Zuglói Óperenciás Óvoda

  1. Home
  2. »
  3. Zuglói Óperenciás Óvoda
Intézményvezető: Árva Judit Sarolta
Fenntartó:
  • Önkormányzati
Intézmények: ÓVODÁK
Cím:
1148 Bp, Bolgárkertész utca 12.
Bemutatkozás:

Óvodánk Zugló zöldövezeti területén fekvő, családi házas és régebben épült négyemeletes házak között helyezkedik el. Az óvoda 8 csoportos intézmény. Jelenleg 4 magyar és 4 német nemzetiségi (kétnyelvű), életkor szerint heterogén (vegyes v. osztatlan) csoportban folyik a gyermekek nevelése, fejlesztése. Óvodánk az alapfunkciókon túl, - mint óvó-védő, szociális, nevelő - személyiségfejlesztő funkció - például felvállalta:
- a német nemzetiségi gyermekek nevelését,
- kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelését, fejlesztését.

Nevelőmunkánk során célunk:
- a családi nevelésre építve, annak céljait és eredményeit figyelembe véve, a 3-6-7 éves gyermekek sokoldalú, egészséges, harmonikus fejlődésének elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével, - a német nemzetiségű gyermekek részére optimálisan biztosítani a nemzetiség nyelvének és kultúrájának, hagyományainak megfelelően a szociális, szomatikus és mentális fejlődést.

Gyermekközpontú nevelésünk alapja a sokoldalú tapasztalásra épülő megismerés, a gyermeki személyiség szabad kibontakozásának segítése. Óvodás korban a német nyelv elsajátítási folyamata is elsősorban személyiségfejlesztés, viselkedés és szemléletmód közvetítés. Elsődleges feladata a német nyelv megszerettetése,  a jellemzően német hagyományok, ünnepek, szokások és tárgyi kultúra megismertetése az életkornak megfelelő szinten. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek harmonikus személyiségfejlődését, az eredményeit, erényeit, sikeres próbálkozásait értékelő, másságot elfogadó környezettel segítjük.

A gyermekek fejlesztését külső szakemberek segítségével (logopédus, gyógypedagógus, gyógytornász, pszichológus) nagyobb mértékű differenciálással, a szokásostól eltérő eljárások, sérülésnek megfelelő módszerek és eszközök alkalmazásával valósítjuk meg.

Fontosnak tartjuk:
- a „Bázisintézmény” címmel járó feladatok ellátását; - a „Zöld Óvoda” és „Biztonságos Óvoda” címmel összefüggő feladatok megvalósítását, az egészséges- és környezettudatos letmód, szemléletmód pozitív alakítását, a mozgásigény kialakítását, a különböző mozgásfejlesztő tevékenységeket, (Pl.: gyógytorna, torna, tánc, szivacskézilabda, foci, korcsolya, stb.);
- kézműves tevékenységek keretein belül a szociálisan hátrányos helyzetű, lehetőségeikben korlátozott és/vagy jó képességű, tehetséges, 5-6-7 éves gyermekek fejlesztését;
-nyáron természetvédelmi és nyelvi táborokat szervezünk az iskolába menő gyermekek részére. Az ezekkel járó feladatok megvalósításával is segítjük a gyermekeket, hogy az iskolai életre alkalmassá váljanak.

Nyílt napot tartunk:
2020. április 14. (kedd), 1500 1700 -ig „Játszóházat” szervezünk. Minden kedves érdeklődő szülőt és bölcsődés gyermeket szeretettel várunk!

A Zuglói Óperenciás Óvoda testülete

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1-363-0607

Üzenet küldése az intézménynek