Középiskolai Leánykollégium

  1. Home
  2. »
  3. Középiskolai Leánykollégium
Intézményvezető: dr. Szvitekné Máté Szilvia
Fenntartó:
  • Állami
Intézmények: ISKOLÁK
Cím:
1145 Bp, Uzsoki utca 34/a
Bemutatkozás:

Kollégiumunk speciális a budapesti kollégiumok között, hiszen Alapító okiratunk szerint, fő feladatunk a középiskolás diákok közép- és emeltszintű érettségire, ill. főiskolai és egyetemi továbbtanulásra való felkészítése. Diákjaink mindegyike az érettségi után felsőoktatási intézményben kíván továbbtanulni, melyet azzal segítünk elő, hogy közismereti tárgyakból folyamatos szaktanári konzultációs lehetőséget biztosítunk számukra. Mind a gimnazista, mind a szakközépiskolás tanulóink felvételi esélyei jelentősen nőnek azzal, ha megfelelő kiegészítő szakmai anyag áll rendelkezésükre. A kollégiumunkban fokozott odafigyeléssel, energiával igyekszünk segíteni az itt lakó diákoknak. A kollégiumi felvételinél döntő szempont a továbbtanulási szándék. Az emeltszintű érettségire és a nyelvvizsgára orientálás következtében a nevelőtanáraink speciális feladatokat látnak el.

A rendszeres, egyénre szabott korrepetálások, felzárkóztatók mellett intenzív előkészítőket tartanak szaktárgyaikból. Azon szaktárgyak oktatását, melyeket nem képvisel egyik főállású kollegánk sem, óraadók segítségével oldottuk meg. Erőfeszítésünket az elmúlt tanévekben jelentős siker koronázta, a jelentkezők 100%-a felvételt nyert valamilyen felsőoktatási intézménybe. Az esélyegyenlőség, a szociális különbségek kiegyenlítésében, valamint az értelmiségi életszemlélet kialakításában nagy a szerepe és fontosnak tartjuk az igényes környezetet, infrastruktúrát. Külön feladatot jelent mind a diákok, mind a pedagógusok számára a kollégiumi alapprogramban előírt kerettantervi foglalkozások megtartása. A színvonalas és hatékony foglalkozásokhoz szükséges speciális és korszerű ismeretek elsajátítását megfelelő tárgyi eszközök és előadók segítik.

 

Kapcsolati adatok
Telefon: +36 1 606 7478

Üzenet küldése az intézménynek