Zuglói Mályva Óvoda

  1. Home
  2. »
  3. Zuglói Mályva Óvoda
Intézményvezető: Bihari Beáta
Fenntartó:
  • Önkormányzati
Intézmények: ÓVODÁK
Cím:
1141 Bp, Mályva köz 12.
Bemutatkozás:

Nevelőtestületünk több éves közös munka eredményeként kidolgozta és a gyakorlatban is megvalósította a gyermek- és nevelésközpontú Mályva – Integráló – Differenciáló nevelési rendszert, amely Mályva Programként vált ismertté. Az ország számos nevelési intézményében, és országhatáron túl a tokyoi Kodály Esztétikai Intézet óvodáiban is foglalkoznak gyerekekkel Mályva Program alapján. Nevelésfilozófiánk a humanizmus: az ember és az élet szeretete, a közösség és az egyén egyenértékű szerepe, az élet megismerése és alakítása. Célunk: Az önálló, nyitott, érdeklődő, alkalmazkodni képes, harmonikus személyiségű gyermekek nevelése. Az iskolakezdéshez szükséges képességek alapjainak lerakása, fejlesztése. Programunk jellemzői: A gyerekek egyéni fejlődési tempójához és a család életritmusához igazodó folyamatos napirend, amelyben figyelembe vesszük a gyerekek testi-lelki szükségleteit, és segítjük a tevékenységek önálló gyakorlását.

A vegyes életkorú csoportok, amelyekben együtt nevelődnek a 3-7 éves korú gyerekek. Ily módon lehetőség nyílik arra is, hogy a testvérek, rokonok, és az egy bölcsődei közösségbe járó gyerekek egy csoportba járhassanak. Azok a gyerekek, akik fejlődésük érdekében - iskolába lépés előtt további egy évig - óvodában maradnak, nem váltanak csoportot, a megszokott társakkal, óvodapedagógusokkal és dajkával élik mindennapjaikat tovább. A játékba integrált felfedező tanulás, amely a gyerekek folyamatos önálló tapasztalására épül, és segíti a világ megismerését. A gyerekenkénti differenciált fejlesztés, amely egyben személyiség fejlesztés is. Óvodánk a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével rendelkező, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését biztosítja. ​(Autista, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavar). 5 vegyes életkorú csoportunk 23-25 fővel működik. A differenciált fejlesztésbe a Fővárosi Szakszolgálat XIV. kerületi tagintézményének fejlesztő munkatársai is bekapcsolódnak. Az SNI gyermekek ellátását a Zuglói Benedek Elek EGYMI utazó gyógypedagógusai segítik.

A csoportok felszereltsége tevékenységre ösztönző, fejlesztő környezet, amelyben aktív kísérletezések, szerepjáték, fejlesztőjáték, barkácsolás, mese-vershallgatás és éneklés folyik.. A vizuális művészet a mindennapok játékának része, ahol változatos technikákkal ismerkednek a gyerekek. Tornatermünk jól felszerelt, folyamatosan bővülő eszköztárral rendelkezik, szolgálva a gyerekek mozgásfejlődését. Nagy hangsúlyt fektetünk a mindennapi 20-25 perces testnevelésre. Nagycsoportosaink minden évben sikerrel vesznek részt a kerület által szervezett játékos sportvetélkedőn. Udvari játékaink szabványosak, változatos mozgáslehetőséget adnak a gyerekeknek. A szülőt társnak tekintjük a nevelésben, és nagy hangsúlyt fektetünk a családdal való együttműködésre. Az újonnan érkező gyerekek befogadására a szülő igénye és a gyermek szükséglete szerint biztosítunk időt, mely gyermekenként eltérő lehet.

A csoportok ajtaja egész évben nyitva áll a szülők előtt a folyamatos betekinthetőség érdekében. A rendszeres kapcsolattartás és információcsere mellett közös kirándulásokat, ünnepélyeket, játszó délutánokat szervezünk, és együtt ápoljuk hagyományainkat. A szülőkkel együtt szervezett programjaink, hagyományaink: Őszi mulatság, Adventi készülődés, Iskolába készülő gyerekek búcsúztatója, Édesanyák köszöntése, Szülők - dolgozók kerti mulatsága, „Ivó napi” apafoci.A gyerekek mindennapjait egyéb programok is színesítik: színházlátogatások, kirándulások, múzeumlátogatások, séták. Kicsinyeink változatos étkezését a velünk egy épületben lévő bölcsőde konyhája biztosítja. Az óvoda által szervezett szolgáltatások: Speciális végzettségű kolléganőink kéthetente mozgásos és zenei foglalkozásokat szerveznek az érdeklődő gyerekeknek. Délután a szülői igényeknek megfelelően megteremtjük a hitoktatás feltételeit. Hetente egy alkalommal gyógytestnevelő kolléga tart tartásjavító tornát a kiszűrt gyerekeknek. Külső szervezésben focizhatnak a gyerekek. /térítéses/. Hetente egy alkalommal, külső szervezésben, játékos formában a sakk rejtelmeivel ismerkedhetnek a gyerekek.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-01-383-4183

Üzenet küldése az intézménynek