Európa 2000 Középiskola

  1. Home
  2. »
  3. Európa 2000 Középiskola
Intézményvezető: Papp András
Fenntartó:
  • Civil
Intézmények: ISKOLÁK
Cím:
1143 Bp, Gizella út 42-44.
Bemutatkozás:

Zugló szívében, családias környezetben, magas szintű szakmaisággal 1992 óra várja az Európa 2000 Középiskola az általános iskolából kikerülő diákokat. A Középiskolát fenntartó Alapítvány fő célkitűzése, hogy sikeres és boldog diákokat neveljünk, akik megfelelő felkészültséggel és a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó kreatív felnőtteké váljanak. Mert egyedi iskolarendszerünk az egyéni képességek maximális kibontakozását szolgálja, a 7 szokás életvezetési programunk használatával.

Az Európa 2000 Középiskola, olyan alapítványi fenntartású 8, 6, 4 évfolyamos gimnázium, amely folyamatosan alkalmazkodik a mindenkori kihívásokhoz, családias környezetben biztosítja a diákok szellemi, erkölcsi és testi fejlődését. Célunk továbbá, hogy egészséges identitású, másokat elfogadó, a világra nyitott, világos jövőképpel és európai értékrenddel rendelkező európai polgárokat neveljünk. A fenti célok elérése érdekében – az alapítók szándékának megfelelően – minden tanulója számára biztosítja a tanuláshoz megfelelő nyugodt, biztonságos, családias környezetet.

A diákok tehetségének kibontakoztatása érdekében a szükséges tárgyi és személyi feltételek segítenek a diákok fejlettségi szintjéhez alkalmazott ismeretek átadásában az érettségihez és a középfokú nyelvvizsga megszerzéshez szükséges szakmai tudás elsajátításában.Iskolánk digitális iskola. Szemléletmódjában, módszertanaiban, követelményrendszerében is új, a digitális kor kihívásaira reflektáló nyitott oktatási környezetet biztosít.

A digitális oktatás még inkább segíti az újfajta tanulásszervezési folyamatokat, mint pl. a csoportos, kooperatív, páros, egyéni projekt alapú munkaformák, melyeket a digitális eszközök használatával tehetünk kompetencia alapú és kommunikációt, együttműködést fejlesztő komplex tevékenységgé. Azaz a lexikális tartalom helyett a megvalósításra, a munkáltatásra és az együttes tevékenységek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, előtérbe helyezve az elvárt képességek fejlesztését, megfelelve ezzel a XXI.századi munkaerőpiaci elvárássoknak. A tanórán kívüli kulturális, sport és egyéb szórakoztató programok biztosítják a diákélet élményszerűvé tételét. A demokratikus értékrend kialakítását a Diákönkormányzat és a Diákgyűlések szervezeti keretein belül tesszük lehetővé. Iskolánk több évtizede stabil alapokon álló, hagyományokra épülő, működésében és pedagógiájában következetes és kiszámítható Intézmény. Bizalomra épülő, egymást elfogadó és segítő tanár-diák kapcsolatok. Alapelvünk, hogy tantestületünket magasan képzett, korszerű pedagógiai módszereket alkalmazó, motivált, egymást segítő pedagógusok alkossák.

Pedagógiai munkánk központjában a tolerancia, a nyitott gondolkodás és az esélyteremtés áll. Iskolánk erőszakmentes és biztonságos iskolai légkört biztosít a diákok és dolgozók számára. Az Európa 2000 Középiskola olyan iskola kíván lenni, amely amellett, hogy tanulóinak egyéniségére épít, azt figyelembe véve oktat, nevel, fokozott erőfeszítéseket tesz afelé, hogy megőrizze a családias közösségi jellegét. A tanulók film és média, nemzetközi vállalkozási és Bilingual kétnyelvű (angol-magyar) tagozatok közül választhatnak. Azért, hogy az iskola a magas szintű képzését, eszközparkját, tanári karát fent tudja tartani, szükség van havi rendszerességű alapítványi hozzájárulásra, melynek évfolyamonkénti pontos összegéről a Titkárságon érdeklődhet.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1-251-4177

Üzenet küldése az intézménynek