vagy az iskola rejtett tanterve egész mást sugall, mint a prevenciós program szellemisége? Jó megoldás-e, ha inkább külsős szakember tartja a foglalkozásokat?
 • A prevenciós foglalkozások tartalmát illetően fontos kérdés, hogy az általánosabb közösségfejlesztési aktivitások, a konfliktusmegoldó készségek javítása, a társas-érzelmi intelligencia, az együttműködő készség, empátia, vitakultúra, kommunikáció fejlesztése elegendő-e az antibullying szemlélet és viselkedésrepertoár kialakításához vagy szükség van-e explicit antibullying tartalmakra is?
 • Számos iskola tapasztalja azt, hogy a prevenciós foglalkozások után nemhogy nem változik semmi, de még jobban elharapózik az iskolai erőszak. Ez egyrészt abból adódik, hogy amint egy jelenség tudatossá, megnevezhetővé válik, megnőhet a bejelentési hajlandóság is. Ugyanakkor fontos tudatosítani, hogy egy-egy tanéven átívelő és néhány osztályt elérő programok még nem feltétlenül előzik meg az erőszakot. Hosszabb idő, komoly elkötelezettség és erőforrások szükségesek ahhoz, hogy a prevenció beépüljön az iskola mindennapjaiba, a foglalkozások megtartása, az egységes fellépés az iskolai dolgozói részéről, vagy az esetkezelő csoportok működése rutin-szerűvé váljanak.

Ne maradj egyedül az iskolai konfliktusokkal! Módszerek az iskolai agresszió felismerésére

Nem csak beszélünk a módszerekről, de a műhelymunka során gyakorlati esetekkel is foglalkozunk. Az ELTE PPK és a KERIB összefogásával indított szakmai rendezvénysorozat azoknak szól, akik nem szeretnének egyedül maradni az intézményi agresszió nyomasztó légkörében, és keresik a megoldási lehetőségeket.

Az ELTE PPK három alkalomból álló szakmai rendezvénysorozatot indít a Kerekasztal az Iskolai Biztonságáért (KERIB) összefogás tagjainak részvételével, melyen az érdeklődő szakemberek megismerkedhetnek az iskolai konfliktusok és agresszió felismerésére, megelőzésére és kezelésére vonatkozó hazai módszerekkel.

Az események időpontjai

 • Az iskolai agresszió felismerése: 2021. május 12. 15:00-18:00
 • Az iskolai agresszió megelőzése: 2021. május 26. 15:00-18:00
 • Az iskolai agresszió kezelése:       2021. június 9.   15:00-18:00

A rendezvény helyszíne: online (ZOOM)

A rendezvényeken való részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges.

A csatlakozás linket a regisztrált résztvevőknek az esemény napján fogjuk kiküldeni.

Az első alkalom témái

 1. Mi a baj? Az iskolai biztonságot veszélyeztető helyzetek felismerése és probléma-azonosítása
 2. Van bullying az osztályban? Az iskolai/internetes bántalmazásban érintett diákok és osztályok azonosítása
 3. Műhelymunka az előadók vezetésével: jó gyakorlatok iskolai megvalósítása, gyakorlati esetek

Előadók (név/szervezet). Dr. Jármi Éva (ELTE PPK), Dr. Krémer András (OME), Dr. Gyulai Edina (OME), Stáhly Katalin (Hintalovon Alapítvány), Deák Éva (Partners Hungary), Arató Nikolett (PTE BTK), Dr. Várnai Dóra Eszter (ELTE PPK), Reményiné Csekeő Borbála (Kék Vonal Alapítvány), Dr. Kulcsár Gabriella (PTE ÁJK), továbbá a Békés Iskolák Közössége, a Szülőnek Lenni Program, és a PDSZ képviselői.

A KERIB részletes szakmai programja honlapunkon elérhető. Az előadásokról készült felvételek a KERIB honlapján és Facebook oldalán is megtekinthetők lesznek.

