Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola

  1. Home
  2. »
  3. Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola
Kapcsolattartó személy: Bursits Mariann
Fenntartó:
  • Állami
Intézmények: ISKOLÁK
Cím:
1145 Bp, Erzsébet királyné útja 35-37.
Bemutatkozás:

Iskolánk Zugló Városligethez közel eső részén, minden irányból könnyen megközelíthető helyen fekszik. Főépületünk 1958-ban nyitotta meg kapuit. Családias hangulat, nyugodt légkör uralkodik falaink között. Tágas udvarunkon játszótér, sportpálya és hatalmas zöld terület ad lehetőséget a tanórai és szabadidős tevékenység tartalmas eltöltésére. Iskolákban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismeret és képesség jellegű tudásának gyarapítása a legfontosabb pedagógiai feladatunk. Kiemelten kezeljük a matematika és az idegen nyelv oktatását, a korszerű infokommunikációs eszközök (interaktív táblák, internetes oktató anyagok) differenciált felhasználását, új módszerek alkalmazását, valamint a tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos tevékenységformák alkalmazását.

A tehetséges tanulóink képességeinek kibontakoztatására, versenyekre való felkészítésére a pedagógusok szervezetten, illetve egyéni felkészítés keretein belül lehetőséget, támogatást nyújtanak. Az emelt szintű oktatásban részesülő tanulók az emelt követelmények szerinti oktatás folyamán, nagyobb lehetőséget kapnak az ismereteik gazdagítására. A tehetséggondozás elszakíthatatlan részét képezi a színvonalas oktatásnak, iskolánkban ennek évtizedekre visszanyúló hagyománya van. Kiváló versenyeredményekkel büszkélkedhetünk. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő programunk szerint igénybe vesszük külső szakemberek szakmai segítségét is az egyéni fejlesztő munkában. Pedagógiai munkánk eredményeképpen tanítványaink 95%-a érettségit adó középiskolában tanul tovább, és visszajelzéseik alapján sokan folytatják tanulmányaikat főiskolán, egyetemen. Cél és feladatrendszerünkben foglaltak maradéktalan megvalósítását szolgálja a tanulók erkölcsi, érzelmi, akarati és értelmi nevelése. Fontosnak tartjuk tanítványaink hazafias és nemzeti öntudatra, demokráciára nevelését is. Ezt szolgálják iskolai rendezvényeink nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódóan. Hangsúlyos a tanulói kompetenciák fejlesztése és az iskola mindennapi értékközvetítő tevékenysége.

Ebben az évben csatlakozni kívánunk az ÖKO-iskolák csapatához, annak érdekében, hogy a fenntarthatóságra és környezettudatosságra való nevelés még hatékonyabban megvalósulhasson. A sport is kiemelt jelentőséggel bír iskolai életünkben: csatlakozunk a Magyar Diáksport Napjához, a Challange-day rendezvényéhez. Célunk, hogy tanítványainkban a mozgás szeretete kialakuljon. Diákjaink évről évre jól szerepelnek a kerületi sportversenyeken is. Pedagógiai munkánk eredményességének fontos pillére a szülőkkel ápolt kapcsolat. Segítségével tudunk hatékony nevelő munkát végezni. Ezt szolgálja hagyományos rendezvényeink mellett az ebben az évben elinduló Szülői Fórum című programunk is. Közös tevékenységünk még a Jókai hagyományok ápolása: a JÓKAI BÁL és a JÓKAI Nap megrendezése.

A pedagógusaink legfőbb feladata, hogy a tanítási órákon nyílt, őszinte légkör uralkodjon, mind a társak egymás közötti, mind a tanuló és pedagógus viszonylatában. A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladataiban rejlő lehetőségeket keressük, kutatjuk: Így az Erzsébet tábor; a Szüreti bál; a Jókai Nap; énekkari hangversenyek; a közös korcsolyázás, úszás; szakkörök és még megannyi alkalom és hagyomány erősíti iskolai „MI TUDATUNKAT”, összetartozásunk érzését. Céljaink megvalósításában garanciát jelent a jó kapcsolat a fenntartóval és a működtetővel, akik támogatják iskolánkat. Az iskola alapítványt működtet, mely hozzájárul a tehetséges diákok jutalmazásához, a tárgyi feltételek bővítéséhez, és anyagi támogatást nyújt a szabadidő hasznos eltöltéséhez a rászoruló családok gyermekeinek. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy iskolánk a sok nemes hagyomány ápolása mellett felkészítse diákjait a 21. század kihívásaira, hogy modern és naprakész ismeretek birtokában sikeres és eredményes felnőttekké váljanak.

Kapcsolati adatok
Telefon: +36 1 467 0918

Üzenet küldése az intézménynek