SZÜLŐ EDU

SZÜLŐI EDU

Ingyenes edukációs csoportfoglálkozás

A Tiszta Jövőért Alapítvány 3 alkalmas zárt, edukációs csoportfoglalkozást indít olyan szülőknek, akik jól szeretnék támogatni gyermekeiket szerhasználattal kapcsolatos döntésekben.

Az Anthropolis Egyesület interaktív foglalkozást tartott a 18 éves diákoknak a párkapcsolatról

Az Anthropolis Egyesület (http://anthropolis.hu/) interaktív foglalkozást tartott a 18 éves diákoknak a párkapcsolatról

A Zuglói Önkormányzat által meghirdetett Civil pályázat keretében lehetőségünk nyílt a 14-18 éves korosztály számára kidolgozni egy interaktív és szemléletformáló foglalkozást a párkapcsolatról. A workshop jellegű foglalkozásokon a fiatal korosztályt is érintő, érzékeny témákról beszélgetünk, mint például a bántalmazás korai jelei a párkapcsolatban, és hogy mindehhez a megfelelő légkört biztosítsuk, a Philosophy for Children módszert alkalmazzuk. A téma maradandó feldolgozása érdekében pedig a plakátkészítés rejtelmeibe vezetjük be a tanulókat.

A programunkat 2020 őszén hirdettük meg, amivel a Zuglói iskolák élhettek, a pandémia sajnos annyiban közbeszólt, hogy végül ‘csak’ egy iskolába tudtunk bemenni, oda is csak félig. A pandémia okozta helyzetet így arra használtuk ki, hogy a már eltervezett foglalkozás tematikáját és a módszertanát tovább fejlesztettük, hogy alkalmassá tegyük arra is, hogy az online térben is megtarthassuk a foglalkozásokat. A pályázat keretei között így azon is dolgoztunk, hogy a foglalkozások anyagát adaptáltuk online órákra. Ezt az adaptált változatot próbálhattuk ki az Europa 2000 Gimnázium diákjaival, amit ezúttal köszönünk nekik.

Egy kis ízelítőül, a diákoknak készítettük ezt a quizt:

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODY2MjMyNDQxMTUyNzky?igshid=1wkiv3he24hwd&story_media_id=2458776934008971250

A Philosophy for Children módszerről bővebben itt olvashat: http://anthropolis.hu/anthropolis/wp-content/uploads/2019/11/toolkit-P4C-magyar.pdf

 

Lezajlott a II. HEGY konferencia

A járvány miatt online formában rendezték meg a  Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért (HEGY) elnevezésű szakmaközi csoportosulás második konferenciáját október 8-án.

A XIV. kerületi önkormányzat nevében Szabó Rebeka társadalompolitikáért felelős alpolgármester üdvözölte a konferenciát. Mint elmondta, büszkeséggel tölti el, hogy Zuglóban milyen sok erős hivatástudatú oktatási, nevelési szakember dolgozik, akik még szabadidejük kárára is hajlandók többletfeladatokat vállalni a gyermekek javára. Különösen fontos most, hogy ebben a krízisekkel terhelt társadalmi helyzetben összeadódjék a tudás a fiatalokért – hangsúlyozta az alpolgármester, aki arra kérte a résztvevőket: jobbító javaslataikkal bátran keressék meg az önkormányzatot, segíteni fognak. Kisné Szivcsovics Nikolett XIV. kerületi önkormányzati képviselő, esélyegyenlőségi tanácsnok két HEGY-munkacsoport tagjaként volt jelen az online „összejövetelen”. Az esemény levezető elnökletét Hevesi Eszter gyógypedagógus, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézménye (FPSZ 14.) igazgatója látta el.

A két évvel ezelőtti első tanácskozásukon a partnerintézmények két fő célt tűztek ki maguk elé: a szakmai kapcsolatok, a kommunikáció erősítését az ifjúsággal foglalkozó XIV. kerületi intézmények között és a problémás viselkedésű gyerekek, valamint családi környezetük megsegítését. Mostani megbeszélésükön az e témakörökre létrejött munkacsoportok számoltak be eddigi tevékenységükről.

