Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

  1. Home
  2. »
  3. Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Intézményvezető: Nagyné Szakál Györgyi Teréz
Fenntartó:
  • Állami
Intézmények: EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYEK (EGYMI)
Cím:
1141 Bp, Álmos vezér útja 46.
Bemutatkozás:

A Zuglói Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Budapest, XIV. Álmos vezér útja 46.) 40 éves múltra visszatekintő intézmény, mely speciális tantervvel működő gyermek- és emberközpontú nevelőiskolának vallja magát. Pedagógiai programunk legfőbb célkitűzése a képességfejlesztésen túl a komplex személyiségfejlesztés, az, hogy minden gyermek ki tudja bontakoztatni saját képességeit, sikerélményhez jusson. Sokszínű, az egyéni haladási ütemet figyelembe vevő pedagógiai módszereink, valamint a szakembereink által nyújtott speciális terápiák (mozgásterápiák, logopédiai terápiák, művészetterápia, zeneterápia, kognitív terápiák, állatasszisztált terápiák) mind-mind hozzájárulnak a fent említett célok eléréséhez. Osztályaink létszáma – iskolánk jellegéből adódóan – alacsony, átlagosan 8-10 fő, tantermeink viszonylag kicsik, de ötletes dekorációkkal, és az oktatásban nélkülözhetetlen szemléltető eszközökkel igyekszünk barátságos, meghitt légkört teremteni. Az épület átriumos kialakítású, a folyosókat a belső udvarunkra néző ablakok veszik körül, így azok folyamatosan napfényesek, világosak.

A tantermek is két oldalról kapnak fényt, a mesterséges fényforrások használata minimális. Több olyan kis termünk is van, amit egyéni fejlesztésre használunk. Ezek felszereltsége – pályázatainknak köszönhetően- minden igényt kielégítenek. IKT termünkben interaktív tábla teszi lehetővé a legkorszerűbb oktatási módszerek alkalmazását. Fontos megemlíteni, hogy mára már 3 olyan felszerelt termünk is van, ahol különböző mozgásterápiát folytatunk. Jelenlegi profilunk 2005. július 1-jével megtörtént az átalakulás, melynek törvényi hátterét az 1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény 33.§ (12.) bekezdése adta. Alapító okiratunk szerint is ekkor váltunk többcélú intézménnyé, és nevünk ekkor lett a ma is használt Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.

2 intézményegység működik:


1. 106 tanulásban akadályozott gyermek szegregált oktatását/nevelését biztosító óvodai és iskolai részlegünk 1.osztálytól 8. osztályig évfolyamonként egy-egy tanulócsoporttal, valamint egy szegregált autista óvodai és két szegregált autista iskolai csoporttal működik.
Iskolai részlegünk 4 munkaközössége: fejlesztő-, osztályfőnöki-, humán-, és reál munkaközösség. A munkaközösségek közti folyamatos együttműködés a projektpedagógia elterjedésének köszönhetően egyre intenzívebb.
2016. nyarán engedélyt kaptunk egy új iskolai csoport indítására ép intellektussal rendelkező autizmussal élő alsó tagozatos gyermekek részére. Ennek a csoportnak a szervezése folyamatosan zajlik.

2. A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók integrált nevelését/oktatását ellátó utazó tanári intézményegységünk jelenleg több, mint 350 gyermeket lát el, ez a szám azonban szinte állandóan változik. E rendkívül dinamikus fejlődésnek köszönhető, hogy míg 2005-ben 2 utazó gyógypedagógusunk volt, addig mára ez a létszám 20 főre ugrott.


Személyi feltételeink kivételesen jónak mondhatók: valamennyien szakképzett gyógypedagógusok vagyunk, asszisztenseink is felsőfokú képzettséggel rendelkeznek.


Sokat tettünk, teszünk az inkluzív pedagógiai környezet létrejöttéért, a másság elfogadásáért, a társadalmi esélyegyenlőség megteremtéséért. Az elmúlt évek során gyakran szerveztünk olyan táncházakat, kézműves foglalkozásokat, vetélkedőket, projectnapokat, ahová meghívtuk a többségi általános iskolák tanulóit is. Idei tanévünk egyik kiemelt célja, hogy ezeket a hagyományokat felélesszük, mivel tudjuk, hogy az itt megélt közös élmények meghatározó jelentőséggel bírnak valamennyi résztvevő számára. E törekvésünk a tanárok szemléletváltására is kiterjed, igazi áttörést a sok éve folyó együttműködés, valamint az igazi csapatmunka hoz.


Mindent megteszünk azért, hogy a szülőket bevonjuk az iskola mindennapi életébe. Szintén kiemelt célunk, a korábban már jól működő Szülőklubunk újraindítása, nyitott rendezvényeinkkel és szakmai fórumainkkal, eszközbörzéinkkel szeretnénk lehetőséget adni a szülőknek arra, hogy aktív résztvevői és formálói legyenek intézményünk életének.

Jó gyakorlataink:

Integrált rendezvényeink, versenyeink: kerületi SNI szavalóverseny, SNI népdalverseny
Ambulanciák indítása: mozgásterápia, logopédia, autista ambulancia, ADHD ambulancia
Terápiáink: zeneterápia, művészetterápia, logopédia
Állatasszisztált foglalkozások tanórákba építve
Együttműködés az Önkéntes Központ Alapítvánnyal
Főiskola hallgatók számára gyakorlóterepet biztosítása
Tanóráinkon IKT eszközök alkalmazása
Szakmai fórumokat szervezése a többségi intézmények pedagógusai számára

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1-363-1079

Üzenet küldése az intézménynek