A viselkdési problémákat mutató gyerekek intézményi beilleszkedését segítő munkacsoport

Jártunkban-keltünkben egyre több olyan gyermekkel találkozunk, akik fegyelmezetlenségükkel igazi kihívást jelentenek a szüleik, pedagógusaik számára. Ők azok, akik, óhatatlanul magukra vonják a figyelmet a járműveken, vagy a bevásárlóközpontokban, a népes játszóterekről nem is beszélve. Ilyen helyzetekben a szülők leginkább szégyent, és tehetetlenséget éreznek.

Ezek a gyermekek az óvodában, és az iskolában is hamar kitűnnek az átlagostól eltérő viselkedésük miatt, nem kis gondot okozva ezzel a pedagógusoknak.

Egyre több közösségben bukkannak fel olyan gyermekek, akik nem tudnak azonosulni a szabályokkal, illetve érzelmileg nehezen kötődnek a pedagógushoz és a társaikhoz, figyelmi állapotuk gyakran fáradékony, ezért jelenlétük legtöbbször zavaró a foglalkozásokon, tanórákon. A kötetlen helyzetekben viselkedésük még kiszámíthatatlanabbnak, érzelmi megnyilvánulásuk még csapongóbbnak tűnik.

Egy nehezen kezelhető gyermek, ahelyett, hogy csendesen meghúzódna egy sarokban, tombol, kiabál, leveti magát a földre, hajigálja a játékokat, tördeli a ceruzákat, összegyűri a füzetét, csúfolja, lökdösi, vagy esetleg még meg is harapja a társait, a pedagógusaival szemben nem mindig tisztelettudó, esetenként ellenálló magatartást tanúsít.

Mindezt nem rosszindulatból teszi! Ő így tudja kifejezésre juttatni a diszkomfort érzését. Olyan, mintha ezt mondaná: „Valami nincs rendben velem! Kérlek, segíts!”

Tehát, az ilyen gyermek képtelen önmaga szabályozására, így nem tud eleget tenni az elvárásoknak sem. A közösségbe történő beilleszkedésére kevés az esély, ha nem veszi körül egy közösen kialakított szabályrendszer a nevelés minden színterén. Amennyiben egy gyermek egyenrangú partnerként beleszólhat a szabályok kialakításába, és érzi, hogy a felnőttek bíznak benne, lelkileg el tud köteleződni a megállapodás mellett. Igyekezetét sok dicsérettel, pozitív kommunikációval, esetleg apró tárgyi jutalmakkal, vagy számára vonzó tevékenységek biztosításával mindenképpen el kell ismernünk.

A magatartási zavarok sikeres kezeléséhez elengedhetetlen a különböző szakemberek segítsége. Az okok feltárása, és a szükséges terápiás eljárás meghatározása érdekében gyermekpszichiáterhez, gyermekpszichológushoz kell fordulnunk. A gyermek mindennapi életét átható egységes követelményrendszer kialakítása, és betartása a szülők, a pedagógusok, valamint a gyógypedagógus együttműködésén alapuló, kitartó, áldozatos munka eredménye.

A legfőbb együttműködő partnerek:

 • iskolák és óvodák képviselői,
 • iskola- és óvodapszichológusok,
 • Zugló Család-és Gyermekjóléti Központ (ZCSK),
 • Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI),
 • a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 14. Kerületi Tagintézményének képviselője (FPSZ 14.),
 • Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP)

A résztvevők közös célja:

 • a tipikus gondok feltérképezése,
 • az okok elemzése, megértése,
 • hatékony együttműködési formák kialakítása,
 • megoldások keresése a meglévő erőforrások bevonásával,
 • a még mozgósítható erőforrások felkutatása.

Az eddig elért eredmények:

 1. Kialakult és élővé vált a pszichológusok, szociális munkások és a gyógypedagógusok együttműködése. Ez a jógyakorlat arra példa, hogy a szakemberek odafigyelnek a pedagógusok gondjaira, és igyekeznek minél hamarabb hatékony segítséget nyújtani számukra.
 2. Megszületett egy kerületi szintű, kibővített stratégia, melynek elsődleges célja a prevenció.

 1. „Már értelek!” című ingyenes program a kerület gyermekekkel foglalkozó szakemberei számára

A Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. által koordinált és finanszírozott tréningben a legnagyobb hangsúly a gyakorlati módszerek megismerésére, megértésére helyeződött, mindezt „felhasználóbarát” módon alátámasztva elméletekkel. A trénerek gyakorlati szakemberek, akik mindennapi tapasztalataik alapján az aktuálisan felmerülő esetekben konkrét tanácsot is adnak.

A program összesen négy, egymásra épülő modulból áll, melyek a következők:

 

„Már értelek!” program 1.szint – Elméleti képzés

A tréning tartalma: Az autizmus spektrum zavar és az ADHD tünetei.

Az autizmus spektrum zavar és az ADHD magyarázó elvei: a mögöttes kognitív működések, és az ebből fakadó gyakorlati módszertani megfontolások.

A beavatkozás gyakorlata:

 • a protetikus környezet kialakítása (a tér és az idő strukturálása, napirend, folyamatábrák, tevékenységszervezés, strukturált feladatlapok és egyéb vizuális segítségek)
 • osztálytermi módszerek, eljárások

A problémás viselkedések kezelése.

A jutalmazás elvei és gyakorlati megvalósulási lehetőségei.

Az együttnevelés kérdései.

