Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola

  1. Home
  2. »
  3. Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola
Intézményvezető: Tószegi Attila
Fenntartó:
  • Állami
Intézmények: ISKOLÁK
Cím:
1149 Bp, Egressy út 69.
Bemutatkozás:

Több mint száz éves hagyományainkra építve, de a 21. század kihívásaira is választ adva névadónk szellemiségéhez méltón nyitott, sokszínű iskolánkban a legmagasabb színvonalon végzett nevelő-oktató munkával fejlesztjük tanulóinkat, megfelelve a szülői igényeknek és a fenntartói elvárásoknak. Úgy nevelünk és tanítunk, hogy diákjaink megismerjék a nyitottságban, kreativitásban, együttműködésben rejlő erőt és lehetőséget. Célunk, hogy rendelkezzenek olyan alaptudással a helyes életmódról, az elsősegélynyújtásról, az infokommunikációs eszközök (IKT) alkalmazásáról, gazdasági és vállalkozói ismeretekről, mellyel sikerrel megállják helyüket életútjuk következő szakaszában. Megszerzett szakmai tőkénket megosztva és kamatoztatva szeretnénk hozzájárulni oktatási rendszerünk jobbításához. Elért eredményeinkre építve folyamatosan megújuló, a 21. század kihívásainak megfelelő iskolában dolgozunk. Pedagógiai eszköztárunkba beépültek a 21. századi készségeket fejlesztő módszerek és eljárások. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy tanulóink használható tudással és készségekkel gazdagodva kezdik meg középfokú tanulmányikat.

Tanulóink nyolcadik végére rendelkeznek alapvető tanulási technikákkal (IPOO módszer), ismernek legalább két prezentációs alkalmazást. Rendelkeznek vállalkozási és pénzügyi ismeretekkel, elsősegély-nyújtási alapismeretekkel, újraélesztési technikával. Az éves tanmenetek elkészítésekor kiemelt figyelmet fordítunk a kreativitás és innováció, a kritikai gondolkodás és problémamegoldás, a kommunikáció valamint a kollaboráció (együttműködés) fejlesztésére (4K). Tanárcsapatok, munkaközösségek évente 2 darab 4K alkalmazására épülő óravázlatot, projekttervet, jógyakorlatot vagy tanmenetet készítenek el közösen. IKT alkalmazások segítségével kiterjesztettük a tanulás folyamatát az osztályterem falain túlra. Valós idejű, közös órákat tartunk rendszeresen más intézményekben tanulókkal, a házi feladatok és projektek elkészítéséhez kihasználjuk az IKT adta lehetőségeket. Referencia intézményként támogatjuk közoktatásunk megújítását. Folyamatosan dolgozzuk ki jógyakorlatainkat. Évente tartunk innovációs napokat a tanáraink és a tanulóink részére.

A mindennapos testnevelés színvonalas megvalósítását, tanulóink fizikai állóképességének fejlesztését segíti tornacsarnokunk és a mellette kialakított kaland- és pihenőparkunk. Tanulóink országos kompetenciaméréseken elért eredményei mind országosan, mind fővárosi szinten az élmezőnyben szerepelnek. Szakmai együttműködésre épülő, stabil kapcsolatrendszert működtetünk kiemelt partnerintézményeinkkel. Tanévenként legalább 1-1 közös rendezvényt, szakmai fórumot szervezünk velük. Testvériskolai kapcsolatainkat határon túli magyar iskolával bővítjük. Nemzetközi kapcsolataink immár hagyományosnak mondhatók. Részt veszünk az iskolák közötti együttműködésre épülő nemzetközi pályázatokban, projektekben. Webes órákat tartunk külföldi partnerintézményeinkkel. Partnerközpontú működésünkkel megőrizzük a magas tanulói és szülői elégedettségi mutatóinkat.

Kapcsolati adatok
Telefon: 01/4670926

Üzenet küldése az intézménynek