Zuglói Hétszínvirág Óvoda

  1. Home
  2. »
  3. Zuglói Hétszínvirág Óvoda
Intézményvezető: Görög Anikó
Fenntartó:
  • Önkormányzati
Intézmények: ÓVODÁK
Cím:
1141 Bp, Egressy út 180-184.
Bemutatkozás:

Óvodánk Zugló kertvárosi részében helyezkedik el a Rákos patak partján. Több mint 35 éves múltra tekintünk vissza, az elsők között, 1998-ban vettük fel a Hétszínvirág Óvoda nevet. Családi házas környezet vesz minket körül, ennek ellenére már évek óta gyermekeink nagy része a környék lakóparkjaiból (Porcelán – Paskál lakópark stb.) jár hozzánk. Gyermekeink 90%-a zuglói lakos, a többiek más kerületekből, illetve vidékről járnak hozzánk. A családok összetétele igen heterogén. Vannak jó módban élők, de többségük átlagos színvonalon él. Nálunk is észlelhető az életszínvonal romlása, a munkanélküliség megjelenése, a létbizonytalanság, a családok szétesése a szülők válása miatt. Az elmúlt években óvodásaink körülbelül 10%-a hátrányos helyzetű gyermek volt, elsősorban szociális alapon történő hátrány miatt.

A szülők óvodához való viszonya is eltérő. Többségüknek határozott elképzelése van az óvodáról -igényesek az óvoda megválasztásánál-, érdeklődőek, aktívak. Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk a konkrét, határozott célok megfogalmazását és a megfelelő információáramlás biztosítását (SZMK, szülői értekezlet, szülői fórum, szülők akadémiája, fogadóórák, faliújság). Csoportjaink átlaglétszáma 25 fő, törekszünk a homogén csoportok kialakítására.

Minőségirányítási rendszerünk a partnerközpontú működésen alapul, ezért fokozottan igyekszünk a családokkal való jó kapcsolatot megteremteni és fenntartani. Óvodánk egyéni arculatát a nevelőtestület egységes szemlélete, valamint az itt tevékenykedő emberek azonos szándéka adja. Közös és mindent e szándék alá rendelő elveink a következők: a gyermekekkel való szüntelen, fejlesztő, erőszakmentes törődés; a gyermeki jogok és a gyermeki személyiség tiszteletben tartása; az eltérő fejlődési ütem figyelembe vétele, az egyéni fejlődés biztosítása; elfogadás, tisztelet, megbecsülés; törekvés, hogy minden gyermeki tevékenység az egyéni örömön túl a közös élményt erősítse, szolgálja. Programunk vezérfonala a környezeti kultúrára és az egészséges életmódra nevelés. Ez nem más, mint az élő és élettelen, természeti és művi környezetünkkel való harmonikus együttélés. Elsősorban életmód, gondolkodás- és viselkedésmód, szokás- és értékrendszer.

A legfontosabb az értékek formálása. Legelső feladatunk az érzelmi nyitás környezetünk felé. Ennek megvalósítása sokoldalú tapasztalatszerzéssel párosul. Az a dolgunk, hogy gyermekeink figyelmét minden nevelési területen a környezet felé irányítsuk. Növény – és állatfajok tisztelete, megbecsülése továbbá a szülőföld, a lakóhely és az ehhez kapcsolódó személyek megismerése, szeretete vezet el a környezettel való pozitív viszony kialakításához. Egész nevelőmunkánkat át kell, hogy hassa a holisztikus látásmód, s az óvodásaink felé is ezt kell közvetítenünk. A környezet soktényezős, de összefüggő rendszer, melyben nincsenek lényegtelen elemek. Az értékek megformálásához, mint legfontosabb célhoz, nélkülözhetetlen a pozitív érzelmi kapcsolat kialakítása a környezettel. Az attitűd alapvetően szociális tanulással, mintakövetés alapján alakul ki a gyermekben. Felelősek érte a szülők, pedagógusok és a társadalom. Éppen ezért programunk megvalósításában jelentős szerepet kapnak a szülők, a családok. A környezeti nevelés nem csak a pedagógiai folyamat által, hanem az egész óvodai életvitel révén valósulhat meg, s az ökológiai szemléletet kell, hogy tükrözze.

Kapcsolati adatok
Telefon: 01/2731488

Üzenet küldése az intézménynek