Az internet veszélyei: új tréningsorozatot indított a ZKNP

Az internet veszélyeiről szóló új, négyrészes felkészítő tréningsorozatot indított iskolai szakembereknek a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP). Az első foglalkozást február 17-én tartották meg a cég Laky Adolf utcai központjában.

A ZKNP szervezésével és finanszírozásával létrejött tanfolyam a XIV. kerületben tevékenykedő iskolapszichológusoknak és iskolai szociális segítőknek szól, akik az itt megszerzett ismereteiket továbbadhatják az oktatási intézményekben dolgozó munkatársaiknak, és segítséget nyújthatnak ebben a kérdéskörben az eligazodásért hozzájuk forduló diákoknak és szülőknek is – mondta Adler Katalin, a ZKNP prevenciós koordinátora. Kiemelte, hogy a járványhelyzet alatt bevezetett digitális oktatás és a kiterjedt home office miatt a családokban megnövekedett az internethasználat, az új eszközök és platformok alkalmazása, ennek következtében felszínre kerültek, illetve felerősödtek olyan aggasztó jelenségek, amelyek már korábban is megfigyelhetők voltak az online térben.

Rendkívüli módon elszaporodtak – a közvetlen verbális és fizikai bántalmazás mellett – az internetes zaklatások, megszégyenítések, agressziók, zsarolások. A fiatalok gyakran nincsenek tisztában online tevékenységük következményeivel, nem érzékelik a határt, hogy mikor válnak bántalmazókká, vagy éppen ellenkezőleg, mikor válhatnak egész életükre kihatóan maguk is áldozattá. Sokszor olyan szituációk alakulnak ki a fiatalok, a diákok között, az osztályközösségben, amelyek adott esetben felvetik a büntetőjogi és a polgári jogi felelősség kérdéseit is, ezért a ZKNP – mint bűnmegelőzéssel és áldozatvédelemmel foglalkozó önkormányzati cég – feladatának tekinti az oktatási, nevelési intézmények pedagógusainak felkészítését az ilyen és ehhez hasonló veszélyek felismerésére, elhárítására.

A sorozat első tréningjén Kalocsai Adrienn, a Csendtörő Alapítvány elnöke Erőszak és áldozattá válás az online térben címmel tartott előadást. Szó volt a kibertéri szexuális ragadozók viselkedéséről, a trollok, a lelki egészségkárosítók és hatalommal visszaélők jellemző megnyilvánulásairól, a gyermekpornográfia és a darkweb (sötét internet) szerteágazó veszélyeiről, az adatvédelem és a képmáshoz való jog érvényesítésének fontosságáról, az álhírek, a dezinformáció és az egyéb manipulációs eszközök elleni védekezés lehetőségeiről.

A képzéssorozat március 4-én folytatódik Dr. Koronczai Beáta Közösségimédia-használat és testkép című előadásával.

Békés Otthon program: támogatás a traumában szenvedőknek

A családon belüli erőszak miatt traumatizált felnőttek és gyermekek megsegítéséről szervezett szakembereknek szóló kétnapos tréninget a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP) január 20-21-én a Békés Otthon (BO) program részeként.

A biztonsági cég Laky Adolf utcai központjában megtartott eseményen a XIV. kerületben tevékenykedő családgondozók, iskolapszichológusok, szociális munkások és rendőrök hallgatták meg dr. Kulcsár Gabriella, kriminológus, pszichológus, jogász, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusának az előadását. Az egybegyűltek az elhangzottak révén tudományos ismereteket szereztek a trauma jelenségéről, a traumatizált emberek viselkedéses, érzelmi és gondolkodásbeli jellemzőiről, a velük való kommunikáció lehetőségeiről a retraumatizáció elkerülése és a hiteles információszerzés érdekében,  a trauma-tudatos intézmények működési elveiről, illetve a traumatizált emberekkel dolgozók másodlagos traumatizációjáról és ennek elkerülésének lehetőségeiről.

