Esetmenedzserek

Varga Sándor szakmai vezető

Cím: 1144 Bp, Füredi park 6.
Tel.: 06-1-364-3013
E-mail: kozpont@zcsk.hu
Web: www.zcsk.hu

MILYEN ESETBEN LEHET FORDULNI HOZZÁJUK

Sürgős segítséget igénylő krízis esetén, mint pld. betegség, haláleset, lakhatási krízis, stb. Családon belüli erőszak esetén. A gyermek testi, lelki egészségével összefüggő problémák esetén. Ha a gyermek viselkedésének, magatartásának megváltoztatásához nem állnak rendelkezésre az alkalmas nevelési ismeretek és készségek. Akkor, ha a problémák a család és a különféle intézmények közötti együttműködési nehézségekkel, konfliktusokkal függnek össze. A család kapcsolati problémái (szülők között, szülő és gyerek között, gyerekek között, a család és a tágabb család között) esetén. Ha a család anyagi ellehetetlenülése a gyermekekről való gondoskodást fenyegeti. Ha hatósági intézkedésre, gyermekotthoni elhelyezésre van szükség. A gyermek jogait sértő bánásmód esetén.

HOGYAN SEGÍTENEK?

A különféle pénzbeli és természetbeni támogatásokról, szolgáltatásokról szóló, az ügyek intézésével kapcsolatos információk közvetítésével. Egyéni tanácsadással és családi konzultációkkal, azaz segítünk tisztázni a problémát, és az érintettek részvételével, alkalmas és kivitelezhető megoldások megtalálásában nyújtunk segítséget. Családlátogatással, érdekképviselettel, közvetítéssel. Szükség esetén egyéb segítők, szakértők és szolgáltatások bevonásával.


Készenléti Szolgálat

Varga Sándor szakmai vezető

Cím: 1144 Bp, Füredi park 6.
Tel.: 06-70-310-8585 Hétköznap: hétfőtől péntekig este 18 órától reggel 9 óráig
Hétvégén (munkaszüneti napon, ünnepnapokon): péntek 15 órától hétfő reggel 8 óráig
E-mail: kozpont@zcsk.hu
Web: www.zcsk.hu

MILYEN ESETBEN LEHET FORDULNI HOZZÁJUK

A készenléti szolgálat feladata a gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetben történő azonnali segítség, tanácsadás, vagy tájékoztatás nyújtása.

HOGYAN SEGÍTENEK?

A gyermekjóléti szolgáltatást ellátó intézmény nyitva tartási idején túl (éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon) folyamatosan biztosítsa gyermekjóléti szakember elérhetőségét abból a célból, hogy krízishelyzet esetén a gyerek ne maradjon segítség, illetve ellátás nélkül. A készenléti szolgálat tehát a limitált időkeretben működő gyermekjóléti szolgáltatás elérhetőségének meghosszabbítását jelenti. Szakmai tartalmában nem hordoz többletet a gyermekjóléti szolgáltatáshoz képest, csupán annak a lehetőségét teremti meg, hogy a gyermekjóléti szolgálat nyitva tartási idején túl, szükség esetén, a gyermek biztonsága érdekében ezek a szolgáltatások mozgósíthatóak legyenek. Ez a szolgáltatás a lakosság és a jelzőrendszer felé állandó elérhetőséget biztosít.


Fejlesztőpedagógus

Mauer Réka

Cím: 1144 Bp, Füredi park 6.
Tel.: 06-1-364-3013
E-mail: kozpont@zcsk.hu
Web: www.zcsk.hu

MILYEN ESETBEN LEHET FORDULNI HOZZÁJUK

A mai iskolarendszer, a hagyományos szerepek átalakulóban vannak, ezért kulcsfontosságúvá válik, hogy a megkövetelt tudástartalom kibővüljön olyan tevékenységekkel és normákkal, amelyek jelentősen csökkentik a diákok már meglévő hátrányait, lehetőséget biztosítva arra, hogy sikeresen integrálódjanak a társadalomba. Azoknál a gyerekeknél, akiket sorozatos környezeti-, szociális- és morális ártalmak érnek, fennáll a veszélye, hogy ez kudarcorientáltsághoz és negatív énképhez vezet. Az életritmus felgyorsulása, a család összetartó erejének gyengülése, a megnövekedett társadalmi mobilitás, fokozott alkalmazkodást és fejlődést kíván, amely egyre több terhet rak a szülők, s ezáltal a gyermekek vállára is. A szabadidős programokra kevés idő jut, az együtt töltött idő, napi egy-két órára zsugorodik. A gyermekek passzív neveltetése mutatkozik meg abban, hogy a mai elektronikus világban, a számítógépes játékok, a televízió, filmek világában, a szórakoztatóipar elsődleges célközönségeként vesznek részt az életben, amely labilis magatartás vonhat maga után. Mindezek tükrében A Zuglói Családsegítő Központban a családok, gyermekek számára lehetőség nyílik a fejlesztőpedagógus által nyújtott szolgáltatások igénybevételére.