A zuglói önkormányzat finanszírozásával, Sokacz Anikó képviselő, civil és nemzetiségi tanácsnok pártfogásával nemrég létrejött Hegyinfo.hu nevű internetes portál működéséről, tartalmáról Rózsa Magdolna, a Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központ (ZCSK) munkatársa és Adler Katalin, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP) prevenciós koordinátora tartott ismertetést. Az elektronikus felületen a HEGY egyszerre kíván a XIV. kerületi szülőknek tájékoztatást nyújtani és a városrész tizennyolc év alatti ifjúságával foglalkozó gyakorlati szakembereinek fórumot teremteni. Sándor Éva, a FPSZ14. pszichológusa a HEGY jellemzésekor kifejtette: az együttműködés annak az eszmének a megvalósulása, amely szerint a gyermekek biztonsága, fejlődése, jóléte csakis a velük foglalkozó állami, önkormányzati intézmények, civil egyesületek, egyházak szakembereinek összehangolt munkájával érhető el. Mára ebben a közös cselekvésben több tucatnyi zuglói szervezet munkatársa vesz részt.

Az I. HEGY konferencián megfogalmazottak értelmében négy munkacsoport alakult az elmúlt két évben: az óvodai, iskolai bántalmazás; a családon belüli erőszak; az addikció témaköreiben; valamint a viselkedési problémával küzdő fiatalok gondjainak enyhítése érdekében. A munkacsoportok beszámolóinak közös eleme volt, hogy a hatékony segítségnyújtáshoz a XIV. kerületi gyerekekkel foglalkozó intézményeknek közös stratégiát kell kialakítaniuk. A HEGY nívós szakmai projekteket, ismeretterjesztést, tréningeket, oktatást kínál a különböző szakterületek képviselőinek. Ezek összehangolása révén működhetnek eredményesen például az iskolai agresszió okainak feltárására, megszüntetésére törekvő békítő team-ek. Az iskolai erőszak  csak rendszerben, komplexen, egységes szemléletmód alapján kezelhető – emelte ki Sándor Éva, pszichológus. Ruszina Mónika, A Szent István Gimnázium pedagógusa a Békés Iskolák program intézményükben zajló bevezetésének lépéseit és egy konkrét, megoldott gyakorlati esetet vázolt fel a hallgatóságnak.

A közösségbe nehezen beilleszkedő, problémás viselkedésű gyermekek esetében a gyors beavatkozás eredményes voltáról beszélt Csuka Veronika, a Zuglói Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, EGYMI utazó gyógypedagógusi intézményegységének vezetője. Mint elmondta, a pedagógusok elakadásakor lép közbe a különféle szakmák képviselőiből álló intervenciós team, amely tevékenységével feltárja a gyermek magatartását kiváltó okokat, és irányt mutat  a gondok megszüntetéséhez vezető további lépésekhez. Nagy Klára klinikai szakpszichológus, a pedagógiai és a gyermeklélektani területek képviselőinek óvodai, iskolai együttes tevékenységére hívta fel a figyelmet. Nem szabad hagyni, hogy a nevelők, tanárok eszköztelennek érezzék magukat a konfliktusokban – fogalmazott. Somogyi Tímea, gyógypedagógus-logopédus, videótréner szerint a személyre szabott segítségnyújtás könnyítheti meg a nem szokványos magaviseletű fiatalok helyzetét, melyhez azonban elengedhetetlen az oktatók és a családok felvértezése a megfelelő ismeretekkel. Ebben nyújt segítséget a négy modulból álló „Már értelek!” program.

A családon belüli erőszak esetei a koronavírus-járvány alatt jelentősen megnövekedtek – mondta Adler Katalin, a ZKNP prevenciós koordinátora. A kapcsolati agresszió jelensége rendkívül aggasztóvá vált, az ellene való fellépéshez szükséges a szemléletformálás, a hazai és a külföldi jó gyakorlatok tapasztalatainak átvétele, az érintettekkel foglalkozó intézmények együttműködésének előmozdítása. Hamarosan elkészül az erről szóló egységes zuglói eljárásrend, a családon belüli erőszak nem lehet magánügy – hangsúlyozta a prevenciós koordinátor. Kuszing Gábor pszichológus, a ZKNP Békés Otthon programjának szakértője, a Stop-Férfierőszak! projekt munkatársa jó esélynek nevezte, hogy a HEGY lehetőséget kínál a bántalmazások elleni eredményes fellépésre, mert sikerült az együttműködésbe, a közös cselekvésbe bevonni a rendőröket, a szociális munkásokat, a gyámügy dolgozóit, az iskolapszichológusokat, így a veszélyeztetett helyzetben lévő kiskorúakat védő intézmények közötti jelzőrendszer eredményesebben működtethető.

