Az iskolai/óvodai erőszak az intézmény bármely polgára ellen elkövetett bántalmazást takarja, legyen az gyerek, pedagógus, szülő, technikai dolgozó stb. Ennek egyik fajtája az ún. bullying, amely a gyerekek közötti kortárs bántalmazást jelenti. Bullyingnak nevezünk minden olyan cselekedetet, amit az egyik gyerek (vagy akár többen is) ártó szándékból, ismétlődően, az erőfölényével visszaélve követ el egy vagy több társával szemben. Ez megjelenhet fizikai (pl. lökdösődés, ütés), szóbeli (pl. csúfolás, zsarolás, megszégyenítés), kapcsolati (pl. kirekesztés, rosszindulatú pletyka terjesztése) és internetes (pl. online csoportból kizárás, megalázó kép körbeküldése) formában is. A bántalmazó célja, hogy a közösség felett hatalmat szerezzen.

A kutatások szerint a bullying nagyon elterjedt jelenség a magyar iskolákban is, csak minden ötödik osztály „bullying-mentes övezet” és a gyerekek nagyon szenvednek tőle. A káros hatások messzire gyűrűznek mind az egyéni sorsok mentén, mind pedig társadalmi szinten.

Sajnos a bullyingot és úgy általában az iskolai/óvodai erőszakot nem egyszerű kezelni, csak olyan beavatkozások bizonyultak sikeresnek a világon, amik rendszerszinten és folyamatban működtek, azaz a teljes intézményi légkör átalakítását célozták. Az egyes gyerekek, osztályok szintjén történő beavatkozás legjobb esetben is csak átmeneti megoldást hozhatnak.

Ezért a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 14. kerületi tagintézménye, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft., a Zuglói Családsegítő Központ (és a Zuglói Önkormányzat – NyugiOvi) összefogásával kerületi antibullying stratégia született, amelyhez a zuglói óvodák és iskolák önkéntesen csatlakozhatnak.

A kerületi stratégia lényege egy olyan intézményszintű prevenciós program bevezetése, amely megelőzi és kezeli ezt a jelenséget. Zuglóban az elmúlt években viszonylag széles körben ismertté vált az ingyenesen elérhető Békés Iskolák Program, amely a pedagógusok-szülők-gyerekek összefogását, az intézményi légkör békésebbé, biztonságosabbá tételét célozza meg. Hasonlóképpen az óvodák számára a ZKNP támogatásával biztosított a NyugiOvi program hasonló célkitűzéssel. A kerületben vannak olyan iskolák, ahol az Enable programot kezdték el alkalmazni, ami a POK-on keresztül szintén ingyenesen elérhető, de tudunk olyanokról is, akik a Nemecsek program iránt érdeklődnek. Ezek mind nívós, szakmailag elismert programok, amik kompatibilisek is egymással. Tehát van miből válogatni.

Támogatói hálózatot szeretnénk kiépíteni a kerületben, hogy az iskolák, óvodák ne maradjanak magukra ezzel a nem könnyű feladattal. Ennek keretén belül

