Budapesti Zsidó Hitközség Benjamin Óvoda és Bölcsőde

  1. Home
  2. »
  3. Budapesti Zsidó Hitközség Benjamin Óvoda és Bölcsőde
Kapcsolattartó személy: Rádainé Somosi Éva
Fenntartó:
  • Civil
Intézmények: ÓVODÁK
Cím:
1142 Bp, Ungvár utca 12.
Bemutatkozás:

A Budapesti Zsidó Hitközség óvodája Zugló zöldövezetében található. A több, mint 25 éves intézményünket 1992 tavaszán szülők – nevelők – gyerekek közössége hozta létre, melyben együtt gyakorolhatják, tanulhatják a zsidó kultúra értékeit, hagyományait, szokásait, egyben teljes mértékben betöltve az óvoda szokásos funkcióját is.

A folyamatos napirenden belül a játék segítségével „tanítjuk” azokat a tudástartalmakat és zsidó hagyományokat, amelyek alapjául szolgálnak a zsidó életmódnak. Kialakítottuk azt a gyakorlatot, amely hangsúlyt fektet a családoknak a mindennapi munkába való bevonására. Vegyes csoportokban dolgozunk, mert hiszünk abban, hogy a különböző korosztályok együttes életéből fakadó lehetőségek és élmények jó hatással vannak a személyiség fejlődésére. A családias légkör megteremtésével elértük, hogy óvodánk „nyitott szelleme” a családok felé is kisugárzik.

A gyerekek a mindennapok során sokféle tevékenység keretében ismerkedhetnek környezettükkel. Testileg erősödnek, ügyesednek, fejlődnek matematikai képességeik, logikai gondolkodásuk. A játék – munka – tanulás hármas eszközrendszerén keresztül az együttes élmények segítségével alakul beszédkészségük, együttműködő képességük. Olyan iskolaérett gyerekeket akarunk nevelni, akik jól ismerik a magyar kultúrát, melyben élnek, ugyanakkor természetessé válik zsidóságuk, és az ebből fakadó sajátosságok szokássá válnak. Elsősorban fontosnak tartjuk a zsidó identitás erősítését, de egyúttal a magyar társadalomban való élés tényét is.

A zsidó hagyományok és életmód szorosan összefügg a vallási és tradicionális szokásokkal. A gyerekek megismerkednek a biblia egyes elemeivel. Az különféle ünnepek alkalmával megtanulják azokat a dalokat, táncokat, amelyeket a zsidók hagyományosan énekelni szoktak. Hallgatunk meséket, történeteket, megtanulják első imáikat, és egy-egy héber nyelvi kifejezést is. Ebből következően kell megtalálni és hangsúlyossá tenni a másság elismerését. A türelemre, empátiára nevelés a napi szintű szituációk megoldását segíti elő. Az öntudat és a tolerancia együtt érvényesülésével alakulhat ki a gyerekekben a szabadságtudat, ugyanakkor az alkalmazkodás igénye és képessége is. Nevelőtestületünkre általában jellemző a nyitottság. Az óvodapedagógus kommunikációja meghatározza azokat a cselekvéstartalmakat, melyek biztonságot jelentenek a gyerekek számára. Nevelésünk középpontjában a gyermeki személyiség áll, mely egyedi és különleges. A családi nevelésre építve, a szülőkkel való kölcsönös együttműködés segítségével tudjuk eredményesen végezni a munkánkat.

Kapcsolati adatok
Telefon: +36 1 251-0577

Üzenet küldése az intézménynek