Magyar Videotréning Egyesület

 1. Home
 2. »
 3. Magyar Videotréning Egyesület
Fenntartó:
 • Civil
Intézmények: ZUGLÓI CIVIL SZERVEZETEK
Cím:
1148 Budapest, Kaffka Margit u. 1/c.
Bemutatkozás:
 • A Magyar Videotréning Egyesület 1998-ban alakult, célja a videotréning módszerének magyarországi adaptálása. 1999 márciusától indult el a hazai trénerek képzése holland trénerek irányításával, rendszeres szupervízió mellett.
 • 2001 szeptemberétől önállóan működik, ennek a szakember feltételei megvoltak: 8 hazai szupervízor kezdte meg munkáját és további trénerek kapcsolódtak be a képzésbe.

 

 • 2020-tól zuglói civil szervezetként folytatja munkáját tovább a vezetőség tisztújítása-fiatalítása után.
 • A videotréning módszerét eredetileg gyermeknevelési nehézségekkel küzdő családok segítésére fejlesztették ki Hollandiában a 80-as években, azóta szinte teljesen elterjedt Európában.

Ekkor figyeltek fel arra, hogy a gyerekek viselkedési, tanulási vagy egyéb problémáival szakemberhez forduló családok gyakran nem azt kapják, amire szükségük van: a diagnózisok, tanácsok nagy része a szülők számára érthetetlen, követhetetlen, és a gyereket a kezelés érdekében hosszabb-rövidebb időre elszakítja a családtól akkor is, ha nem feltétlenül indokolt.

A módszer elméleti alapját etológiai megfigyelések képezik: megfigyelték ugyanis, hogy a fiatal állatok és anyjuk között folyamatos jelzések vannak. Így van ez a jól működő szülő-gyerek kapcsolatokban is: a gyerekek folyamatosan kezdeményeznek, szüleik pedig megértik, megfejtik jelzéseik értelmét. A gyerekek még a legrosszabbul működő családokban sem adják fel a kezdeményezéseket, ám ezekben a családokban sokkal ritkábban kapnak értő választ jelzéseikre.

A videotréning rövid, intenzív, segítő-fejlesztő módszer, szülők, pedagógusok és más segítő, szociális és egészségügyi szférában dolgozó szakemberek számára. Elsősorban kapcsolatfejlesztésre alkalmazzák, a kommunikációs helyzetekről készült videofelvételek elemzésével. A módszer eredményes nemcsak családokban, hanem intézményes  helyzetekben is: bölcsődében, óvodában, iskolákban, gyermekintézményekben, kórházakban. A felnőtt-gyerek kapcsolat  javításán túl,  a módszer alkalmas a felnőtt-felnőtt kommunikáció fejlesztésére is: szervezetfejlesztésre, team-munka javítására,  szociális intézményekben a gondozó és gondozott közötti kapcsolat hatékonyabbá tételére.

 • A videotréning célja a szülő (pedagógus, segítséget kérő) megerősítése, a trénerek az aktivizálásra helyezik a hangsúlyt. A módszer a családok és szülők lehetőségeire irányítja a figyelmet, belső erősségeit támogatja és nem a hibákat keresi. A magyar nyelvbe még nem beépült "empowerment" koncepciójából indul ki. A szülő-gyerek kapcsolaton túl a módszer nagyon jól használható a kommunikáció javítására felnőtt-felnőtt kapcsolatokban is, team-munka fejlesztésére, szervezetfejlesztésre, demokratikus vezetési stílus megerősítésére.

 

ALAPELVEI

 • szociálisan, fizikailag vagy lelkileg kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek számára olyan szolgáltatások nyújtása, ami maximálisan tiszteletben tartja emberi méltóságukat és autonómiájukat;
 • partneri együttműködés a szülőkkel, az "empowerment" filozófia következetes alkalmazása;
 • partneri együttműködés a különböző szakterületen dolgozó szakemberek között a szolgáltatások minőségének biztosítása érdekében;
 • a szolgáltatás elérhetővé tétele a szociálisan nehéz helyzetben lévő családok számára is;
 • speciális szükségletekkel rendelkező gyerekek integrált nevelése, sérült, kisebbségi, szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek beilleszkedésének segítése

 

KÉPZÉSEK

2001-től a képzési, továbbképzési programjaikat 3 szakterület minisztériumával is folyamatosan akkreditáltatják.

Kiemelt fontosságú a képzés interdiszciplinaritása, az, hogy különböző segítő szakmákból vannak trénereink. Ez azért fontos Magyarországon, mert eddig jellemzően elkülönülten és erős hierarchiában dolgoztak a különböző szakemberek. Kevés volt az együttműködés, közös munka a különböző szakmák között. Az interdiszciplináris jelleg hozzájárul mind a szolgáltatások mind a képzés színvonalának emeléséhez, és nem utolsó sorban ahhoz, hogy az eddig hierarchikusan egymásra épülő szakterületek szakemberei partnerként működjenek együtt.

 

Kapcsolati adatok
Telefon: 20/344-30-90

Üzenet küldése az intézménynek