A káros szenvedélyek okozta fiatalkori függőségek megelőzése, kezelése végett idén nyáron megalakult addikció munkacsoport tevékenységéről Foki Csilla, a ZCSK óvodai és iskolai szociális segítő csoport koordinátora és Halász Sára tanácsadó, áldozatokat segítő szakember tájékoztatta a résztvevőket. Feltérképezték azokat a színtereket, ahol a káros hatások leginkább elérhetik, veszélyeztethetik a gyermekeket. Ezek egyike az online tér, ahol óriási mennyiségben állítják elő és marketingmódszerekkel terjesztik a káros tartalmakat az egyre fiatalabb közönségnek. Nagy kihívás mindezek hatástalanítása a gyermekek egészséges lelki és testi fejlődéséért felelősséget érző szakemberek számára – hangzott el a beszámolóban.

A munkacsoportok a felvázolt célok mentén folytatják munkájukat, melyről terveik szerint egy év múlva, a III. HEGY konferencián újra beszámolnak. Addig is az érdeklődők a Zugló TV és a ZugRádió adásaiból értesülhetnek a fejleményekről.

A kezdeményezéshez csatlakozni szándékozók a info@hegyinfo.hu e-mail címen jelentkezhetnek az egyes munkcsoportokba. Minden érdeklődő, tenni akaró zuglói szülőt és szakembert szeretettel várunk!

 

 

Meghívó

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a 2018-ban elindult Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért (HEGY) elnevezésű kezdeményezés keretén belül 2020. október 8-án összejövetelt szervezünk, amelyre Önt is szeretettel meghívjuk. A konferenciát ONLINE formában valósítjuk meg 10-12 óra között.

2018. október 4-én közösen gyűjtöttük össze a zuglói gyerekeket érintő nehézségeket, problémákat. Ezek közül két fő területet tűztünk ki magunk elé az elkövetkező időszakra:

1) Az együttműködés erősítése a gyerekekkel foglalkozó szervezetek között

2) A problémás viselkedésű gyerekek és környezetük megsegítése – 4 alcsoportra bomlott:

  • Iskolai és óvodai erőszak
  • Magatartási problémák
  • Családon belüli erőszak
  • Addikciók

A mostani találkozó célja, hogy a fenti témákra létrejött munkacsoportok beszámoljanak a tevékenységükről és munkájuk eredményéről, valamint közösen gondolkodjunk a továbbiakról.

Kérjük, hogy személyesen vagy akadályoztatása esetén egy munkatársa delegálásával vegyen részt a rendezvényünkön és képviselje a szervezete véleményét, felvetéseit, kérdéseit!

Bízunk benne, hogy meghívásunknak eleget téve Ön is szívesen részt vesz a találkozón, melyre számos érintett szakterület képviselőjét is várjuk! Kérjük, egy e-mailben jelezzék részvételüket, hogy a ZOOM-linket a konferencia előtt elküldhessük: sandor.eva.14@fpsz.net .

Tisztelettel:
A szervezők

Szülőnek Lenni Program – Szülőknek

Kedves szülők!

A H.E.GY. az alábbi kezdeményezéshez csatlakozott azzal a szándékkal, hogy a velünk kapcsolatban lévő szülőket aktívabban támogassuk szülői helyzeteikben és feladataik ellátásában.Kérjük, csatlakozzon Ön is a kezdeményezéshez, első körben a kérdőív kitöltésével! A beérkezett válaszok a mi munkánkat is segíti, hiszen ez alapján tudjuk majd bővíteni az Önöknek nyújtott szolgáltatásokat.

Önt, mint szülőt, mi foglalkoztatja leginkább?

