Iskolai, óvodai szociális segítő tevékenység

  1. Home
  2. »
  3. Iskolai, óvodai szociális segítő tevékenység
Kapcsolattartó személy: Foki Csilla csoportvezető
Intézményvezető: Pataki Józsefné
Fenntartó:
  • Önkormányzati
Intézmények: ISKOLAI, ÓVODAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG
Cím:
1144 Bp, Füredi park 6.
Bemutatkozás:

Az óvodai és iskolai szociális segítés (szociális munka) 2018.szeptember 1. óta kötelezően biztosított szolgáltatás az egész országban.  A szakemberek a Gyermekjóléti Központ munkatársai. Zuglóban jelenleg 14 szociális munkás látja el ezt a feladatot. Az óvodákban, iskolákban és kollégiumokban meghatározott időben vannak jelen.  Összekötő szerepet töltenek be a köznevelési intézmény és a család, valamint a tágabb közösség között. Feladatuk, hogy segítsék az intézményekbe járó gyermekek/diákok veszélyeztetettségének megelőzését, a veszélyeztetettség felismerését.

Ennek érdekében a diákokkal egyéni beszélgetéseket folytathatnak, és prevenciós jellegű csoportos foglakozásokat tarthatnak.

A pedagógusok, óvodapedagógusok valamint a köznevelési intézményben dolgozó más szakemberek  (pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, védőnő, gyermekvédelmi felelős) konzultálhatnak az óvodai , iskolai szociális munkással, amennyiben  a gyermek egészséges fejlődését, vagy iskolai előmenetelét bármilyen nehézség akadályozza  (magatartás probléma, tanulási nehézség, családi-kapcsolati probléma, elhanyagolás, bántalmazás a családban, vagy az iskolában  stb.)

A szülők is fordulhatnak a szociális munkáshoz a gyermekkel, a családdal, az iskolával, óvodával  kapcsolatos kérdésekkel,nehézségekkel. Információt tudnak kérni a szociális ellátórendszerrel kapcsolatban.

Az óvodai, iskolai és kollégiumi szociális segítő a jelzőrendszer tagjaként kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Központtal és más jelzőrendszeri tagokkal is.

Kapcsolati adatok
Telefon: 70-522-3610

Üzenet küldése az intézménynek