Zuglói Aprófalva Óvoda

  1. Home
  2. »
  3. Zuglói Aprófalva Óvoda
Intézményvezető: Dezső-Pálné Kuzma Orsolya
Fenntartó:
  • Önkormányzati
Intézmények: ÓVODÁK
Cím:
1148 Bp, Bánki Donát utca 12/G.
Bemutatkozás:

Intézményünk a Bánki Donát park mellett, háromemeletes lakóházakkal körülvett zöld övezetben helyezkedik el. Óvodánk egyemeletes épületében 4 csoport működik. Minden csoportszobánk tágas, világos, esztétikusan és otthonosan berendezett. Az azonos korú gyermekek lehetőség szerint egy csoportba kerülnek, emellett vegyes csoportos elrendezésre is van lehetőség. Óvodánk felső szintjén jól felszerelt tornaterem található, ahol a gyermekek átfogó mozgásfejlesztését valósítjuk meg, emellett kisebb rendezvények, gyermekprogramok, foglalkozások megtartását is ide szervezzük meg. Tágas udvarunkon a mozgástér legnagyobb részét fű borítja. Mindez kiváló lehetőséget nyújt a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztésére.

Az egyes játszóhelyeket rugalmas gumival borított utak kötik össze. Játékparkunk kibővítése folyamatos a tavalyi évben 2 új játszótéri eszközt telepítettünk. Az óvoda berendezését és fejlesztő eszközeit – programunk szerint – a gyermekek optimális fejlesztésének szem előtt tartásával alakítjuk és fejlesztjük. Nevelőközösségük sokéves tapasztalattal rendelkező, több éve, évtizede együtt dolgozó kollégákból áll. Minden dolgozó számára fontos az önképzés az innovációra törekvés. Testületünkben, több minősített pedagógus is dolgozik. Nevelési programunk középpontba állítja a gyermeki tevékenységre épülő nevelést, és ezt az elvet a teljes nevelési folyamaton keresztül kiemelten kezeli. Hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra, nevelésre, ami egyaránt jelenti a testi és lelki egészség megóvását. Számunkra kiemelten fontos a környezet szeretetére és védelmére nevelés, emiatt a csoportok különböző programokban vesznek részt. Feladatunknak tekintjük az iskolai életmódra felkészítésen túl a szélesen értelmezett életfeladatokra való felkészítést a tevékenységeken keresztül.

Az egyéni sajátságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével elősegítjük a gyermekek harmonikus fejlődését. Mindezt a gyermekek alapvető életkori tevékenysége ill. tapasztalatszerző eszköze a játék elsődlegességének biztosításával valósítjuk meg. Nevelési célunk a gyermekek személyiségének sokoldalú formálása; érzelmi-, értelmi-, testi-, szociális fejlesztése és az egyéni képességek tudatos kibontakoztatása. Pedagógiai hitvallásunk, hogy ebben a felgyorsult, változó világban az óvoda legyen biztonságos hely a gyermekek számára, ahová a gyermek örömmel megy, és a szeretetteljes légkörben sokat játszva, egészségesen fejlődve jól érezze magát, majd az "óvodásból iskolássá szocializálódjon". Bízunk abban, hogy a hozzánk járó gyermekek életre szóló élményeket és ismereteket szereznek, ezáltal megalapozzuk azokat a képességeket, melyekre szükségük lesz az életben való helytállásban, hogy a jövő kihívásainak biztonsággal meg tudjanak felelni. Az óvodapedagógusok munkáját a dajka nénik mellett immár két pedagógus asszisztens is segíti.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1-383-0522

Üzenet küldése az intézménynek