Zuglói Meseház Óvoda

  1. Home
  2. »
  3. Zuglói Meseház Óvoda
Intézményvezető: Rinyu Erika
Fenntartó:
  • Önkormányzati
Intézmények: ÓVODÁK
Cím:
1143 Bp, Őrnagy utca 11-13.
Bemutatkozás:

Óvodánk összevont igazgatású intézményként két épületben működik: ☺ Őrnagy utca ll. sz. alatti 5 csoporttal, ☺ Egressy út l/f. sz. alatti 3 csoporttal. A gyermekcsoportok szervezése vegyes életkorú. Ezt a szervezeti formát hatékonynak tartjuk, mert így családi mintára együtt nevelődhetnek a különböző életkorú gyerekek, testvérek, valamint a differenciált iskolakezdés miatt a négy évig óvodába járók sem kényszerülnek csoportváltásra. Alapvető törekvésünk az érzelmi kötődés kialakítása, az egészséges életmód, társas együttlét szokásainak megalapozása, a családi nevelés erősítése és kiegészítése.

Ehhez biztosítjuk gyermekeink neveléséhez: ☺ szeretet kapcsolatra épülő inger gazdag óvodai környezetet, ☺ a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodó feltételrendszert (szabad mozgás-játék, képességfejlesztő eszközök). Óvodánk nevelési programjának hangsúlyos területe a mozgásnevelésen alapuló komplex személyiségfejlesztés. Valljuk, hogy minden mozgásos tevékenység a kisgyermek számára a világ megismerésének forrása és színtere, egészséges fejlődésének alapja. Rugalmas napirendünkben megnövekedett idő áll rendelkezésre a szabad mozgásra, játékra és a játékban szervezett tanulásra.

A mozgásra, edzésre, levegőzésre nagy gondot fordítunk minden évszakban. Lehetőségeinket télen, korcsolyázással, ősszel és tavasszal az úszástanulással egészítjük ki. Mindkét épületben jól felszerelt tornaszobát alakítottunk ki. Ligetes, füvesített udvaraink minden évszakban biztosítják a szabadban történő levegőzés, edzés feltételeit. Az óvodapedagógusok munkáját képzett dajkák és speciális végzettségű szakemberek segítik (logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógy-testnevelő és pszichológus). Óvodánk csoportjaiban, Alapító Okiratunkban meghatározottak alapján vállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek inklúzív nevelését. Fejlesztőtevékenységünk célja, hogy minél több sikerélménnyel, pozitív elfogadással találkozzanak a sérült gyermekek és speciális megsegítésük a számukra megfelelő területeken szakemberek segítségével történjen. Óvodai életünket közös programokkal gazdagítjuk: ☺ Állatkert látogatás, autóbuszos kirándulás ☺ Bábszínház, gyermekszínház ☺ Családi juniális ☺ Nyári gyermektáborok ☺ Szülő-pedagógustalálkozó Az érdeklődő családok délelőttönként 10. 30 - 12 óra között pillanthatnak be óvodánk életébe.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-01-467-0920

Üzenet küldése az intézménynek