Csip-Csup Csodák Magánóvoda

  1. Home
  2. »
  3. Csip-Csup Csodák Magánóvoda
Intézményvezető: Kocsisné Baktai Szeréna
Fenntartó:
  • Magán
Intézmények: ÓVODÁK
Cím:
1141 Bp, Vezér utca 84.
Bemutatkozás:

Óvodánk Zugló első magánóvodájaként kis családi házban került kialakításra 1994-ben. Az óvoda alapítója, a fenntartó képviselője Fóris Marietta, végzettségeit tekintve óvodapedagógus és családkonzulens - 1980 óta óvodapedagógus, minősített óvodapedagógus. Az intézmény családi ház jellege és az alapító óvodapedagógus hitvallása nyomán megmaradt kis kuckós, a családról talán első ízben leváló gyermekek számára biztonságot adó, inkább az otthonosság érzését keltő kis fészeknek. Hatalmas árnyékos és napsütéses, kerti játékokkal felszerelt játszóudvarral, két vegyes életkorú csoportban várja kis lakóit, a Süni csoportban és a Micimackó csoportban. Csoportjaink: Süni csoport 14 fő, csoportkialakítás: 3 – 4.5 éves korig. Micimackó csoport 18 fő, csoportkialakítás: 4.5 – 6-7 éves korig

A Micimackó csoport iskolai előkésztő csoport egyben, mely a Köznevelési tv-ben foglaltak szerint „ az óvoda utolsó évében hangsúlyos iskolaelőkészítés"-t valósít meg. A csoportszobák barátságos hangulatúak, a gyermekeket meleg, szeretetteljes légkörben fogadjuk, az óvoda valamennyi dolgozója gyermekcentrikus, emberséges, korrekt, szakmailag jól felkészült, a gyermekek igényeit, szükségleteit mindenkor figyelemmel kísérő és kielégítő attitűddel rendelkezik. Korszerű pedagógiai, módszertani kulturáltság jellemzi a szakmai csapatot –elkötelezett, innovatív és megújulásra kész, együttműködő és hiteles az egész nevelőtestület.

A családias, kis létszámú vegyes életkorú csoportokat két-két főiskolát végzett óvodapedagógus vezeti, - melyből kettő szakvizsgázott óvodapedagógus, egyikük drámapedagógus végzettségű, valamint három óvodapedagógusunk minősített óvodapedagógus. A csoportokhoz egy-egy pedagógiai asszisztens tartozik, ők heti váltásban látják el a gyermekeket. Óvodapedagógusaink segítségével gyermekeink az egyéni képességeikhez mérten, differenciált fejlesztéssel, sok dicsérettel, ösztönzéssel, sikerélménnyel, szeretettel megfelelően felkészülnek az iskolakezdésre. Óvodánk óvodapedagógusai tagjai az ÓVOK (Óvodák Országos Közössége) – civil szakmai egyesületnek, a MOE – (Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének), a fenntartó tagja a Magyar Családterápiás Egyesületnek, névjegyzékükben szereplő családkonzulens. Szakmai kapcsolatot ápolunk az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, az ELTE-TOK és a Debreceni Neveléstudományi Egyetem tanszékvezető tanáraival, nemzetközi konferenciákat szervezünk, és veszünk részt rajtuk, kapcsolatokat ápolunk a határon túli magyar ajkú óvodapedagógus kollégáinkkal és óvodákkal. Uniós pályázatunk ERASMUS+ „CSEPP" – Családdal Együtt Példával Program – elnyerésével kapcsolódunk nemcsak budapesti, de hazai vidéki és határon túli óvodákhoz. Kétéves munkánk során jógyakorlatainkat, tudásunkat oszthattuk meg kollégáinkkal, szerepelhettünk írott és elektronikus sajtóban, konferenciákon meghívott előadóként tartják számon óvodánk fenntartó óvodapedagógusát.Rendszeres szakmai publikációk jelennek meg intézményünkből különböző szakmai folyóiratokban.Rendszeresen részt veszünk egyetemi hallgatók gyakorlati képzésében, záróvizsgájuk intézményünkben zajlik.

 

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-30-332-8042

Üzenet küldése az intézménynek