A BO programot Zuglóban a ZKNP indította el 2019-ben, kezdetben a bevont partnerszervezetek közé a BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága, a Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központ és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV.kerületi Tagintézménye tartozott. A projekt elsődleges célja a bántalmazott nők és gyerekek biztonságának elősegítése – nyilatkozta Adler Katalin, a ZKNP prevenciós koordinátora, a BO szervezője. A családon belüli erőszak megelőzése és kezelése az érintettekkel kapcsolatba kerülő szolgáltatók és hatóságok együttműködésén, felkészültségén alapul. Ezt kívánja elősegíteni a BO az illetékes szakembereknek nyújtott olyan jellegű képzésekkel, mint amilyen a traumáról szóló rendezvény volt.

– A családon belüli erőszak áldozatait, akik elsősorban nők és gyermekek, ott éri támadás, veszélyeztetetés, ahol elméletileg a legnagyobb biztonságban kellene érezniük magukat: az otthonukban. Ez sokkhatásként éri őket, legtöbbjük számára a negatív élmények érzelmileg feldolgozhatatlanok. A velük foglalkozó szakemberek feladata, hogy bizalmi légkört teremtve felismerjék a traumatizált állapotot, megvilágítsák annak kiváltó okait és megoldást találjanak a bántalmazottak védelmére – mondta Adler Katalin, akitől azt is megtudtuk, hogy a ZKNP a BO keretében a kapcsolati erőszak áldozatai részére támogatói csoport létrehozását tervezi.

Kerületi módszertani útmutató készül a családon belüli erőszak kezeléséhez

A családon belüli erőszak visszaszorításának kérdésköre szerepelt a Zuglói Áldozatvédelmi Szakmai Együttműködési Rendszer (ZÁSZER) november 10-ei ülésének napirendjén a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (ZKNP) Laky Adolf utcai előadótermében.

Az eseményen résztvettek: dr.Czirják Róbert rendőr alezredes, a XIV. kerületi kapitányság vezetője, a ZÁSZER elnöke, Szabó Rebeka, társadalompolitikáért felelős alpolgármester, Sokacz Anikó, önkormányzati képviselő, Varga Sándor, a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ (ZCSK) igazgatója, Tóth Józsefné, a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ vezetője, Kovács-Csincsák László, a ZKNP ügyvezetője, Adler Katalin, a ZKNP prevenciós koordinátora, a ZÁSZER titkára, továbbá Budapest Főváros Kormányhivatala, a Tankerületi Központ, a helyi Polgármesteri Hivatal és önkormányzat, a gyámhivatal, a civil szervezetek munkatársai, szakemberei.

A sértettek érdekeit, védelmét, megsegítését szolgáló szerveződés tagjainak dr. Czirják Róbert, a XIV. kerületi rendőrség vezetője arról számolt be, hogy bár a pandémiás időszakban a családon belüli erőszak esetszáma megnövekedett, az elkövetők elleni fellépés is megsokasodott, hatékonyabbá vált. A rendőrség a rendelkezésére álló jogi eszközökkel élve minden indokolt esetben meghozza az ideiglenes távolságtartást elrendelő határozatot, elvégzi a helyszíni beavatkozások közül azokat a hatósági cselekményeket, amelyek a konkrét ügyben a legcélszerűbbek, beleértve az őrizetbevételeket is, és megindítja a szükséges eljárásokat, értesíti, tájékoztatja az érintett társszerveket. A zuglói kapitány leszögezte: a városrészben korábban megkezdett áldozatvédelmi munka folytatódni fog, hatósága továbbra is kiemelt feladatának tekinti a családon belüli erőszak elkövetőivel szembeni fellépést.