A felismerés – a május 12-i részletes program

2021.május 12. 15:00-18:00

ELŐADÁSOK
Témafelvetés: az iskolai agresszió felismerése – nem probléma?! Dr. Jármi Éva – ELTE PPK 15.00-15.10
Konfliktusok értelmezései, jellegzetességi oktatási intézményekben és utóéletük Dr. Krémer András, Dr. Gyulai Edina -OME 15.10-15.25
Szervezeti diagnosztika – gyermekvédelmi irányelvek a nevelési-oktatási intézményekben Stáhly Kata – Hintalovon Alapítvány 15.25-15.40
A probléma tudatosítása – felkészülés a változásra Deák Éva – Partners Hungary Alapítvány 15.40-15.50
SZÜNET
A bullying/cyberbullying fogalma, formái, elterjedtsége, szereplői, dinamikája Arató Nikolett – PTE BTK 16.00-16.10
A bullying mint közösségi probléma – a bullying érintettség felismerése közösségi szinten Dr. Várnai Dóra Eszter – ELTE PPK 16.10-16.20
A bullying egyéni rizikótényezői és hatásai Reményiné Csekeő Borbála – Kék Vonal Alapítvány 16.20-16.30
Bullying-érintettség felismerése egyéni szinten – pedagógusként, ill. szülőként Dr. Kulcsár Gabriella – PTE ÁJK 16.30-16.40
SZÜNET – FOLYTATÁS CSOPORTBONTÁSBAN A  MŰHELYEKBEN
Iskolai konfliktusok OME, PDSZ 17.00-17.50
Gyermekvédelmi irányelvek Hintalovon Alapítvány 17.00-17.50
Felkészülés a változásra Partners Hungary Alapítvány 17.00-17.50
Bullying esetek Kék Vonal Alapítvány 17.00-17.50
Cyberbullying esetek PTE BTK 17.00-17.50
Van-e bullying az osztályban? – osztálymérések ELTE PPK 17.00-17.50
Hogyan tud segíteni a Békés Iskolák Program a bullying felismerésében? Békés Iskolák Közössége 17.00-17.50
Bullying felismerése szülőként – mit tehet a szülő? Szülőnek Lenni Program 17.00-17.50
10. Összefoglaló a műhelymunkákról műhelyvezetők 17.50-18.00
RENDEZVÉNY  ZÁRÁSA

(Kép: Jane Fox, flickr, CC BY-ND 2.0, https://www.flickr.com/photos/runjanefox/11114891673)

SZÜLŐ EDU

SZÜLŐI EDU

Ingyenes edukációs csoportfoglálkozás

A Tiszta Jövőért Alapítvány 3 alkalmas zárt, edukációs csoportfoglalkozást indít olyan szülőknek, akik jól szeretnék támogatni gyermekeiket szerhasználattal kapcsolatos döntésekben.

Az Anthropolis Egyesület interaktív foglalkozást tartott a 18 éves diákoknak a párkapcsolatról

Az Anthropolis Egyesület (http://anthropolis.hu/) interaktív foglalkozást tartott a 18 éves diákoknak a párkapcsolatról

A Zuglói Önkormányzat által meghirdetett Civil pályázat keretében lehetőségünk nyílt a 14-18 éves korosztály számára kidolgozni egy interaktív és szemléletformáló foglalkozást a párkapcsolatról. A workshop jellegű foglalkozásokon a fiatal korosztályt is érintő, érzékeny témákról beszélgetünk, mint például a bántalmazás korai jelei a párkapcsolatban, és hogy mindehhez a megfelelő légkört biztosítsuk, a Philosophy for Children módszert alkalmazzuk. A téma maradandó feldolgozása érdekében pedig a plakátkészítés rejtelmeibe vezetjük be a tanulókat.

A programunkat 2020 őszén hirdettük meg, amivel a Zuglói iskolák élhettek, a pandémia sajnos annyiban közbeszólt, hogy végül ‘csak’ egy iskolába tudtunk bemenni, oda is csak félig. A pandémia okozta helyzetet így arra használtuk ki, hogy a már eltervezett foglalkozás tematikáját és a módszertanát tovább fejlesztettük, hogy alkalmassá tegyük arra is, hogy az online térben is megtarthassuk a foglalkozásokat. A pályázat keretei között így azon is dolgoztunk, hogy a foglalkozások anyagát adaptáltuk online órákra. Ezt az adaptált változatot próbálhattuk ki az Europa 2000 Gimnázium diákjaival, amit ezúttal köszönünk nekik.

