Zuglói Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

  1. Home
  2. »
  3. Zuglói Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Intézményvezető: Szűcsné Tihanyi Gyöngyi
Fenntartó:
  • Állami
Intézmények: ISKOLÁK
Cím:
1145 Bp, Újvidék tér 3.
Bemutatkozás:

A többcélú közoktatási intézmény, összetett iskola - általános iskola és alapfokú művészeti iskola - egy 1959-ben épült barátságos, emberléptékű épületben, Zugló zöldövezetében áll. Az iskola és környezete is rendezett, külső és belső harmóniát áraszt. Iskolánk alapításától kezdve heterogén összetételű, mely segíti az életben való helytállást, mivel a tantárgyi tudásban és a szociális képességek alakulásában is pozitív eredményeket mutat fel. A jó színvonalú tudás megszerzéséhez vezető utat a pedagógiai munka minden területén megjelenő sokoldalú személyiségfejlesztésben látjuk. Pedagógiai munkánk középpontjába három területet helyeztünk: 1. A differenciált képességfejlesztés és tehetséggondozás, 2. Az érzelmi-művészeti nevelés, 3. A teljes körű egészségfejlesztés. Egyenlő esélyt biztosítunk mindenkinek arra, hogy az adott időben kapja azt, amire fejlődéséhez szüksége van, melynek eredményeképpen tanulóink sikeresen felvételiznek a középiskolákba.

A többcélú intézményt azzal a szándékkal hozták létre, hogy az általános iskola alapfokú művészeti tevékenységet folytasson a színművészet - bábművészet ágban a színjáték tanszakon, a táncművészet ágban moderntánc és a néptánc tanszakon. Ezáltal lehetőséget adjon az iskola és vonzáskörzete tehetséges gyermekeinek tehetségük kibontakoztatására, fejlődésére, hogy a képzésben résztvevő tanulók megismerkedjenek a választott művészeti terület alapvető tudnivalóival, elsajátítsák azokat, hogy alkotói vagy befogadói lehessenek a művészetek által közvetített értékeknek, különösképpen fejlesztve kulturális kompetenciájukat.

A művészeti képzésben részt vevő tanulók olyan készségek és képességek birtokába is jutnak, amelynek eredményeként alkotó módon bontakozhat ki kreativitásuk, önmegvalósítási törekvésük Az alapfokú művészetoktatás 8 évfolyamon keresztül tart. A 8 évfolyam megoszlása: 1-2. évfolyam előképző, 1-6. évfolyam alapfok.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1-383-6398

Üzenet küldése az intézménynek