Zuglói Herminka Óvoda

  1. Home
  2. »
  3. Zuglói Herminka Óvoda
Intézményvezető: Berek Sándorné
Fenntartó:
  • Önkormányzati
Intézmények: ÓVODÁK
Cím:
1143 Bp, Ida utca 6.
Bemutatkozás:

A Zuglói Herminka Óvoda közös vezetés alatt két épületben működő intézmény. Óvodáink Zugló zöldövezetében, a Városliget szélén helyezkednek el. Városias- illetve villanegyedek által körülvett, jól megközelíthető, központi fekvésű körzetben működnek. Ezt a lehetőséget kihasználva gazdag, tapasztalatszerző programokat, kirándulásokat szervezünk óvodásainknak (múzeumok, Állatkert, Bábszínház, Városliget, Margitsziget, Gellérthegy, stb.). Az IDA UTCA. 6. szám alatt működő székhelyóvoda egy több mint 100 éves, műemlék jellegű oktatási komplexum része. Öt (osztott) csoporttal működik. Egyik csoportunk, a továbbmaradós nagycsoport hat-hét éves gyermekek fejlesztésére szerveződött. Az ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 17. szám alatt működő telephelyóvoda önálló villaépületben található, melyet nagy területű udvar ölel körbe. Az óvodában három (osztott) csoport működik. Nevelési céljaink: A családi nevelést kiegészítve 3-6-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése. Érzelmi biztonságot nyújtó, családias, szeretetteljes légkörben a gyermeki személyiség kibontakoztatása az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Az anyanyelvi műveltség megalapozása a játékon és a mesén keresztül. A sikeres iskolai élet megkezdéséhez szükséges testi, lelki, szociális érettség kialakítása.

Az óvoda sajátos arculatának kialakítása már több évtizedes múltra tekint vissza. A két épület eltérő adottsága ellenére egységes szakmai kép kialakítására törekszünk. A pedagógiai munka a Pedagógiai Programban megfogalmazott elvek alapján folyik mindkét óvodában. A Pedagógiai Programot a saját nevelési gyakorlat tapasztalatai alapján az óvoda pedagógusai írták. Nevelőmunkánkat meghatározza a családias jelleg. Programunkban kiemelt nevelési területek: anyanyelvi nevelés, irodalmi nevelés, zenei nevelés. A gyermekirodalomnak kiemelkedő szerepe van az anyanyelvi nevelésben. A mesék, versek, mondókák hajlékony nyelvével, erejével, a találó nyelvi fordulatokkal, finom árnyalatokkal, ízes kifejezésekkel, s a szépen formált mondatokkal éreztetjük meg anyanyelvünk gazdagságát, ötletességét, szépségét. A gyermekek személyiségének fejlesztése a mesék, a versek, mondókák változatos és gazdag világával érthető el. Általuk a lelki nyitottság átmenthető a felnőtt korba.

A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó, művészi gyermekirodalmi alkotásokkal éreztetjük meg a költészet, a széppróza érzelmi telítettségét, gazdagító erejét. Óvodánk sajátos programja a „nyitott csoportok“, melynek lényege, hogy átjárhatóvá tesszük a különböző csoportok közti programokat, melyben általában irodalmi, zenei és kézműves programok közül lehet választani. A gyermekek érdeklődésük, hangulatuk, érzelmi beállítottságuk alapján szabadon választhatnak a felkínált lehetőségek közül. Sajátos zenei nevelésnek gondoljuk az élő zenével, a hangszerekkel való ismerkedést, e téma köré csoportosítani az óvodai életet, a gyermekek és a felnőttek mindennapjait. A népi játékok mellett a mozgáskultúra alapjainak megismertetése is fontos számunkra. Hagyomány óvodánk életében a középső és a nagycsoportosoknak szervezett táncház.

A gyermekek nemcsak táncot tanulnak, hanem folyamatosan ismerkednek az élő zenével, a népi hangszerekkel, ismereteket szerezhetnek a különböző népszokásokról. Farsang környékén a Kolompos együttest hívjuk meg egy délelőtti mulatságra. Már bevált szokás óvodánkban, hogy a zenész, illetve zenélni tudó szülőket felkérjük házi muzsikálásra. Ünnepélyeken, nyitott csoportok zenei programjain aktív közreműködők. A szülői ház egyetértésével 2007-ben csatlakoztunk a Madártani Intézet által szervezett „Madarász ovi” programhoz. Hagyomány óvodánkban az őszi almaszüret, az egész napos mogyoróhegyi kirándulás, továbbá Föld napján a gyermekekkel, a szülők segítségével virág ültetése a kertben, ezzel is szépítve óvodánk környezetét.

A hétvégi, szülőkkel, testvérekkel szervezett őszi és tavaszi kirándulások is segítik a gyermekeket a természetben való tájékozódásban, a természet megszerettetésében és megóvásában. Emellett erősödik az óvoda és a család közti kapcsolat. A szülők ezek által is jobban megismerik nevelési elveinket, pedagógiai célunkat. Az eredményes óvodai nevelés záloga a szülőkkel való jó kapcsolatunk. A családi neveléssel együtt, azt kiegészítve tudjuk a gyermekek eredményes fejlődését biztosítani. Fontos számunkra hogy az óvodáinkba járó gyermekek nevelése, fejlesztése, gondozása a lehető legmagasabb szinten valósuljon meg.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1/383-0940

Üzenet küldése az intézménynek