Egy kis ízelítőül, a diákoknak készítettük ezt a quizt:

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODY2MjMyNDQxMTUyNzky?igshid=1wkiv3he24hwd&story_media_id=2458776934008971250

A Philosophy for Children módszerről bővebben itt olvashat: http://anthropolis.hu/anthropolis/wp-content/uploads/2019/11/toolkit-P4C-magyar.pdf

 

Lezajlott a II. HEGY konferencia

A járvány miatt online formában rendezték meg a  Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért (HEGY) elnevezésű szakmaközi csoportosulás második konferenciáját október 8-án.

A XIV. kerületi önkormányzat nevében Szabó Rebeka társadalompolitikáért felelős alpolgármester üdvözölte a konferenciát. Mint elmondta, büszkeséggel tölti el, hogy Zuglóban milyen sok erős hivatástudatú oktatási, nevelési szakember dolgozik, akik még szabadidejük kárára is hajlandók többletfeladatokat vállalni a gyermekek javára. Különösen fontos most, hogy ebben a krízisekkel terhelt társadalmi helyzetben összeadódjék a tudás a fiatalokért – hangsúlyozta az alpolgármester, aki arra kérte a résztvevőket: jobbító javaslataikkal bátran keressék meg az önkormányzatot, segíteni fognak. Kisné Szivcsovics Nikolett XIV. kerületi önkormányzati képviselő, esélyegyenlőségi tanácsnok két HEGY-munkacsoport tagjaként volt jelen az online „összejövetelen”. Az esemény levezető elnökletét Hevesi Eszter gyógypedagógus, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézménye (FPSZ 14.) igazgatója látta el.

A két évvel ezelőtti első tanácskozásukon a partnerintézmények két fő célt tűztek ki maguk elé: a szakmai kapcsolatok, a kommunikáció erősítését az ifjúsággal foglalkozó XIV. kerületi intézmények között és a problémás viselkedésű gyerekek, valamint családi környezetük megsegítését. Mostani megbeszélésükön az e témakörökre létrejött munkacsoportok számoltak be eddigi tevékenységükről.

A zuglói önkormányzat finanszírozásával, Sokacz Anikó képviselő, civil és nemzetiségi tanácsnok pártfogásával nemrég létrejött Hegyinfo.hu nevű internetes portál működéséről, tartalmáról Rózsa Magdolna, a Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központ (ZCSK) munkatársa és Adler Katalin, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP) prevenciós koordinátora tartott ismertetést. Az elektronikus felületen a HEGY egyszerre kíván a XIV. kerületi szülőknek tájékoztatást nyújtani és a városrész tizennyolc év alatti ifjúságával foglalkozó gyakorlati szakembereinek fórumot teremteni. Sándor Éva, a FPSZ14. pszichológusa a HEGY jellemzésekor kifejtette: az együttműködés annak az eszmének a megvalósulása, amely szerint a gyermekek biztonsága, fejlődése, jóléte csakis a velük foglalkozó állami, önkormányzati intézmények, civil egyesületek, egyházak szakembereinek összehangolt munkájával érhető el. Mára ebben a közös cselekvésben több tucatnyi zuglói szervezet munkatársa vesz részt.

Az I. HEGY konferencián megfogalmazottak értelmében négy munkacsoport alakult az elmúlt két évben: az óvodai, iskolai bántalmazás; a családon belüli erőszak; az addikció témaköreiben; valamint a viselkedési problémával küzdő fiatalok gondjainak enyhítése érdekében. A munkacsoportok beszámolóinak közös eleme volt, hogy a hatékony segítségnyújtáshoz a XIV. kerületi gyerekekkel foglalkozó intézményeknek közös stratégiát kell kialakítaniuk. A HEGY nívós szakmai projekteket, ismeretterjesztést, tréningeket, oktatást kínál a különböző szakterületek képviselőinek. Ezek összehangolása révén működhetnek eredményesen például az iskolai agresszió okainak feltárására, megszüntetésére törekvő békítő team-ek. Az iskolai erőszak  csak rendszerben, komplexen, egységes szemléletmód alapján kezelhető – emelte ki Sándor Éva, pszichológus. Ruszina Mónika, A Szent István Gimnázium pedagógusa a Békés Iskolák program intézményükben zajló bevezetésének lépéseit és egy konkrét, megoldott gyakorlati esetet vázolt fel a hallgatóságnak.

