Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma

  1. Home
  2. »
  3. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma
Intézményvezető: Gál-Berey Csilla
Fenntartó:
  • Állami
Intézmények: ISKOLÁK
Cím:
1146 Budapest, Thököly út 48-54.
Bemutatkozás:

Iskolánk a főváros egyik legrégibb múltra visszatekintő középfokú szakképző intézménye. Névadónk Petrik Lajos, az 1879-ben alapított budapesti Felső Ipariskola kémiai technológia tanára és egyben első igazgatója volt. Életpályáját a tudomány, a képzőművészet, a természet kihívásai iránti nyitottság jellemezte. Egyszerre volt tudós, tanár, keramikus, műgyűjtő és természetjáró. Az általa képviselt sokoldalúság, az értékek befogadása és továbbadása az a cél, amelyre iskolánk múltja, jelene és jövője épül. A több mint 130 éves intézmény mindig is jelentős helyet foglalt el a főváros, sőt az egész ország középfokú iparoktatásában, a különböző korok szakképzési feladatainak megvalósításában.

Ez a tradíció jut kifejezésre hagyományainkban, szakmai hitvallásunkban. Az elődök által kijelölt úton haladva célunk a tanulócentrikus, és ezen keresztül partnerközpontú iskola működtetése. Iskolánk nyitott a társadalmi elvárások és a változó munkaerő-piaci igények irányába. Folyamatos újítással, fejlesztéssel törekszik e feladatok ellátására.Kölcsönösen együttműködünk közvetett és közvetlen partnereinkkel. Oktató-nevelő munkánk során figyelembe vesszük, és beépítjük programunkba a szülők a tanulók és a munkáltatók igényeit. A hozzánk járó tanulók az iskola két épületében található korszerű, jól felszerelt tantermekben, laboratóriumokban, informatikai és ipari modellező műhelyekben sajátíthatják el a szakmák elméleti és gyakorlati ismereteit. Iskolánk mindig nagy gondot fordított arra, hogy tanulóinak képességeit minél szélesebb körben kibontakoztassa, és az elismerten magas színvonalú szakképzése mellett magasabb szintű általános műveltséget is adjon. Így kerülhetett sor arra, hogy a nálunk érettségizett tanulók életük során más területen is sikeresek lettek.

Példaként említhetnénk kortársaink közül Oberfrank Gézát, az Operaház karnagyát, Ötvös Csabát, a neves operaénekest, illetve a könnyűzene világából Korda György táncdalénekest, Demjén Ferencet "Rózsit" valamint Végvári Ádámot. Az intézmény fő szakmai irányvonalát több mint egy évszázadon át a vegyészképzés jelentette. A Petrikben megvalósult képzések színvonala országos elismertséget ért el, az innen kikerült szakemberek mindig is keresettek voltak a munkaerőpiacon. A 90-es évek alapvető átalakulást hoztak az iskola szakképzési rendszerében. A gazdaság és a társadalmi környezet változásaira reagálva, a hagyományos vegyipari iskola „több lábra” állt, a környezetvédelmi és informatikai technikusképzés és a kapcsolódó szakmacsoportos alapozó oktatás beindításával. Iskolánkban a 2007/2008-as tanévtől a főváros két, vegyipari és környezetvédelmi szakképzésben érintett iskolája együtt folytatja a munkát.

A budapesti Irinyi János Környezetvédelmi, Vegyészeti Szakképző Iskola jogutódjaként immár egy helyen összpontosul mindaz a tudás és tapasztalat, amely az ország két jelentős iparágának, és különösen a vegyiparnak szakember utánpótlását gondozza. 2008 szeptemberében megkezdte működését a Petrik TISZK (Térségi Integrált Szakképző Központ), amely kilenc iskola szakmai integrációját, együttműködését jelenti, az iskolák önállóságának megtartása mellett. Az iskolák Budapest kelet-nyugat irányú tengelyének közelében helyezkednek el, külön-külön is több évtizedes szakmai és pedagógiai múlttal. A partneriskolák kapcsolatát együttműködési megállapodás szabályozza. Ennek értelmében a döntéseket a TISZK Koordináló testülete hozza, amelynek vezetője a súlyponti iskola – a Petrik Lajos Szakközépiskola – igazgatója. 2012-ben két közgazdasági szakközépiskola csatlakozásával tizenegyre bővült az együttműködő intézmények köre. A közös képzési célokat a résztvevő partnerek együtt dolgozzák ki, annak érdekében, hogy valamennyi érintett iskolában a szakmacsoportokon belül azonos feltételekkel és tartalommal tanítva készítsék fel a diákokat a szakmai vizsgát biztosító képzésben való továbbtanulásra.

A szakmai vizsgára való felkészítés, ún. technikusképzés a TISZK központi iskolájában folyik, ahová a tanulók sikeres érettségi után, tanulói jogviszonyuk megtartásával, felvételi nélkül átjelentkezhetnek. A TISZK a technikai erőforrások koncentrálásával és a szakterület legjobb tanárainak szervezett együttdolgozásával biztosítja tanulói számára a munkaerőpiac igényeinek megfelelő korszerű elméleti és gyakorlati szaktudást, amelyhez idegen nyelvi és informatikai tudás, valamint a munkába állási esélyek javítására szolgáló munkavállalói képességek is, például csoportmunkában való tevékenység, kommunikáció képesség, probléma-megoldási készség párosulnak. A TISZK központ a munkáltatókkal való közvetlen kapcsolatrendszeren keresztül szervezi a tanulmányi ösztöndíj és tanulószerződési lehetőségeket, karrier-tanácsadó és foglalkoztatás szervező iroda segítségével pedig a munkába állást. Különleges gondot fordítunk a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő tanulók esélyegyenlőségének biztosítására, munkába állásuk támogatására, sikeres társadalmi beilleszkedést segítő és szakmai felkészítésükre. 2008 jelentős változásokat hozott a Petrik TISZK működésében. Olyan fejlesztések előtt nyílt meg az út két sikeres európai uniós pályázat (TÁMOP 2.2.3 és KMOP 4.1.1) elnyerésével, amelynek eredményeképpen nem csak az oktatásra használt épületek és berendezések újultak meg, de sikerült minőségi előrelépést elérnünk a humán erőforrások terén is. A fejlesztések egymást erősítették, és az oktatás minden területén komoly előrelépést hoztak.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1-343-3609

Üzenet küldése az intézménynek