A kortárs bántalmazásnak, azaz bullying-nak nevezünk minden olyan cselekedetet, amit az egyik gyerek (vagy akár többen is) ártó szándékból, ismétlődően, az erőfölényével visszaélve követ el egy vagy több társával szemben. Ez megjelenhet fizikai (pl. lökdösődés, ütés), szóbeli (pl. csúfolás, zsarolás, megszégyenítés), kapcsolati (pl. kirekesztés, rosszindulatú pletyka terjesztése) és internetes (pl. online csoportból kizárás, megalázó kép körbeküldése) formában is. A bántalmazó célja, hogy a közösség felett hatalmat szerezzen.

A kutatások szerint a bullying nagyon elterjedt jelenség a magyar iskolákban is, csak minden ötödik osztály „bullying-mentes övezet” és a gyerekek nagyon szenvednek tőle. A káros hatások messzire gyűrűznek mind az egyéni sorsok, mind pedig társadalmi szinten.

Sajnos a bullyingot nem egyszerű kezelni, csak olyan beavatkozások bizonyultak sikeresnek, amik rendszerszinten és folyamatban működtek, azaz a teljes intézményi légkör átalakítását célozták. Az egyes gyerekek, osztályok szintjén történő beavatkozás legjobb esetben is csak átmeneti megoldást hozhat.

Ezért a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 14. kerületi Tagintézménye (PFSZ 14), a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP), a Zuglói Család és Gyermekjóléti Központ (ZCSK) összefogásával kerületi antibullying stratégia született, amelyhez a zuglói óvodák (NyugiOvi foglalkozások lásd: http://www.zknp.hu/nyugiovi-foglalkozas/) és iskolák önkéntesen csatlakozhatnak.

Az antibullying stratégia lényege egy olyan intézményszintű prevenciós program bevezetése, amely megelőzi és kezeli ezt a jelenséget. A kerületben az elmúlt években viszonylag széles körben ismertté vált az ingyenesen elérhető Békés Iskolák antibullying program, amely a pedagógusok-szülők-gyerek összefogását, az intézményi légkör békésebbé, biztonságosabbá tételét célozza meg. Létrejött egy kis team olyan szakemberekből, akik képzettek ebben a programban és a munkakörükből adódóan látogatják, támogatják a zuglói iskolákat, óvodákat, valamint feladatuk van bullying megelőzése vagy kezelése esetén. Ilyen szakemberek jelenleg:

  • Adler Katalin, ZKNP, prevenciós koordinátor;
  • Foki Csilla, ZCSK, iskolai-óvodai szociális munkások szakmai vezetője;
  • Sándor Éva, FPSZ 14, iskola- és óvodapszichológusok szakmai koordinátora.

A team feladata a kerületi antibullying stratégia koordinációja. Megkereséskor információt, tájékoztatást nyújtanak. Segítenek elindítani az érdeklődő intézményekben a programot, megtartják a szükséges képzéseket és folyamatos támogatást, szupervíziót biztosítanak. Krízishelyzet esetén bevonhatók. Ismeretterjesztő, népszerűsítő tevékenységet végeznek az intézményvezetők, a pedagógusok, szülők számára, valamint tartják a kapcsolatot olyan állami, civil és egyéb szervezetekkel, akik 1-2 alkalmas programokat kínálnak a bullying témájához (pl. BRFK 14. kerület – iskolarendőr program, Anthropolis Alapítvány).

Eddigi eredmények, amely a megvalósult összefogásból születtek meg:

  • Zuglóban már négy iskola elköteleződött a program mellett (a 2019-20-as tanévig).
  • Az iskolai-óvodai szociálismunkások és az iskola- és óvodapszichológusok is kiképződtek (illetve folyamatosan képződnek) a program elemeiből, így a legtöbb intézményben már most megtalálható két olyan szakember, aki segíthet bullying esetén, illetve tájékoztatást tud nyújtani a programról.
  • A team tagjai széleskörben végeztek ismeretterjesztő feladatokat, tartottak képzéseket, népszerűsítették a békés, biztonságos iskolák, óvodák kialakításához szükséges szemléletet és módszereket.

A kerületi antibullying stratégiát koordináló team tagjainak elérhetőségei:

  • Adler Katalin, prevenciós koordinátor: adler@zknp.hu, tel.: +36 70 316 3941
  • Foki Csilla, szociális munkás: koordinator.iskovi@zcsk.hu
  • Sándor Éva, pszichológus: sandor.eva.14@fpsz.net