A közösségbe nehezen beilleszkedő, problémás viselkedésű gyermekek esetében a gyors beavatkozás eredményes voltáról beszélt Csuka Veronika, a Zuglói Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, EGYMI utazó gyógypedagógusi intézményegységének vezetője. Mint elmondta, a pedagógusok elakadásakor lép közbe a különféle szakmák képviselőiből álló intervenciós team, amely tevékenységével feltárja a gyermek magatartását kiváltó okokat, és irányt mutat  a gondok megszüntetéséhez vezető további lépésekhez. Nagy Klára klinikai szakpszichológus, a pedagógiai és a gyermeklélektani területek képviselőinek óvodai, iskolai együttes tevékenységére hívta fel a figyelmet. Nem szabad hagyni, hogy a nevelők, tanárok eszköztelennek érezzék magukat a konfliktusokban – fogalmazott. Somogyi Tímea, gyógypedagógus-logopédus, videótréner szerint a személyre szabott segítségnyújtás könnyítheti meg a nem szokványos magaviseletű fiatalok helyzetét, melyhez azonban elengedhetetlen az oktatók és a családok felvértezése a megfelelő ismeretekkel. Ebben nyújt segítséget a négy modulból álló „Már értelek!” program.

A családon belüli erőszak esetei a koronavírus-járvány alatt jelentősen megnövekedtek – mondta Adler Katalin, a ZKNP prevenciós koordinátora. A kapcsolati agresszió jelensége rendkívül aggasztóvá vált, az ellene való fellépéshez szükséges a szemléletformálás, a hazai és a külföldi jó gyakorlatok tapasztalatainak átvétele, az érintettekkel foglalkozó intézmények együttműködésének előmozdítása. Hamarosan elkészül az erről szóló egységes zuglói eljárásrend, a családon belüli erőszak nem lehet magánügy – hangsúlyozta a prevenciós koordinátor. Kuszing Gábor pszichológus, a ZKNP Békés Otthon programjának szakértője, a Stop-Férfierőszak! projekt munkatársa jó esélynek nevezte, hogy a HEGY lehetőséget kínál a bántalmazások elleni eredményes fellépésre, mert sikerült az együttműködésbe, a közös cselekvésbe bevonni a rendőröket, a szociális munkásokat, a gyámügy dolgozóit, az iskolapszichológusokat, így a veszélyeztetett helyzetben lévő kiskorúakat védő intézmények közötti jelzőrendszer eredményesebben működtethető.

A káros szenvedélyek okozta fiatalkori függőségek megelőzése, kezelése végett idén nyáron megalakult addikció munkacsoport tevékenységéről Foki Csilla, a ZCSK óvodai és iskolai szociális segítő csoport koordinátora és Halász Sára tanácsadó, áldozatokat segítő szakember tájékoztatta a résztvevőket. Feltérképezték azokat a színtereket, ahol a káros hatások leginkább elérhetik, veszélyeztethetik a gyermekeket. Ezek egyike az online tér, ahol óriási mennyiségben állítják elő és marketingmódszerekkel terjesztik a káros tartalmakat az egyre fiatalabb közönségnek. Nagy kihívás mindezek hatástalanítása a gyermekek egészséges lelki és testi fejlődéséért felelősséget érző szakemberek számára – hangzott el a beszámolóban.

A munkacsoportok a felvázolt célok mentén folytatják munkájukat, melyről terveik szerint egy év múlva, a III. HEGY konferencián újra beszámolnak. Addig is az érdeklődők a Zugló TV és a ZugRádió adásaiból értesülhetnek a fejleményekről.

A kezdeményezéshez csatlakozni szándékozók a info@hegyinfo.hu e-mail címen jelentkezhetnek az egyes munkcsoportokba. Minden érdeklődő, tenni akaró zuglói szülőt és szakembert szeretettel várunk!