 • több zuglói szervezet összefogásával létrejött egy team olyan szakemberekből, akik munkakörükből adódóan látogatják, támogatják a zuglói iskolákat, óvodákat, valamint feladatuk van az iskolai/óvodai erőszak megelőzése vagy kezelése esetén.
  1. Zuglói Békítő Teamnek nevezhetjük ezt a csapatot
  2. A szakemberek jelenleg:
   • Adler Katalin, ZKNP, prevenciós koordinátor
   • Foki Csilla, ZCSK, iskolai-óvodai szociális munkások vezetője
   • Sándor Éva, FPSZ 14, iskola- és óvodapszichológusok szakmai koordinátora
  3. A team feladata a kerületi bántalmazásellenes stratégia koordinációja.
   • Megkereséskor információt, tájékoztatást nyújtanak. Segítenek megismerni az egyes programokat, hogy az intézmény kiválaszthassa a leginkább megfelelőbbet.
   • Támogatják az intézményeket a választott program elindításában. A Békés Iskolák Program esetében megtartják a szükséges képzéseket is. Folyamatos támogatást, szupervíziót biztosítanak hosszú távon.
   • Krízishelyzet esetén bevonhatók.
   • Ismeretterjesztő, népszerűsítő tevékenységet végeznek az intézményvezetők, a pedagógusok, szülők számára,
   • valamint tartják a kapcsolatot olyan állami, civil és egyéb szervezetekkel, akik szintén segíthetnek az iskolai/óvodai erőszak esetén.
  4. A szakemberek várják az érdeklődő intézmények megkeresését:
   • Adler Katalin, prevenciós koordinátor: adler@zknp.hu
   • Foki Csilla, szociális munkás: koordinator.iskovi@zcsk.hu
   • Sándor Éva, pszichológus: sandor.eva.14@fpsz.net
 • A támogatói hálózat részeként az elmúlt években az intézményekben dolgozó pszichológusok és szociális segítők egységes szemléletben képződtek ki, ismerik az iskolai/óvodai erőszak kezelési és megelőzési lehetőségeit.
  1. Fontos tudni, hogy az iskolai/óvodai erőszak jellemzője, hogy csak rendszerszinten és folyamatban kezelhető. Ezért az intézményekben jelenlévő két szakember kevés a feladathoz. A biztonságos iskolai/óvodai légkör kialakításához az egész intézménynek önkéntesen kell elköteleződnie a cél mellett, hiszen a szükséges szemléletváltás erőszakkal nem kikényszeríthető.

A kerületi stratégia keretén belül fontos feladat az is, hogy segítsük a szemléletváltást a szakemberek és a lakosság körében. A cél az, hogy az ismeretterjesztés eredményeképpen Zuglóban egységes szemléleti keret és egységes fogalomhasználat terjedjen el, hogy mindannyian jól értsük egymást. Fontosnak tartjuk, hogy ez a fenntartóktól kezdve egészen a gyerekekig, szülőkig megvalósuljon. Hiszen mindannyiunknak meg kell tanulnunk, hogyan lehet szakszerűen kezelni az iskolai/óvodai erőszakot, hogyan tudjuk a magunk területén képviselni a bántalmazói viselkedés elutasítását, az áldozatok melletti kiállást, az erőszakmentességet és a biztonsághoz való alapjogot.

A bántalmazásellenes programok hosszútávú elköteleződést igényelnek az intézmények részéről. Ez nem könnyű feladat, ezért folyamatos kísérést, támogatást szeretnénk biztosítani a kerületben. Ennek keretén belül ingyenes képzések, konzultációs lehetőségek, helyi szintű segítségnyújtás, krízisintervenció, elakadásoknál szupervízió stb. igényelhető.

Vannak már jó gyakorlatok – iskolai és óvodai szinten is, lehet egymástól tanulni – erre fórumot szeretnénk biztosítani a jövőben. Hiszen itt vagyunk egymás közelében, lehetőség van arra, hogy közvetlenül ismerjük meg az egyes programokban rejlő lehetőségeket.

A kerületi stratégia tehát 4 lábon áll:

 • támogatói hálózat létrehozása – benne a Zuglói Békítő Teammel, illetve az iskolákban/óvodákban dolgozó szakemberekkel
 • ismeretterjesztéssel kapcsolatos feladatok a zuglóiak szemléletformálásért
 • képzések biztosítása és az intézmények folyamatos kísérése, támogatása,
 • tudásmegosztás, szupervízió, hogy a jógyakorlatok megismerhetőek legyenek széles körben.

A HEGY kezdeményezésen belül az iskolai/óvodai erőszak megelőzésével foglalkozó munkacsoport folyamatosan facilitálja és fejleszti ezt a kerületi stratégiát és annak megvalósulását. Várjuk azokat, akik szívesen bakapcsolódnának a munkába, legyen az szülő, diák vagy valamilyen szakember. A csatlakozni szándékozók a info@hegyinfo.hu e-mail címen jelentkezhetnek a munkacsoportba.

A továbbiakban a honlapon és a Facebook-oldalon (https://www.facebook.com/hegyinfo) is közzétesszük a témával kapcsolatos információkat.

A kerületi antibullying stratégiát koordináló team tagjainak elérhetőségei:

 • Adler Katalin, prevenciós koordinátor: adler@zknp.hu, tel.: +36 70 316 3941
 • Foki Csilla, szociális munkás: koordinator.iskovi@zcsk.hu
 • Sándor Éva, pszichológus: sandor.eva.14@fpsz.net