Mi is erre vagyunk kíváncsiak, főleg a különleges igényű (ADHD, autista, sérült, SNI-s, stb.) gyermekek szüleinél, országos szinten. A Szülőnek Lenni Program támogatásával, felmérést indítunk arról, hogy a szülőket milyen kérdések, nehézségek foglalkoztatják.

Töltse ki a kérdőívet, és mi visszaküldjük az összesítést!

 

A cél – az igények alapján, modern koordinációs technikákkal – olyan szülőknek szóló műhelyek, programok indítása, amelyek interaktív és gyakorlatorientált megközelítésben képesek választ adni a felmerülő kihívásokra, nehézségekre.

Szülőnek Lenni Program – Szakembereknek

Kedves családdal, gyermekekkel foglalkozó szakemberek!

H.E.GY. az alábbi kezdeményezéshez csatlakozott azzal a szándékkal, hogy a velünk kapcsolatban lévő, családdal foglalkozó szakemberek véleményét mérjük fel. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy Önök szerint a szülőknek manapság milyen támogatásra lenne szükségük tőlünk, szakemberektől, szülői helyzeteik és feladataik ellátásában.

Kérjük, csatlakozzon Ön is a kezdeményezéshez, első körben a kérdőív kitöltésével! A beérkezett válaszok összesítése valamennyiünk munkáját segíti, hiszen a felmérés a szülők nehézségeiről és dilemmáiról ad tágabb képet, illetve arról, hogy mi hogyan tudunk ezek feloldásához hozzájárulni.

Ön, mint gyermekkel / családdal foglalkozó szakember, mit gondol: manapság mi foglalkoztatja a szülőket leginkább?

Mi is erre vagyunk kíváncsiak, főleg a különleges igényű (ADHD, autista, sérült, SNI-s, stb.) gyermekek szüleinél, országos szinten. A Szülőnek Lenni Program támogatásával, felmérést indítunk arról, hogy a szülőket milyen kérdések, nehézségek foglalkoztatják.

Töltse ki a kérdőívet, és mi visszaküldjük az összesítést!

A cél – az igények alapján, modern koordinációs technikákkal – olyan szülőknek szóló műhelyek, programok indítása, amelyek interaktív és gyakorlatorientált megközelítésben képesek választ adni a felmerülő kihívásokra, nehézségekre.

Felkészítő tréning tanároknak a Már értelek! programban

A problémás viselkedésű gyermekek iskolai beilleszkedését segítő felkészítő tréninget tartottak pedagógusoknak a XIV. kerületi Móra Ferenc Általános Iskolában augusztus 25-én a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP) szervezésében és finanszírozásával futó Már értelek! elnevezésű program keretében.

A Szigethi Zsófia gyógypedagógus és autizmus-szakértő témavezetésével lezajlott rendezvény szervesen kapcsolódott a Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért (HEGY) partnerszervezetei által megfogalmazott alapvető cselekvési irányokhoz, feladatokhoz. A HEGY külön munkacsoportot állított fel a viselkedési nehézségeket mutató gyermekek intézményi beilleszkedését elősegítő módszerek kidolgozása és meghonosítása végett.

Az előadáson elhangzottak szerint ehhez az szükséges, hogy a tanárok felismerjék és megértsék, hogy egy-egy gondjaikra bízott tanuló milyen jellegű magatartási zavarokkal küzd, és mi lehet ezeknek az oka. A hagyományos pedagógusképzésben minderre nem készítik fel az oktatókat, a nehezen kezelhető fiatalokra ezért hamar rásütik, hogy rosszak, kezelhetetlenek, holott viselkedésjegyeik szakszerű feltérképezésével olyan oktatási környezetet lehetne teremteni számukra, amelyben nagyobb biztonságban éreznék magukat, csökkenne a frusztrációjuk és kevésbé zavarnák a többiek tanulását.