HOGYAN SEGÍTENEK?

A gyermek életkorának megfelelő képességfelmérés (3 éves kortól), melyről pedagógiai vélemény készül, s amennyiben szükséges további kivizsgálásra teszünk javaslatot (Nevelési Tanácsadó, logopédiai ellátás, stb.), fejlesztő foglalkozások, nevelési tanácsadás, fórum, életvezetési tanácsadás, kapcsolattartás az óvoda, iskola pszichológusával, fejlesztőpedagógusával, osztályfőnökökkel, pedagógusokkal, védőnőkkel.


Gyerekpszichológus

Isépy Réka

Cím: 1144 Bp, Füredi park 6.
Tel.: 06-1-364-3013
E-mail: kozpont@zcsk.hu
Web: www.zcsk.hu

MILYEN ESETBEN LEHET FORDULNI HOZZÁJUK

A gyermekpszichológusi munka minden esetben többszintű kommunikációt és kapcsolatot igényel: egyrészt a gyermekkel, másrészt a szülővel, szülőkkel, harmadrészt a családgondozóval, negyedrészt a család ellátásában részt vevő pszichológussal, családterapeutával, mediátorral, esetlegesen az iskolapszichológussal. Színvonalas ellátás csak ezen kapcsolatrendszerek együttes működtetése esetén valósulhat meg.

HOGYAN SEGÍTENEK?

A gyermekjóléti szolgálat igényeinek megfelelően szükséges a családgondozó által küldött gyermekek és családjuk viszonylag gyors vizsgálata és rövidtávú kezelése. A családsegítési vonal leginkább szülőtanácsadás által valósul meg, de a legtöbb esetben itt is szükséges lehet a gyermek pszichológiai vizsgálata.


Kapcsolatügyelet

Varga Sándor szakmai vezető

Cím: 1144 Bp, Füredi park 6.
Tel.: 06-1-364-3013
E-mail: kozpont@zcsk.hu
Web: www.zcsk.hu

MILYEN ESETBEN LEHET FORDULNI HOZZÁJUK

A kapcsolatügyelet, mint speciális szolgáltatás, a gyermekjóléti alapellátások közé tartozik, az életvitel szerűen kerületünkben tartózkodó gyermekek számára biztosítunk felügyelt, illetve segített kapcsolattartást.

HOGYAN SEGÍTENEK?

Funkciója, hogy a gyermek számára minél konfliktusmentesebbé tegye a kapcsolattartást az arra jogosult számára. A kapcsolatügyelet célja, hogy lehetőséget biztosítson a gyermeknek a fejlődésében fontos szerepet betöltő személlyel való kapcsolattartásra. A gyermeknek alapvető joga ezen személyekkel való kapcsolattartás, és amennyiben – valamely okból – ez a joga sérül, kapcsolatügyeletünkön semleges helyszínt, illetve felügyeletet és segítséget/támogatást biztosítunk a találkozásokra. Amennyiben a gyermeket nevelő és a kapcsolattartásra jogosult személy önkéntesen, a gyámhivatal határozata, vagy a bíróság ítélete/végzése alapján keresi föl a szolgáltatást, akkor központunk feladata a jogerős döntés végrehajtása, amit megelőz a kapcsolattartás feltételeinek tisztázása a felnőttekkel. A kapcsolatügyelet szolgáltatásait csak azon felnőtt személyek igényelhetik, akik mediátorok segítségével megállapodást kötöttek intézményünkkel, azaz: aláírták a kapcsolatügyeleti együttműködésről szóló egyezséget; elfogadják a házirendet; folyamatosan együttműködnek az intézmény szakembereivel. A kapcsolatügyelet szolgáltatásainak igénybevétele olyan esetekben indokolt, amikor a gyermek még nem ismeri, vagy nagyon régen látta a szülőt, illetve amikor ellenállást mutat vele szemben, továbbá, ha a szülők közötti kapcsolat jelentősen megterheli a gyermeket, ha a szülőnek nincs hova vinni a kapcsolattartáskor a gyermeket, és a szülő szakember támogatását igényli a kapcsolattartáskor.