Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

  1. Home
  2. »
  3. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium
Intézményvezető: Mikes György
Fenntartó:
  • Állami
Intézmények: KOLLÉGIUMOK
Cím:
1143 Bp, Tábornok utca 22.
Bemutatkozás:

A nagy múltú Deák Ferenc Középiskolai Kollégium az EMMI és a KLIK döntése alapján 2014.szeptember 1-től új székhelyén, a XIV. kerület Tábornok utca 22. szám alatt működik. A 200 fős koedukált kollégium 72 leány és 128 fiú befogadására alkalmas. A diákok elhelyezése négyágyas szobákban történik, az épületben vezetékes és kábel nélküli wi-fi található. Az 1995/96-os tanévtől fogadunk sajátos nevelési igényű tanulókat is. A diszlexiás, diszkalkúliás és diszgráfiás, valamint tanulásban akadályozott (F70-es) fiatalokat részlegesen integráltan neveljük, oktatjuk a tanulásban nem akadályozott fiatalokkal együtt.

A kollégium tanulássegítő tevékenységében részt vesznek a lakócsoportokat vezető közismereti, szaktárgyi végzettséggel rendelkező pedagógusok. Az SNI-s tanulókat fejlesztőpedagógusok illetve gyógypedagógus kollégák segítik. A diákok összetételéből adódóan szociálpedagógus munkatársunk aktív résztvevője a kollégium nevelési tevékenységének. Diákjaink zöme műszaki szakközépiskolában tanul. A szülők többségének célja az érettségi vagy egy szakma megszereztetése gyermekével. A középiskolai tanulmányok elkezdése mellett a serdülő gyermek egy olyan közösségbe kerül, ahol megtanulhatja a legfontosabb együttélési szabályokat. 14-25 éves tanulóink az ország különböző tájaiból, kisebb hányada a határainkon túlról érkezik a kollégiumba. Tanulói létszámunkhoz képest igen sok olyan tanulónk van, akik hátrányos helyzetű, leszakadó társadalmi rétegekből kerülnek ki. Taníttatásuk a családnak nagy megterhelést jelent. A kollégium megteremti az esélyt számukra, hogy a szüleikénél magasabb egzisztenciát teremthessenek maguknak. A sajátos nevelési igényű, btm-es tanulók nemcsak tanulási ill. esélyteremtési feladatot jelentenek számunkra, hanem megköveteli az egyéni bánásmód elvének alkalmazását. A tanulók iskolai megoszlása eghatározza a kollégium pedagógiai szerkezetét is.

A speciális feladatok ellátására négy nagy területen történik a nevelés-oktatás. (Hagyományos középfokú képzésben résztvevők, művészeti oktatásban résztvevők, sajátos nevelési igényű tanulók, érettségi utáni szakképzésben tanulók) Ez nem azt jelenti, hogy zegregáltan dolgozunk, éppen ellenkezőleg: a nevelés-oktatás folyamatait egységként kezeljük, s integrációs munkánk központi kérdésévé tesszük. A specifikumok figyelembe vételével a tanulássegítő tevékenység hatékony szervezését és működtetését teszi lehetővé a speciális pedagógiai munka. A tanulássegítő tevékenységünk differenciált, egyénre szabott, a közösségi tevékenység teljes integrációban történik. Arra törekszünk, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, beilleszkedési, tanulásban akadályozott és magatartási problémával rendelkező) mozgássérült tanulók, az un. átlagos anulókkal együtt éljenek, együtt szerveződjön mindennapjuk. Így elmondhatjuk, hogy a részleges integráció megvalósul kollégiumunkban! Kiemelt célunk: a sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatásáról, életvitelük elősegítéséről való gondoskodás. A hátránykompenzáció kiemelt feladatot jelent kollégiumpedagógiai tevékenységünkben.

Olyan társadalmi modellt nyújtunk diákjaink részére, melyben az együttélés, a bármilyen másság elfogadása természetes velejárója az életnek. A részképesség-zavarok körébe az iskolai teljesítmények - elsősorban az alapvető eszköztudás (olvasás, írás, számolás) – elsajátításának nehézségei, a képességek deficitje, valamint az általuk kiváltott, következménye magatartási és /vagy tanulási zavarok komplex tünet-együttese tartozik. Fiataljaink nagy része az általános iskolai sikertelenségük miatt sok esetben mentálisan sérülten kerülnek hozzánk. Tanulási nehézségeik, impulzivitásuk különlegesen érzékeny, türelmes bánásmódot és fejlesztőpedagógiai tevékenységet igényel. Részképességeikben elmaradnak társaik fejlettségétől. A középiskolát csak a különleges kollégiumpedagógiai program útján tudják elvégezni. E nélkül menthetetlenül leszakadnának. Az élet más területén szorgalmasabbak, motiváltabbak lehetnek társaiknál. A kollégiumba kerülésük szinte megváltás számukra, szabadulás az általános iskolában összeszedett stigmáktól. Olyan emberi értékeik kerülnek felszínre, amelyek eddig nem voltak „osztályozhatók”, de igen értékesek, a többiek számára is példaértékűek. Célunk, hogy sikerorientált fiatalokká váljanak.
Az érettségi utáni középiskolai képzésben részt vevő tanulóink napi-és házirendje alkalmazkodik életritmusukhoz. Ezzel együtt fontos kollégiumi feladat közösségi nevelésük, és esetenkénti pályaorientációjuk segítése. Szükség esetén a 13-14. évfolyamos fiatalok is részt vehetnek a fejlesztőpedagógiai tevékenységben. Sajátos nevelési igényű mivoltuk nem szűnik meg az érettségi, vagy szakmunkásvizsga után, „csak” életkoruknak megfelelő bánásmódot igényelnek!

Kapcsolati adatok
Telefon: +36 1 606 7252

Üzenet küldése az intézménynek