Trénerek:

 • Nagy Klára – klinikai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus
 • Szigethi Zsófia – autizmus spektrum pedagógia és tanulásban akadályozottak pedagógiájára szakosodott gyógypedagógus

 

„Már értelek!” program 2. szint- Gyakorlati képzés

A „Már értelek!” tréning első részében megismertetjük a részt vevő többségi pedagógusokkal az autizmus spektrum zavar és az ADHD jellegzetességeit, tüneteit, okait,  az autizmus és ADHD szempontú akadálymentesítés módszereit és eszközeit.

Ennek folytatásaként dolgoztuk ki a tréning második részét, melyben az óvodában és az iskolában is használható speciális módszereket mutatunk be. Megtanuljuk a napirendhasználat alapjait, a munkarend és munkaszervezés lépéseit. A problémás viselkedések megelőzésével és kezelésével kapcsolatban a szabályok alkotását és a megfelelő jutalmazási rendszer kialakításának rejtélyeit ismerjük meg.

Nagyon fontos, hogy a többségi pedagógusok tisztában legyenek az autizmussal élő illetve ADHD-s tanulási képességeinek jellegzetességeivel, hogy a tananyagot, tanítási stílust sérülésspecifikusan adaptálni tudják, ezért ennek is szentelünk egy fejezetet a tréning során. Végül egy nagyon hatékony eszköz használatát sajátítjuk el – a szociális történet és szociális forgatókönyv módszerét.

Mindezeket a tréningen részt vevő pedagógusok saját eseteinek kapcsán dolgozzuk fel, a valós problémákra dolgozunk ki megoldási lehetőségeket. Gyakorlati segítséget igyekszünk nyújtani az óvodákban és az iskolákban előforduló nehézségek esetére.

Trénerek:

 • Nagy Klára – klinikai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus
 • Szigethi Zsófia – autizmus spektrum pedagógia és tanulásban akadályozottak pedagógiájára szakosodott gyógypedagógus

 

„Már értelek!” program 3. szint – Videotréning módszer alkalmazása

A program ezen a szinten mozgósítja és aktivizálja a pedagógusok korábban elsajátított legfrissebb elméleti és gyakorlati ismereteit az ADHD-val, az autizmus spektrumzavarral élő és az ún. problémás viselkedésű gyermekek megsegítése témakörében. Fejlesztjük a pedagógusoknak az osztálytermi interakciók során előforduló kommunikációs és kapcsolati kompetenciáját, konkrét segítséget kapnak az osztályteremben az előzőekben felsorolt gyermekekkel kapcsolatos sikeres bánásmódban, hogy a többi gyermeknek se sérüljön az oktatáshoz való joga.

A videotréner rövid felvételeket készít az osztályban a tanóráról, ezeket mikroelemzi, majd konzultációs tréning formájában a pozitív képek segítségével a pedagógussal együtt dolgozik, így felkészül a pedagógus a következő tanórájára, melybe már változást visz bele. A videotréner szupervízióba viszi az esetet. Ez ismétlődik hétről-hétre.

Programunk céljaként, „KÉPRŐL-KÉPRE EGYÜTT A VÁLTOZÁSÉRT” dolgozunk kb. 2 hónapon át a résztvevő pedagógusokkal,  felismerve az osztályteremben tapasztalt nehézségeiket, majd segítséget kérve, a videótrénerrel való közös együttműködés-közös munka során, hétről-hétre megerősítést kapnak kompetenciájukban, önismeretük fejlődik, szakmai eszköztáruk bővül, hitvallásuk optimista életszemléletűvé, megoldásközpontúvá válik.

    Trénerek:

 • Somogyi Tímea – gyógypedagógus, videotréner, családterapeuta
 • Foki Csilla – videotréner, szociális munkás, pedagógus

                          

„Már értelek!” program 4. szint – Családkonzultáció/családterápia

Az előző szintekre épülve bekapcsoljuk a minél eredményesebb megsegítés érdekében a családokat/szülőket is, hiszen ők ismerik legjobban az ADHD-val, az autizmus spektrumzavarral élő és az ún. problémás viselkedésű gyermekeiket.

Szakemberként sokszor tapasztaljuk, hogy a tipikustól eltérő gyermeket nevelő családok erőforrásai egy idő után csökkennek és lassan elfogynak, beszűkülnek a kapcsolataik, a gyermekek megsegítése-fejlesztése felőrli a családok mindennapjait, főleg, ahol több gyermek él a családban, így a családi harmónia, a családok és a szülőpár egysége megbomlik.

Ebben a helyzetben a szülőket/családokat igyekszünk megerősíteni a pedagógusokkal sikeresen alkalmazott videotréning módszer családi változatával – a pozitív képek erejével, -mely rövid folyamat során a szülők és a testvérek is megerősítést kapnak a családban betöltött szerepeikben, fejlődik önismeretük, a családi interakcióik optimálisabbá és megoldásközpontúbbá válnak.

Azokban a családokban ahol hosszabb és mélyebb intervenció szükséges, a videotréning módszert adekvátan kiegészítjük/felcseréljük  családkonzultációval/családterápiával.

            Szakember:

 • Somogyi Tímea – gyógypedagógus, videotréner, családterapeuta

 

Jelentkezés feltételei: A tréning ingyenes, de előzetes egyeztetést igényel. Kizárólag zuglói  intézmények jelentkezését várjuk.

Jelentkezni lehet: Adler Katalin, prevenciós koordinátornál, E-mail: adler@zknp.hu, Tel.: 06/70 316- 3941