Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

  1. Home
  2. »
  3. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium
Intézményvezető: Kovács Zsuzsanna
Fenntartó:
  • Állami
Intézmények: ÓVODÁK
Cím:
1142 Bp, Rákospatak utca 101.
Bemutatkozás:

Országos beiskolázású intézményünkben az oktató-nevelő munka 3 telephelyen, azaz épületben folyik. Mindhárom épület Zuglóban, a XIV. kerületben található: 1. Rákospatak utca - óvoda, általános iskola, módszertani intézmény és kollégium 2. Szőnyi út - óvoda, általános iskola és kollégium 3. Újváros park - általános iskola, speciális szakiskola és kollégium. Integrált intézményünkben országunk egész területéről fogadjuk mindazokat a gyerekeket, akik: különböző mértékben hallássérültek, halmozottan sérültek, ép hallásúak, de beszédfejlődésük megkésett vagy súlyosan akadályozott, magatartásszabályozási zavarral kcsak az üzdenek (óvodai tagozatunkra).

Az intézményünkbe való bekerülés a FPSZ Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye ill. a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye és határozata alapján történik. Hallássérült szakos gyógypedagógusaink és logopédusaink nagy szakértelemmel és odaadással végzik komplex speciális pedagógiai tevékenységüket, végigkísérve a gyermekeket a korai életszakasztól a középiskolás korig. Munkájukat korszerű, szakmailag elismert módszerekkel, speciális pedagógiai programok, tantervek alapján végzik. Délutános pedagógusaink és asszisztenseink segitenek tanulóinknak a délutáni tanulásban és különbőző programokkal, tevékenységekkel színesítik, bővítik az órákon tanultakat.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának gyakorló intézményeként biztosítjuk a főiskolai hallgatók gyakorlati képzését. Mentorintézményként módszertani útmutatást nyújtunk a többségi óvodák, általános iskolák pedagógusai számára. hallássérült gyermekek hallás- és beszédfejlesztése, tanulási zavarok kiszűrése, megelőzése és korrekciója, magatartásszabályozási zavarral küzdő gyerekek megsegítése, sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott gyerekek nevelése, oktatása, komplex anyanyelvi fejlesztés, vállalva a többségi iskolák cél- és feladatrendszerét, speciális terápiák alkalmazásása a fejlesztésben, alacsony létszámú osztályokban differenciált, egyéni képességeknek megfelelő módszerek alkalmazása, utazótanári szakellátás biztosítása a többségi óvodában nevelkedő és az általános iskolában tanuló hallássérültek számára, folyamatos szakmai tanácsadás nyújtása, egyszerűbb szakmák elsajátítása hallássérült, tanulásban akadályozott fiatalok számára, vidéki tanulóink kollégiumi ellátása étkezést, szállást, audiológiai gondozást és pedagógiai felügyeletet biztosítva.

Kapcsolati adatok
Telefon: +36 1 273 2220

Üzenet küldése az intézménynek