Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma

  1. Home
  2. »
  3. Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma
Intézményvezető: Farkas Andrea
Fenntartó:
  • Állami
Intézmények: EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYEK (EGYMI)
Cím:
1147 Bp, Cinkotai út 125-137.
Bemutatkozás:

1995. áprilisában költöztünk be új iskolánkba, amit a mi speciális igényeink figyelembevételével terveztek és építettek meg. Óvodánkba 3-6 éves csöppségek járnak. A sok játék mellett már itt elkezdődik a hallássérült gyermekek beszédtanítása. A 6-16 éves tanulóink a 10 évfolyamos általános iskolai tagozaton tanulnak. Speciális anyanyelvi oktatásuk ebben az életszakaszban is folytatódik. 2001/2002. tanévtől beindítottuk speciális szakiskolánkat, ahol 16 éves kortól az ifjak a számítógép kezelő-használó szakmát, és a bőrtárgykészítő szakmát sajátíthatják el. Speciális szakiskolánkban a 9-10. évfolyam általános műveltséget alapozó szakasza után kerül sor az OKJ-s számítógép kezelő-használó és a bőrtárgykészítő szakma elsajátítására. 2014-ben elindítottunk egy harmadik szakmát is a számítógépes műszaki rajzolót ami részszakképesítés.

Természetesen a 10. évfolyam elvégzése után lehetőség van bármilyen más – iskolánkon kívül oktatott – szakma tanulására is. Iskolánkban a tantermeken kívül szaktantermek (fizika, kémia, földrajz, történelem, biológia, számítástechnika, rajz, kézimunka, technika, hallás-ritmus ), óvoda, könyvtár, diákotthon, konyha és ebédlő, orvosi vizsgálók és betegszobák találhatók. A testedzést és mozgást a hatalmas tornaterem, kézilabda-pálya, teniszpályák, futó és ugrópályák és a játszóudvar szolgálják. Az óvodásoknak külön két játszókertjük van homokozóval, mászókákkal és hintával.

Amit a tervezőknek figyelembe kellett venniük: Iskolánkban kis létszámú osztályokban tanítunk, és a gyerekeknek úgy kell ülniük, hogy mindig láthassák a tanár szájról olvasási képét. Ezért az osztályokban félkörben vannak a padok elhelyezve. Nagyon fontos tantárgy iskolánkban az egyéni anyanyelvi nevelés. Ezeken az órákon folyik a hangkialakítás, beszédtanítás, beszédkorrekció. Ezért szükségünk volt kisebb szobákra, ahol a tanár egy tanulóval dolgozhat. Speciális tantárgyunk a hallás-ritmus nevelés.

Ezeken az órákon megpróbáljuk a gyerekek hallásfigyelmét fejleszteni (a siket ember nem teljesen siket, minden hallássérültnek van hallásmaradványa), illetve ritmusos mozgásokkal, mondókák tanulásával a mozgás és beszédritmusuk kialakulását segíteni. Ezért van szükségünk olyan tantermekre, ahol tükör van az egyik falon, hogy a gyerekek saját mozgásukat megfigyelhessék.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06 1 422-3148

Üzenet küldése az intézménynek