A tréning egyik résztvevője, Szabóné Szél Júlia a Móra Ferenc Általános Iskolában biológiát, földrajzot és természetismeretet tanít felső tagozatosoknak. Mint elmondta, 10-14 éves diákjai között maga is szembesült az úgynevezett nehezen kezelhető gyermekek miatt keletkező iskolai konfliktusokkal: – Az előadáson számos olyan új információt hallottunk, amely más megvilágításba helyezi ebbéli tapasztalataimat – nyilatkozta. – Mindenekelőtt az a legfontosabb, hogy mi, pedagógusok megtanuljuk a gyermek szemével nézni a külvilágot, és így megértsük, mi nyomaszthatja éppen, milyen ingerek érhették, miféle feszültség keletkezhetett benne, amit nem tud feldolgozni, célszerűen levezetni. Ehhez kaptunk mintát, ötleteket, elméleti és gyakorlati szakmai segítséget a tréningen. Napi, élő problémákról volt szó, ezért bizakodással várjuk a program folytatását.

A ZKNP Már értelek! kezdeményezése a tréningeken résztvevő pedagógusokat felkészíti a viselkedési problémás gyermekek fogadására, a velük való foglalkozásra és a megfelelő oktatási-nevelési technikák elsajátítására. A következő képzési alkalomra elkészülnek azok a személyre szabott, konkrét eseteket feldolgozó gyakorlati javaslatok, beavatkozási tervek, amelyek egy-egy problémás  tanuló beilleszkedését könnyíthetik meg – mondta Adler Katalin, a biztonsági cég prevenciós koordinátora. Ez azért is sürgető, mert ezek a fiatalok fokozottan veszélyeztetettek: friss kutatások bizonyítják, hogy az iskolai bántalmazásoknak, bűncselekményeknek akár áldozataként, akár elkövetőjeként az átlagot meghaladó arányban részesei lehetnek, és jelentősen kitettek a különféle függőségeknek, illetve az öngyilkosságnak.

Már értelek! program iránt érdeklődők jelentkezését Adler Katalin prevenciós koordinátor az adler@zknp.hu e-mail címen vagy a +36 70 316 39 41-es telefonszámon várja.

Zuglói cselekvési terv a fiatalkori káros függőségek összehangolt kezelésére

Cselekvési terv kidolgozásába kezdett és stratégiai megbeszélést tartott a Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért (HEGY) partnerszervezetei által létrehozott Addikció munkacsoport augusztus 27-én a Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítványnál.

Az eseményen részt vettek a HEGY koordinációs szervezeteinek, így a rendezvénynek otthont adó alapítványnak, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.-nek (ZKNP), a Zuglói Egészségfejlesztési Irodának (ZEFI) a képviselői, továbbá a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Családcentrum Alapítvány munkatársai, valamint   független szakértők és civil tömörülések delegáltjai.

A káros szenvedélyek okozta fiatalkori függőségek megelőzése, kezelése végett a ZKNP kezdeményezésével életre hívott munkacsoport tanácskozásáról Adler Katalin, a biztonsági cég prevenciós koordinátora, az összejövetel moderátora elmondta: a megjelentek számba vették a 18. életévét be nem töltött korosztályok addiktológiai helyzetével foglalkozó XIV. kerületi állami, önkormányzati és civil intézményeket, a  jelenleg futó programokat és az e szakterületen tevékenykedő szakembereket, hogy bevonásukkal kialakítsák a városrészre vonatkozó cselekvési stratégiát az addikciókkal kapcsolatos problémák kezelésére. Ehhez elsőként feltérképezték azokat a színtereket, ahol a káros hatások leginkább elérhetik, veszélyeztethetik a fiatalokat. Ezek: a gyermekintézmények; a család; az online tér; a közterület; a szórakozóhelyek és a szakellátási intézmények. A jelenlegi ellátórendszer elemzését követően arra jutottak, hogy annak hatékonyabbá tételéért a felsorolt hatásterületek mindegyikére külön protokollt, megelőzési és kezelési eljárásrendet kell kialakítani, majd Zuglóban egységesen alkalmazni.

