Zuglói Napköziotthonos Óvoda

 1. Home
 2. »
 3. Zuglói Napköziotthonos Óvoda
Intézményvezető: Seresné Sárvári Erika
Fenntartó:
 • Önkormányzati
Intézmények: ÓVODÁK
Cím:
1146 Bp, Dózsa György út 25.
Bemutatkozás:

Óvodánk-természeti elhelyezkedése és mérete miatt sajátos lehetőségeket és arculatot eredményez a Zuglói óvodák között. A XX. század elejei régi városi környezet, a polgári házak, a Városliget és számos közművelődési intézmény között az óvodánk is egy műemlék-jellegű házban helyezkedik el. Belső udvarunkban, - mint ahogy a szomszédos házak udvaraiban is - még a Ligetből kiszakított ősfák adják az árnyékot.

Óvodánkban három, részben osztott csoport működik, minden csoport sajátos arculattal rendelkezik. A csoportszobák tágasak, a hatalmas légtér segíti a zsúfoltság érzésének elkerülését, amely nagyon fontos a gyermekek közérzetének alakulásában is. A csoportszobák felszereltsége, a játszóeszközök, a bútorok igazodnak a gyermekek korához, igényeihez, érdeklődéséhez.

Van egy tornatermünk, melynek eszközeit évről évre bővítjük önkormányzati pályázati forrásból. A tornaterem ad helyet - szülői igény alapján - fakultatív foglakozások megszervezésének is (gyógytorna, logopédia). Játszóudvarunkon modern, a szigorú előírásoknak megfelelő játszóeszközök vannak, de számos kerékpár, roller, tricikli, motor, traktor, labda, homokozójáték stb. segítik elő, hogy minden évszakban változatos játéktevékenység alakulhasson ki. Van kis sziklakertünk, virágos kertünk, madáritatónk, ahol gyermekeink a bennünket körülvevő természettel ismerkedhetnek, megtanulhatják azok ápolását, gondozását.

Óvodánk saját Pedagógiai Program szerint dolgozik, melynek kiemelt területe az Egészségnevelés és a Környezetvédelmi nevelés. Programunkban megfogalmazott értékeinket nagyban befolyásolta társadalmi, - természeti környezetünk. Ilyen értékek, pl. egészség, család, hagyományok, környezet, tudás, tolerancia stb.

Programunkban fontosnak tartottunk néhány olyan alapelvet is leírni, melyek meghatározzák emberi és pedagógiai viszonyulásainkat, melyek a mindennapi munkánkat is jellemzik. Így például:

 • a gyermek jogát a szeretethez,
 • a gondozottsághoz,
 • az ellátáshoz,
 • a játékhoz,
 • az örömhöz,
 • az esélyegyenlőséghez stb.

A gyakorlatban ezt differenciált bánásmóddal, az egyéni képességfejlesztéssel, hatékony gyermekvédelmi munkával, nyugodt, elfogadó légkör megteremtésével, a tárgyi eszközök folyamatos fejlesztésével, különböző pályázati források felkutatásával és kihasználásával, a szülőkkel való jó kapcsolat megteremtésével segítjük elő. Óvodánkban az Egészségnevelés gyakorlati megvalósítása főként az egészséges életmód szokásainak alakításában jelenik meg. A testápolási, higiéniai szokások alakítása, a rendszeres napi levegőzés és testedzés, a baleset-megelőzés, a napi zöldség- és gyümölcsfogyasztás, mind - mind gyermekeink egészségmegőrzését is szolgálja. Környezetvédelmi nevelésünk során törekszünk arra, hogy alakuljon ki a gyermekekben az igény, hogy figyeljenek a környezetükre. Alakuljon a környezettudatos szemléletük, érezzék meg, miért fontos óvni környezetünket, a természetet. Feladatunknak tartjuk a gyermekek környezetbarát szokásrendjének kialakítása, erősítését, az ÉN–képének kialakítását, fejlesztését, játékos tapasztalatgyűjtéseket szerezzenek a természet élővilágáról.

A környezetvédelmi nevelés olyan területeivel foglalkozunk, mint pl. a környezeti jeles napok, a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás óvodai lehetőségei, a „nem minden szemét” elve, a takarékosság, a környezetszennyezés, a természeti és társadalmi környezetünk megismerése, ezek védelme. Hagyományaink, ünnepeink megtartása óvodai közösségünk erősítését szolgálja.

 • Környezeti jeles napok,
 • Kirándulások,
 • Mikulás, Karácsony
 • És az azt megelőző készülődés a szülőkkel,
 • Farsang,
 • Március 15.,
 • Anyák napja,
 • Évzáró,
 • Születésnapok, névnapok stb.
 • Gyermeknap a szülők közreműködésével
 • Sportnap a szülőkkel közösen
 • Ingyenes szolgáltatásaink gyermekeink minél sokrétűbb és magas színvonalú szakmai
 • Ellátását segítik elő.
 • Logopédus,
 • Gyógytornász, fejlesztőpedagógus
 • kedvezményes korcsolyáztatás a rászoruló nagycsoportos gyermekeknek.
 • Nyílt napot 2020. április 11-én, 16 – 17–ig tartunk, melyre szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket.

A Zuglói Napköziotthonos Óvoda testülete

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1/3434-335

Üzenet küldése az intézménynek