A viselkdési problémákat mutató gyerekek intézményi beilleszkedését segítő munkacsoport

Jártunkban-keltünkben egyre több olyan gyermekkel találkozunk, akik fegyelmezetlenségükkel igazi kihívást jelentenek a szüleik, pedagógusaik számára. Ők azok, akik, óhatatlanul magukra vonják a figyelmet a járműveken, vagy a bevásárlóközpontokban, a népes játszóterekről nem is beszélve. Ilyen helyzetekben a szülők leginkább szégyent, és tehetetlenséget éreznek.

Ezek a gyermekek az óvodában, és az iskolában is hamar kitűnnek az átlagostól eltérő viselkedésük miatt, nem kis gondot okozva ezzel a pedagógusoknak.

Egyre több közösségben bukkannak fel olyan gyermekek, akik nem tudnak azonosulni a szabályokkal, illetve érzelmileg nehezen kötődnek a pedagógushoz és a társaikhoz, figyelmi állapotuk gyakran fáradékony, ezért jelenlétük legtöbbször zavaró a foglalkozásokon, tanórákon. A kötetlen helyzetekben viselkedésük még kiszámíthatatlanabbnak, érzelmi megnyilvánulásuk még csapongóbbnak tűnik.

Egy nehezen kezelhető gyermek, ahelyett, hogy csendesen meghúzódna egy sarokban, tombol, kiabál, leveti magát a földre, hajigálja a játékokat, tördeli a ceruzákat, összegyűri a füzetét, csúfolja, lökdösi, vagy esetleg még meg is harapja a társait, a pedagógusaival szemben nem mindig tisztelettudó, esetenként ellenálló magatartást tanúsít.

Mindezt nem rosszindulatból teszi! Ő így tudja kifejezésre juttatni a diszkomfort érzését. Olyan, mintha ezt mondaná: „Valami nincs rendben velem! Kérlek, segíts!”

Tehát, az ilyen gyermek képtelen önmaga szabályozására, így nem tud eleget tenni az elvárásoknak sem. A közösségbe történő beilleszkedésére kevés az esély, ha nem veszi körül egy közösen kialakított szabályrendszer a nevelés minden színterén. Amennyiben egy gyermek egyenrangú partnerként beleszólhat a szabályok kialakításába, és érzi, hogy a felnőttek bíznak benne, lelkileg el tud köteleződni a megállapodás mellett. Igyekezetét sok dicsérettel, pozitív kommunikációval, esetleg apró tárgyi jutalmakkal, vagy számára vonzó tevékenységek biztosításával mindenképpen el kell ismernünk.

A magatartási zavarok sikeres kezeléséhez elengedhetetlen a különböző szakemberek segítsége. Az okok feltárása, és a szükséges terápiás eljárás meghatározása érdekében gyermekpszichiáterhez, gyermekpszichológushoz kell fordulnunk. A gyermek mindennapi életét átható egységes követelményrendszer kialakítása, és betartása a szülők, a pedagógusok, valamint a gyógypedagógus együttműködésén alapuló, kitartó, áldozatos munka eredménye.

A legfőbb együttműködő partnerek:

 • iskolák és óvodák képviselői,
 • iskola- és óvodapszichológusok,
 • Zugló Család-és Gyermekjóléti Központ (ZCSK),
 • Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI),
 • a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 14. Kerületi Tagintézményének képviselője (FPSZ 14.),
 • Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP)

A résztvevők közös célja:

 • a tipikus gondok feltérképezése,
 • az okok elemzése, megértése,
 • hatékony együttműködési formák kialakítása,
 • megoldások keresése a meglévő erőforrások bevonásával,
 • a még mozgósítható erőforrások felkutatása.

Az eddig elért eredmények:

 1. Kialakult és élővé vált a pszichológusok, szociális munkások és a gyógypedagógusok együttműködése. Ez a jógyakorlat arra példa, hogy a szakemberek odafigyelnek a pedagógusok gondjaira, és igyekeznek minél hamarabb hatékony segítséget nyújtani számukra.
 2. Megszületett egy kerületi szintű, kibővített stratégia, melynek elsődleges célja a prevenció.

3. „A problémás viselkedésű gyerekek megértése és kezelése” című ingyenes tréning a kerület gyermekekkel foglalkozó szakemberei számára

A Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. által koordinált és finanszírozott tréningben a legnagyobb hangsúly a gyakorlati módszerek megismerésére, megértésére helyeződött, mindezt „felhasználóbarát” módon alátámasztva elméletekkel. A trénerek gyakorlati szakemberek, akik mindennapi tapasztalataik alapján az aktuálisan felmerülő esetekben konkrét tanácsot is adnak.

A tréning tartalma:

Az autizmus spektrum zavar és az ADHD tünetei.

Az autizmus spektrum zavar és az ADHD magyarázó elvei: a mögöttes kognitív működések, és az ebből fakadó gyakorlati módszertani megfontolások.

A beavatkozás gyakorlata:

 • a protetikus környezet kialakítása (a tér és az idő strukturálása, napirend, folyamatábrák, tevékenységszervezés, strukturált feladatlapok és egyéb vizuális segítségek)
 • osztálytermi módszerek, eljárások

A problémás viselkedések kezelése.

A jutalmazás elvei és gyakorlati megvalósulási lehetőségei.

Az együttnevelés kérdései.

Trénerek:

 • Nagy Klára – klinikai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus
 • Szigethi Zsófia – autizmus spektrum pedagógia és tanulásban akadályozottak pedagógiájára szakosodott gyógypedagógus

Jelentkezés feltételei: A tréning ingyenes, de előzetes egyeztetést igényel. Elsősorban intézmények jelentkezését várjuk.

Jelentkezni lehet: Adler Katalin, prevenciós koordinátornál, E-mail: adler@zknp.hu, Tel.: 06/70 316- 3941