A házigazda Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány elnöke, Gondi János abban látja az Addikció munkacsoport stratégiai megbeszélésének jelentőségét, hogy a fiatalokkal foglalkozó, de szervezetileg elkülönült intézményeknél megszűnhet a felesleges párhuzamos munkavégzés és a szakterületek munkatársai tanulhatnak egymástól, kicserélhetik tapasztalataikat, bővülhetnek személyes szakmai kapcsolataik.  Az összehangolt tevékenységgel a legális és az illegális szerek használatával fellépő problémák, illetve a viselkedési addikciók kezelése így a jövőben hatékonyabb és eredményesebb lehet. Az oktatási-nevelési intézmények rendkívül különböző módon reagálnak arra, ha közösségükben – például – valamelyik tanulónál drogproblémát észlelnek. A körülményektől függetlenül, az ismerethiány miatt, a fokozatosság elvét figyelmen kívül hagyva gyakran rögvest rendészeti eszközökhöz nyúlnak szakszerű pedagógiai és segítői módszerek helyett, és így esetenként éppen a nevelésükre bízott, problémával küzdő fiatal helyzetét nehezítik meg beavatkozásukkal – hangsúlyozta Gondi János.

Az addikció munkacsoport következő tanácskozása szeptember 30-án lesz, amikor az óvoda, az iskola és a kollégium színterekre vonatkozó protokoll eszközrendszerét dolgozzák ki az érintett szakmák képviselőinek bevonásával.

Megalakult az addikció munkacsoport

A káros és a kóros szenvedélyek okozta függőségek megelőzése, kezelése végett a Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért (HEGY) partnerszervezetei addikció munkacsoportot hoztak létre a 2020. július 14-én megtartott online konferenciájukon.

A megbeszélésen részt vettek: Szabó Rebeka, a XIV. kerület társadalompolitikáért, ezen belül gyermekvédelemért felelős alpolgármestere, Kisné Szivcsovics Nikolett, Kinisch Andrea és Sokacz Anikó önkormányzati képviselők, a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ, a XIV. kerületi Rendőrkapitányság, civil szervezetek, alapítványok, a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda (ZEFI) munkatársai és a kerületben addikcióval foglalkozó szakemberek.

A közvélekedés általában valamilyen kémiai eredetű szerhez: droghoz, alkoholhoz, gyógyszerhez, nikotinhoz, mértéktelen energiaital-fogyasztáshoz kapcsolja a kóros függőség, a szenvedélybetegség kialakulását, ugyanakkor létezik a viselkedéses addikció, amely nem kevésbé veszélyes következményekkel jár, és ez utóbbi is egyre gyakrabban tapasztalható a fiatalok körében – mondta Adler Katalin, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. prevenciós koordinátora, a HEGY új munkacsoportja megalakításának kezdeményezője. Ilyen jelenség például a szerencsejáték-, az internet- vagy a pornófüggőség.

Az addikció munkacsoport célul tűzte ki a fiatalkorúak nevelésében érdekelt zuglói szakemberek, pedagógusok tematikus képzését az említett témakörökben és az ismeretek átadását a szülőknek is, hogy felismerjék a függőségek kialakulásának folyamatát, tájékozódjanak a segítségnyújtás módozatairól, lehetőségeiről. Ehhez szükséges a kerületi szintű protokoll kialakítása, hogy az érintett intézmények munkatársai pontosan tudják, hová, kihez forduljanak például a bűncselekmény szintjét el nem érő, de a gyermekek fejlődésére roppant káros függőségek észlelésekor. Az újonnan alakult formáció feladatának tekinti szolgáltató jellegének erősítését is. A különféle függőségekben szenvedők és családtagjaik megsegítése mellett, szupervíziós csoportfoglalkozásokat terveznek olyan gyámügyi, rendőrségi szakembereknek, szociális munkásoknak és pedagógusoknak, akik munkavégzésük során nagy felelősséggel, lelki teherrel járó döntéseket hoznak meg gyermekek, családok sorsát illetően.

Szabó Rebeka alpolgármester a zuglói önkormányzat nevében támogatásáról biztosította az új munkacsoportot, amelynek vezetői Barabás Mónika, a ZEFI pszichológusa és Galló Ramóna, a Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány képviselője lettek. A legközelebbi, operatív tanácskozásukat augusztus 27-én tartják, amelyre újabb szakterületek munkatársainak jelentkezését is várják Adler Katalinnál, az adler@zknp.hu email címen vagy a +36 70 316 3941-es telefonszámon.