ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

  1. Home
  2. »
  3. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
Intézményvezető: Láng György
Fenntartó:
  • Állami
Intézmények: ISKOLÁK
Cím:
1146 Bp, Cházár András utca 10.
Bemutatkozás:

Az iskola alapítványa megalakulása óta arra törekszik, hogy minél többféle módon és formában támogassa az iskola - kötelező kereteken túlmutató - nevelési-oktatási céljainak elérését, a diákok szabadidős, kulturális és közösségi tevékenységét, iskolai rendezvényeket. Az iskola alapítványa megalakulása óta arra törekszik, hogy minél többféle módon és formában támogassa az iskola - kötelező kereteken túlmutató - nevelési-oktatási céljainak elérését, a diákok szabadidős, kulturális és közösségi tevékenységét, iskolai rendezvényeket. A kuratórium (benne szülővel és öregdiákkal) évente kétszer előre megszabott feltételek szerint benyújtott pályázatokat bírál el (pl. táborozásra, diákcsereútra, nyelvvizsgára, közösségi programokra).

Az alapítvány 3 díjat is fenntart: Az Év Diákja és a Radnóti Plakett különböző fokozatai diákokat illet, a Kármán Mór Emlékgyűrű évenként egy tanáré. Az Alapítvány legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy az iskola diákjainak idegen nyelv tanulását, valamint a szabadidő értelmes eltöltését a szabadidős programokon keresztül anyagilag támogassa, továbbá hozzájáruljon az Iskolában folyó magas szintű oktatás személyi és tárgyi feltételeinek hosszú távú biztosításához és az iskola műemlék jellegű épületének felújításához, karbantartásához.

Az alapítvány a támogatások odaítélésénél kiemelten fontosnak tartja: A nehéz anyagi körülmények között élő diákok támogatását, a különféle programokon való részvételük lehetővé tételét. Az iskolai hagyományok őrzését, újak teremtését, és ennek megfelelően az öregdiákok bevonását a programokba.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1-343-1731

Üzenet küldése az intézménynek