Fejlesztőpedagógus

  1. Home
  2. »
  3. Fejlesztőpedagógus
Kapcsolattartó személy: Varga Sándor szakmai vezető
Intézményvezető: Pataki Józsefné
Fenntartó:
  • Önkormányzati
Intézmények: GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Cím:
1144 Bp, Füredi park 6.
Bemutatkozás:

A mai iskolarendszer, a hagyományos szerepek átalakulóban vannak, ezért kulcsfontosságúvá válik, hogy a megkövetelt tudástartalom kibővüljön olyan tevékenységekkel és normákkal, amelyek jelentősen csökkentik a diákok már meglévő hátrányait, lehetőséget biztosítva arra, hogy sikeresen integrálódjanak a társadalomba. Azoknál a gyerekeknél, akiket sorozatos környezeti-, szociális- és morális ártalmak érnek, fennáll a veszélye, hogy ez kudarcorientáltsághoz és negatív énképhez vezet. Az életritmus felgyorsulása, a család összetartó erejének gyengülése, a megnövekedett társadalmi mobilitás, fokozott alkalmazkodást és fejlődést kíván, amely egyre több terhet rak a szülők, s ezáltal a gyermekek vállára is.

A szabadidős programokra kevés idő jut, az együtt töltött idő, napi egy-két órára zsugorodik. A gyermekek passzív neveltetése mutatkozik meg abban, hogy a mai elektronikus világban, a számítógépes játékok, a televízió, filmek világában, a szórakoztatóipar elsődleges célközönségeként vesznek részt az életben, amely labilis magatartás vonhat maga után. Mindezek tükrében A Zuglói Családsegítő Központban a családok, gyermekek számára lehetőség nyílik a fejlesztőpedagógus által nyújtott szolgáltatások igénybevételére.

A gyermek életkorának megfelelő képességfelmérés (3 éves kortól), melyről pedagógiai vélemény készül, s amennyiben szükséges további kivizsgálásra teszünk javaslatot (Nevelési Tanácsadó, logopédiai ellátás, stb.), fejlesztő foglalkozások, nevelési tanácsadás, fórum, életvezetési tanácsadás, kapcsolattartás az óvoda, iskola pszichológusával, fejlesztőpedagógusával, osztályfőnökökkel, pedagógusokkal, védőnőkkel.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1-364-3013

Üzenet küldése az intézménynek