Lezajlott a II. HEGY konferencia

A járvány miatt online formában rendezték meg a  Hálózati Együttműködés a Zuglói Gyermekekért (HEGY) elnevezésű szakmaközi csoportosulás második konferenciáját október 8-án.

A XIV. kerületi önkormányzat nevében Szabó Rebeka társadalompolitikáért felelős alpolgármester üdvözölte a konferenciát. Mint elmondta, büszkeséggel tölti el, hogy Zuglóban milyen sok erős hivatástudatú oktatási, nevelési szakember dolgozik, akik még szabadidejük kárára is hajlandók többletfeladatokat vállalni a gyermekek javára. Különösen fontos most, hogy ebben a krízisekkel terhelt társadalmi helyzetben összeadódjék a tudás a fiatalokért – hangsúlyozta az alpolgármester, aki arra kérte a résztvevőket: jobbító javaslataikkal bátran keressék meg az önkormányzatot, segíteni fognak. Kisné Szivcsovics Nikolett XIV. kerületi önkormányzati képviselő, esélyegyenlőségi tanácsnok két HEGY-munkacsoport tagjaként volt jelen az online „összejövetelen”. Az esemény levezető elnökletét Hevesi Eszter gyógypedagógus, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézménye (FPSZ 14.) igazgatója látta el.

A két évvel ezelőtti első tanácskozásukon a partnerintézmények két fő célt tűztek ki maguk elé: a szakmai kapcsolatok, a kommunikáció erősítését az ifjúsággal foglalkozó XIV. kerületi intézmények között és a problémás viselkedésű gyerekek, valamint családi környezetük megsegítését. Mostani megbeszélésükön az e témakörökre létrejött munkacsoportok számoltak be eddigi tevékenységükről.

A zuglói önkormányzat finanszírozásával, Sokacz Anikó képviselő, civil és nemzetiségi tanácsnok pártfogásával nemrég létrejött Hegyinfo.hu nevű internetes portál működéséről, tartalmáról Rózsa Magdolna, a Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központ (ZCSK) munkatársa és Adler Katalin, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP) prevenciós koordinátora tartott ismertetést. Az elektronikus felületen a HEGY egyszerre kíván a XIV. kerületi szülőknek tájékoztatást nyújtani és a városrész tizennyolc év alatti ifjúságával foglalkozó gyakorlati szakembereinek fórumot teremteni. Sándor Éva, a FPSZ14. pszichológusa a HEGY jellemzésekor kifejtette: az együttműködés annak az eszmének a megvalósulása, amely szerint a gyermekek biztonsága, fejlődése, jóléte csakis a velük foglalkozó állami, önkormányzati intézmények, civil egyesületek, egyházak szakembereinek összehangolt munkájával érhető el. Mára ebben a közös cselekvésben több tucatnyi zuglói szervezet munkatársa vesz részt.

Az I. HEGY konferencián megfogalmazottak értelmében négy munkacsoport alakult az elmúlt két évben: az óvodai, iskolai bántalmazás; a családon belüli erőszak; az addikció témaköreiben; valamint a viselkedési problémával küzdő fiatalok gondjainak enyhítése érdekében. A munkacsoportok beszámolóinak közös eleme volt, hogy a hatékony segítségnyújtáshoz a XIV. kerületi gyerekekkel foglalkozó intézményeknek közös stratégiát kell kialakítaniuk. A HEGY nívós szakmai projekteket, ismeretterjesztést, tréningeket, oktatást kínál a különböző szakterületek képviselőinek. Ezek összehangolása révén működhetnek eredményesen például az iskolai agresszió okainak feltárására, megszüntetésére törekvő békítő team-ek. Az iskolai erőszak  csak rendszerben, komplexen, egységes szemléletmód alapján kezelhető – emelte ki Sándor Éva, pszichológus. Ruszina Mónika, A Szent István Gimnázium pedagógusa a Békés Iskolák program intézményükben zajló bevezetésének lépéseit és egy konkrét, megoldott gyakorlati esetet vázolt fel a hallgatóságnak.

