Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola

  1. Home
  2. »
  3. Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola
Intézményvezető: Kuttorné Telek Judit
Fenntartó:
  • Állami
Intézmények: ISKOLÁK
Cím:
1033 Bp, Szérűskert utca 40.
Bemutatkozás:

Iskolánk a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatására, nevelésére hivatott. Gróf Zichy János alapította 1937-ben. A kórházakban folyó feszültségoldó, tanítva-gyógyító, nevelő-oktató munkával érhető el, hogy diákjaink ne maradjanak le tanulmányaikban, ne kerüljenek hátrányba, ne kelljen évet ismételniük. A beteg gyermeknek sem csorbulhat a tanuláshoz való joga! A Fővárosi Iskolaszanatórium megalakulása óta törekszik arra, és igyekszik megvalósítani azt a célt, hogy a kórházakba kerülő beteg gyerekek - nem kezelésekkel töltött - idejének értelmet adjanak, elviseltessék a kórházi környezetet. A magas szintű oktatás-nevelés mellett oldjuk a gyerekek szorongásait, csökkentjük a hospitalizációs ártalmakat, és mindenekelőtt fenntartjuk gondolkodásuk aktivitását. 13 budapesti egészségügyi intézményben, egyéni oktatást végzünk.

Egy-egy kórházban egy alsós tanító, egy humán szakos és egy reál szakos pedagógus foglalkozik az általános iskolás korú gyerekekkel. Pedagógiai alapelvek: A betegek állapotához alkalmazkodó oktatás, a gyerekek önismeretének fejlesztése, hogy mindenkit a saját képességeinek megismeréséhez segítsünk, Differenciált, individualizált képességfejlesztés, Humanista értékrendszer. A kórházi pedagógia célja a tartós kórházi ápolás alatt álló gyermekek tanulási elmaradásának lehetőség szerinti megszüntetése. Munkánknak határt szab a gyerekek állapota, az orvosi beavatkozások gyakorisága, a gyógykezelésekkel együtt járó kellemetlenségek mértéke. Célunk, az iskola által megfogalmazott értékek - örök emberi értékek - szellemében folyó értelmi, erkölcsi és érzelmi nevelés. Célunk, hogy tanulóink képesek legyenek az iskolai munka folytatására.

Célunk, hogy elősegítsük tanulóink személyiségfejlődését, hogy legyen elég önismeretük, fegyelmük, kitartásuk a tanulásban, a munkában, az élet minden területén. Célunk, hogy a tartósan beteg gyerekek is önmaguk korlátjait elfogadó, képességeinek maximumán teljesítő kreatív emberekké váljanak. Célunk, hogy betegségüket, korlátozottságaikat elfogadó, egészséges lelkületű, és másokat szerető, tisztelő, segítő, toleráns emberek legyenek. Minőségpolitikánk lehetővé teszi, hogy egyedülálló intézményként, - speciális helyzetünkből adódó nehézségek ellenére is - minden azonosított partnerünk elvárásainak megfelelően magas színvonalú munkát végezhessünk.

A felzárkóztatásnak és a humánumnak adunk prioritást. E két szempont alakításával, erősítésével készítjük fel tanulóinkat arra, hogy folyamatos tanulásra képes emberekké váljanak. Előtérbe helyezzük a lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását, melyet hatékonyan és eredményesen érünk el a változatos, feszültségoldó, tanítva-gyógyító munkánkkal. Fontosnak tartjuk, hogy a gondjainkra bízott gyerekekkel lelkiismeretesen, szeretettel, empátiával foglalkozzunk. A magunkkal szemben támasztott elvárásaink jellemzői: a felkészültség, megbízhatóság, rugalmasság, igényesség, emberközpontúság, empátia. Jövőképünk: tudjuk, hogy a beteg gyerekek oktatása felelősségteljes feladat, ezért mindent megteszünk, hogy minél jobb körülmények között, minél elkötelezettebb, elhivatottabb pedagógusokkal végezhessük ezt a munkát. Törekszünk arra, hogy azt a tudást és tapasztalatot, melyet a jelenlegi pedagógusközösségünk felhalmozott át tudjuk adni az utánunk jövőknek.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1-395-7763

Üzenet küldése az intézménynek