Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma

  1. Home
  2. »
  3. Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma
Intézményvezető: Ágoston-Vas Ottilia
Fenntartó:
  • Állami
Intézmények: ISKOLÁK
Cím:
1145 Bp, Columbus utca 87-89.
Bemutatkozás:

Intézményünkben tanító kollégáink nemcsak a tánc- és társművészeteket szerető tanárok, hanem olyan pedagógusok is, akik pontosan tudják, hogy diákjaink számára a folyamatos kettős (szakma-iskola), olykor hármas leterhelés (szakma - iskola - fellépések) mellett komoly feladat a gimnáziumi ismeretek elsajátítása. Tanáraink oktatási módszerei lehetővé teszik, hogy közismereti téren is kellően felkészültek legyenek diákjaink. Egyedi tantervű nyolcosztályos gimnáziumunk az átlagosnál több művészetelméleti képzést biztosít.

A Forgách József Kollégium feladata megteremteni a feltételeket a szakmai és iskolai tanulmányok folytatásához a Magyar Táncművészeti Főiskola alap-, közép- és felsőfokú szakmai képzésében résztvevő növendékek és főiskolai hallgatók, valamint a Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziumával tanulói jogviszonyban állók számára. Nevelőmunkánk pedagógiai programunkban megfogalmazott célja a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, választott pályájukra való sikeres felkészítésének segítése, személyiségük fejlesztése, tehetségük kibontakoztatásának támogatása a kollégium sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával.

Kapcsolati adatok
Telefon: 1 273-34-54

Üzenet küldése az intézménynek