Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium

  1. Home
  2. »
  3. Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium
Intézményvezető: Gál Ferenc
Fenntartó:
  • Állami
Intézmények: ISKOLÁK
Cím:
1146 Bp, Ajtósi Dürer sor 37.
Bemutatkozás:

A Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium a főváros egyik legrégebbi oktatási intézménye. 1868-as alapításától kezdve egészen a 20. század első feléig leányiskolaként működve központi szerepet játszott a nők oktatásában és a tanárképzésben. Elnevezésével Teleki Blanka grófnőnek állít emléket, aki a 19. században a nők egyenjogúságáért és szavazati jogáért küzdött, valamint azért, hogy a nőknek is legyen joga egyetemi tanulmányokat folytatni.


1963 óta koedukált az intézmény, de hűséges maradt alapítói szellemiségéhez: az emberi értékek iránti elkötelezettsége mellett a tudományos, technikai és oktatási innovációknak a mindennapi pedagógiai munkába való beépítésére törekszik.
A gimnáziumban ma több mint 600 diák tanul. 18 osztállyal és mintegy 50 pedagógussal valósítjuk meg oktató-nevelő munkánkat. Évfolyamonként két osztályunk nyelvi előkészítős, kettő pedig 4 éves képzésben vesz részt. Minden osztályunk tagozatos: történelmet, matematikát, idegen nyelvet, illetve biológia-kémiát oktatunk emelt óraszámban.

Amellett, hogy intézményünk számos projektben és pályázatban vesz részt (pl. Erasmus+, Határtalanul), kiemelt tehetségpont és ökoiskola is.

Büszkék vagyunk rá, hogy együtt dolgozhatunk több olyan volt diákunkkal, aki ma már a tanári kar pedagógusa. Noha iskolánk nem "versenyistálló", tanulóink megtalálják számításukat intézményünkben, és egyetemi tanulmányaik befejeztével a helyüket is a tudományos, kulturális és gazdasági életben.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1-460-0671
Email: info@tbg.hu

Üzenet küldése az intézménynek