„A családon belüli erőszak az erőszaknak az a formája, amely a személyes kapcsolatok terén (de nem feltétlenül az otthon négy fala között) jelenik meg. Irányulhat bárki ellen, aki az elkövetővel közeli vagy bensőséges kapcsolatban áll vagy állt. Elvben a partnerek bármelyike elkövetheti, de a gyakorlatban kb. 90%-ban férfiak követnek el erőszakos cselekményeket a családon belül nők és gyermekek terhére.

Ez a statisztikai aránytalanság már önmagában indokolttá teszi, hogy a nők által a velük kapcsolatban álló férfiak rovására elkövetett erőszakos cselekményeket a normától eltérő egyedi eseteknek, míg a családon belüli erőszakot, mint társadalmi jelenséget a nők elleni erőszak, a patriarchális „enyém vagy” szemlélet, tehát a férfierőszak egyik megnyilvánulásának tekintsük. Ennek célja, ezúttal a személyes kapcsolatokban (sőt, a „vagy enyém, vagy senkié” elve alapján, nemritkán még a kapcsolat végeztével is), ugyanaz, mint a nők elleni erőszak bármely más formájának: biztosítani a férfi hatalmát és a nő alávetettségét.”

Szil Péter: MIÉRT BÁNTALMAZ? MIÉRT BÁNTALMAZHAT? – A családon belüli erőszak: a férfiak felelőssége
(Stop-Férfierőszak Projekt, Bp., 2005) http://www.stop-ferfieroszak.hu/miert-bantalmaz

A családon belüli erőszak kezelésének nemzetközi jó gyakorlata az érintettekkel kapcsolatba kerülő szolgáltatók és hatóságok együttműködésén alapul, és elsődleges célja a bántalmazott nők és gyerekek biztonságának megteremtése. A Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. által elindított Békés Otthon program ezt kívánja elősegíteni a szakembereknek nyújtott képzésekkel, az együttműködést leíró protokollok megalkotásával, a szakemberek folyamatos támogatásával és az érintetteknek nyújtandó szolgáltatásokkal.

A program 2019-es indulásakor a bevont partnerszervezetek közé a BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitánysága, a Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központ és Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi Osztálya tartozott.

2020-ban a HEGY kezdeményezéshez csatlakozva a Békés Otthon program elérhetővé válik a téma iránt érdeklődő többi HEGY tagnak is. Célunk olyan települési szintű mintaprogram kidolgozása a témában érintett szervezetek együttműködésével, amely példa értékű lehet más közösségek számára is.

A programot a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. prevenciós koordinátora Adler Katalin szervezi.

Elérhetősége: adler@zknp.hu Tel.:+36 70 316 3941