Újabb óvoda csatlakozott a zuglói NyugiOvi programhoz

A Zuglói Kincskereső Óvoda is csatlakozott februárban a NyugiOvi  programhoz, amelyet négy évvel ezelőtt a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP) indított el a XIV. kerületben. A cég támogatásával és szervezésével megvalósuló, a gyerekek között előforduló kortárs bántalmazás megelőzését és kezelését célzó  kezdeményezésbe azóta számos hasonló nevelési intézmény kapcsolódott be a városrészben, és több mint száz XIV. kerületi óvodai dolgozó sajátította el a program szakmai alapjait a tréningeken. A friss csatlakozás okairól Babarczy Andreát, a jelenleg 230 gyereket befogadó Kincskereső Óvoda vezetőjét kérdeztük.

 – Miért döntöttek úgy, hogy a Kincskeresőben is meghonosítják a NyugiOvi programot? Sok probléma adódott a gyerekekkel?

 – Nem erről van szó. A program alapján kidolgozott módszer a megelőzésre helyezi hangsúlyt, az egymással való jó bánásmódnak, törődésnek az eszköze. Az a cél, hogy a gyerekek felismerjék és azonosítsák érzelmeiket. Ha valamilyen bajuk, problémájuk van, akkor sírva fakadnak, mérgesek vagy ijedtek lesznek, és nem tudják megfogalmazni, mit éreznek. A részletesen kidolgozott ütemterv szerint zajló, egymásra épülő, drámapedagógiai elemeket is tartalmazó foglalkozások központi mesefigurája Szepi, az űrlény, akivel a gyerekek hamar azonosulnak.  A vele történteket dolgozzák fel a foglalkozásokon az alapvető szempontok szerint: mindenkit befogadunk, külső vagy belső jegyek szerint nem különböztetjük meg a társainkat, mindenki közénk tartozik, nem bántunk senkit, megvédjük és segítjük egymást. A beleérző képességük fejlesztésével így olyan eszközük lesz, amellyel elkerülhetik a másik gyerek verbális vagy fizikai bántalmazását, illetve a már kialakult konfliktusban helyreállíthatják a helyes egyensúlyt. A program egyébként a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő készségekre épül.

– Az óvodai munkatársak miként sajátíthatják el a mindehhez szükséges ismereteket?

 – A ZKNP szervezésében intézményes képzés folyik, a Kincskereső Óvodában nemrég kihelyezett egész napos elméleti és gyakorlati tréning volt, dr. Jármi Éva adjunktusnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar oktatójának a vezetésével. Ezen valamennyi óvodapedagógus  és pedagógiai asszisztens kollégám – összesen húszan – részt vett. A szükséges segédanyagokat, nyomtatványokat és eszközöket szintén a ZKNP bocsátja a rendelkezésünkre. Az előadáson hallottak, munkatársaim véleménye és a zuglói óvodákból származó kedvező értesüléseim alapján döntöttem úgy, hogy a Kincskereső oviban is helye van a NyugiOvi programnak. Hamarosan, farsang után indul majd el először nálunk az öthetes foglalkozássorozat egy nagycsoportos, 23 öt-hatéves gyerekből álló közösségben, míg szeptemberre már több középső csoportos turnust szervezünk. A foglalkozások vezetői önként, szakmai meggyőződésből vállalták el az új feladatokat.

– Visszatérve a gyerekekre, ők gyakran otthonról, családi körből viszik magukkal társaik közé a fel nem dolgozott sérelmeiket, bánatukat, ami aztán esetenként agresszív óvodai magatartásban nyilvánul meg. Nekik segíthet a program?

– Részben igen, ugyanakkor az óvodai nevelés nem pótolhatja, csak kiegészítheti a családit. A pedagógiai munkában azonban muszáj új utakat keresni. A NyugiOvinak szerves része a szülők tájékoztatása a programról, erről külön füzetet kapnak kézhez. Az ő bevonásuk, aktivitásuk nélkül nem lehet sikeres a kezdeményezésünk. A szemléletformálás szükségessége nemcsak a gyerekekre, a pedagógusokra, hanem rájuk is vonatkozik. A gyerekeken keresztül azonban közvetlenül lehet hatni a családokra. A zuglói társintézményekben tevékenykedő kollégáim elmondták, hogy a programban résztvevő gyerekek körében érzékelhető változást tapasztaltak. Jobban odafigyeltek egymásra, segítőkészebbek és türelmesebbek lettek.  Bízom benne, hogy ez nálunk sem lesz másként.