Konfliktuskezelő tréning a Békés Iskolák program keretében

A Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP) által támogatott Békés Iskolák program keretében konfliktuskezelő tréninget tartottak a XIV. kerületben tevékenykedő óvoda-és iskolapszichológusok, pedagógusok számára június 18-án a cég Laky Adolf utcai központjában.

A Békés Iskolák program egyik moduljaként megtartott rendezvény célja az volt, hogy a zuglói oktatási intézményekben dolgozó szakemberek megismerjék és munkavégzésük közben bátran alkalmazzák a resztoratív, azaz a helyreállító konfliktusrendező módszert – közölte Adler Katalin, a ZKNP prevenciós koordinátora, az esemény tematikájának összeállítója, a trénere. Ez a módszer bármelyik korosztálynál alkalmazható, lényege, hogy a személyek – esetünkben a az iskolai közösség tagjai: tanulók, pedagógusok, szülők  –  között megromlott kapcsolatokat pozitív irányba újraszervezze, az összeütközések okait feltárja, az egyénben keletkezett lélektani károkat megszüntesse, jóvátétellel helyreállítsa és újabb konfliktusok kialakulását, azok elfajulását megelőzze.

Hogy mindezek megvalósulhassanak, a resztoratív elmélet alapján eljáró szakember – iskolapszichológus vagy tanár – a körmodellt alkalmazva, a beszélgetést irányító mediátorként, sajátos kérdezéstechnikával fordul a konfliktusos ügyben érintettekhez. Válaszukban a részt vevők előadhatják saját nézőpontjukat, véleményüket a történtekről, elmondhatják, hogy azok milyen érzéseket váltottak ki belőlük, megfogalmazhatják esetleges saját felelősségüket az események kialakulásában.

A mediátor szakember célja nem az értékelés, a bírálat, hanem az újabb konfliktusok megelőzése, a közösségépítés, az egyének közötti kapcsolatok erősítése. Az osztályközösségek esetében a körmódszer segítségével a pedagógusok, iskolapszichológusok megtapasztalhatják a csoporttagok összetartozásának erősödését, mélyülhet kapcsolatuk a gyerekekkel. További jótékony hatása, hogy a csendesebb diákok is lehetőséget kaphatnak a megszólalásra anélkül, hogy versenyezniük kellene magabiztosabb társaikkal. A körbeszélgetések eredményeként a csoport tagjai olyan kommunikációs eszköztárral gazdagodnak, amellyel a későbbiekben is sikeresen oldhatják meg vitás ügyeiket.

A konfliktuskezelő resztoratív módszer gyakorlati alkalmazásának lehetőségeiről, újabb tréningek megszervezéséről Adler Katalin várja a zuglói oktatási intézmények érdeklődését a +36703163941-es telefonszámon.