A közösségbe nehezen beilleszkedő, problémás viselkedésű gyermekek esetében a gyors beavatkozás eredményes voltáról beszélt Csuka Veronika, a Zuglói Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, EGYMI utazó gyógypedagógusi intézményegységének vezetője. Mint elmondta, a pedagógusok elakadásakor lép közbe a különféle szakmák képviselőiből álló intervenciós team, amely tevékenységével feltárja a gyermek magatartását kiváltó okokat, és irányt mutat  a gondok megszüntetéséhez vezető további lépésekhez. Nagy Klára klinikai szakpszichológus, a pedagógiai és a gyermeklélektani területek képviselőinek óvodai, iskolai együttes tevékenységére hívta fel a figyelmet. Nem szabad hagyni, hogy a nevelők, tanárok eszköztelennek érezzék magukat a konfliktusokban – fogalmazott. Somogyi Tímea, gyógypedagógus-logopédus, videótréner szerint a személyre szabott segítségnyújtás könnyítheti meg a nem szokványos magaviseletű fiatalok helyzetét, melyhez azonban elengedhetetlen az oktatók és a családok felvértezése a megfelelő ismeretekkel. Ebben nyújt segítséget a négy modulból álló „Már értelek!” program.

A családon belüli erőszak esetei a koronavírus-járvány alatt jelentősen megnövekedtek – mondta Adler Katalin, a ZKNP prevenciós koordinátora. A kapcsolati agresszió jelensége rendkívül aggasztóvá vált, az ellene való fellépéshez szükséges a szemléletformálás, a hazai és a külföldi jó gyakorlatok tapasztalatainak átvétele, az érintettekkel foglalkozó intézmények együttműködésének előmozdítása. Hamarosan elkészül az erről szóló egységes zuglói eljárásrend, a családon belüli erőszak nem lehet magánügy – hangsúlyozta a prevenciós koordinátor. Kuszing Gábor pszichológus, a ZKNP Békés Otthon programjának szakértője, a Stop-Férfierőszak! projekt munkatársa jó esélynek nevezte, hogy a HEGY lehetőséget kínál a bántalmazások elleni eredményes fellépésre, mert sikerült az együttműködésbe, a közös cselekvésbe bevonni a rendőröket, a szociális munkásokat, a gyámügy dolgozóit, az iskolapszichológusokat, így a veszélyeztetett helyzetben lévő kiskorúakat védő intézmények közötti jelzőrendszer eredményesebben működtethető.

A káros szenvedélyek okozta fiatalkori függőségek megelőzése, kezelése végett idén nyáron megalakult addikció munkacsoport tevékenységéről Foki Csilla, a ZCSK óvodai és iskolai szociális segítő csoport koordinátora és Halász Sára tanácsadó, áldozatokat segítő szakember tájékoztatta a résztvevőket. Feltérképezték azokat a színtereket, ahol a káros hatások leginkább elérhetik, veszélyeztethetik a gyermekeket. Ezek egyike az online tér, ahol óriási mennyiségben állítják elő és marketingmódszerekkel terjesztik a káros tartalmakat az egyre fiatalabb közönségnek. Nagy kihívás mindezek hatástalanítása a gyermekek egészséges lelki és testi fejlődéséért felelősséget érző szakemberek számára – hangzott el a beszámolóban.

A munkacsoportok a felvázolt célok mentén folytatják munkájukat, melyről terveik szerint egy év múlva, a III. HEGY konferencián újra beszámolnak. Addig is az érdeklődők a Zugló TV és a ZugRádió adásaiból értesülhetnek a fejleményekről.

A kezdeményezéshez csatlakozni szándékozók a info@hegyinfo.hu e-mail címen jelentkezhetnek az egyes munkcsoportokba. Minden érdeklődő, tenni akaró zuglói szülőt és szakembert szeretettel várunk!