A tanácskozáson a ZÁSZER-be tömörült hivatalok, hatóságok, szervezetek és intézmények képviselői elhatározták, hogy áldozatvédelmi tevékenységüket új együttműködési keretek között folytatják. Tekintettel arra, hogy a családon belüli erőszak megelőzésében, felszámolásában, az áldozatok biztonsága érdekében kölcsönösen egymásra vannak utalva, a hatékonyság végett a szervezeti kapcsolataikat erősíteni kell. Elsősorban az azonnali beavatkozást szolgáló jelzőrendszert szükséges fejleszteni, az egységes intézkedési szisztéma megalkotása nélkülözhetetlen. Ezért még az idén kidolgozzák azt a módszertani útmutatót, amely a rendőrség, a gyámhivatal, a családsegítő központ és az önkormányzat illetékes szerve közötti kooperáció, kommunikáció tartalmának leglényegesebb elemeit rögzíti: ez cselekvési tervként azokat a legsürgetőbb feladatokat részletezi majd, amelyeket az adott kritikus helyzetben a leghamarabb el kell végezniük az említett szervezeteknek a bántalmazottak védelmében. Később a ZÁSZER más tagjai is bekapcsolódnak az adott konkrét eljárásba saját speciális feladatkörükben.

Az egybegyűltek döntésének értelmében ezen az együttműködési rendszeren fog alapulni a következő esztendőben tervezetten megalakuló zuglói áldozatvédelmi munkacsoport, amely az elképzelések szerint meghatározott időközönkénti ülésein elemzi majd a tapasztalatokat és jelöli ki a további teendőket.

Példaértékű kezdeményezés a Békés Iskolák program

Országos szinten is figyelemre méltó, példaértékű kezdeményezésnek nevezték a Zuglóból koordinált Békés Iskolák (BI) programot azon a tudományos tanácskozáson, amelyet a Szegedi Akadémiai Szakbizottság (SZAB) szervezésében tartottak meg november 9-én „Összefogás egy erőszakmentes jövőért” címmel.

A SZAB Jogpszichológiai Munkabizottsága szegedi rendezvényén az előadók: dr. Krémer András szociológus és dr. Gyulai Edina gyermekvédelmi szakértő, valamint a kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Adler Katalin, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.(ZKNP) prevenciós koordinátora, a BI egyik szervezője, Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete választmányának tagja, dr. Pongó Tamás, jogász, egyetemi adjunktus, az iskolai erőszak megelőzésének, megszüntetésének kérdésköréről fejtették ki véleményüket.

Az előadásokban és a hozzászólásokban elhangzott: az oktatási, nevelési intézményekben az elmúlt években megsokasodott lelki, fizikai bántalmazások, az internetes térben (cyberbullying) lezajlottakkal együtt, újabb és újabb formákat öltenek, egyre kiterjedtebbek. Ezeknek a rendkívül káros, veszélyes jelenségeknek a visszaszorításához nem elégségesek a jelenleg alkalmazott módszerek, jogi, fegyelmi, pedagógiai eljárások: olyan komplex rendszer kialakítására lenne szükség, amely a megelőzést, az erőszak felismerését, a bántalmazás következményeinek orvoslását új, alternatív szemléletmóddal közelíti meg, megteremtve ezzel a mostaninál hatékonyabb gyakorlati beavatkozás lehetőségét.

A szakemberek, tudományos kutatók közül többen példaértékűnek, országos kitekintésben is figyelemre méltónak nevezték a ZKNP közreműködésével Zuglóban is megvalósuló BI programot. Adler Katalin, az önkormányzati tulajdonú társaság prevenciós koordinátora, a projekt egyik szervezője elmondta: a városrész pedagógusai és a gyermekek szülei kedvezően fogadták az anti-bullying kezdeményezést. A BI akkor és ott lehet igazán sikeres, ha az intézmények vezetői maguk keresik meg a szervezőket csatlakozási szándékukkal, és az egész tantestület megismeri a megelőzésre nagy hangsúlyt helyező program alapjait, felépítését, moduljait. A transzparens eljárásrend lefektetése mellett elengedhetetlen a nevelők, tanárok ez irányú speciális képzése, hogy időben felismerhessék a bántalmazási szituációt, létrehozhassák és eredményesen működtessék a BI lényeges elemét alkotó békítő team-eket, kialakíthassák az egymás tiszteletén, az egymás iránti bizalmon alapuló osztályközösségeket – hangsúlyozta Adler Katalin.