Zuglói Örökzöld Óvoda

  1. Home
  2. »
  3. Zuglói Örökzöld Óvoda
Intézményvezető: Simon Katalin
Fenntartó:
  • Önkormányzati
Intézmények: ÓVODÁK
Cím:
1142 Bp, Ungvár utca 24/A.
Bemutatkozás:

Szeretnénk, ha tudnád, hogy van egy óvoda, ahol gyermekeink jó levegőjű, csendes környezetben tölthetik napjaikat. Ez az Ungvár utcában található Zuglói Örökzöld Óvoda. Hatalmas fás-napos udvara, sok – sok bokra állandó lakhelye madárnak , bogárnak . Megfigyelési lehetőség a gyermekeknek , akik minden nap időről időre felfedezhetnek valami újat, érdekeset. Az első tavaszi virág megjelenésétől az utolsó levél lehullásáig minden a szemük előtt zajlik , és ezt a lehetőséget ki is használjuk , hogy gyermekeinket természetet szerető, iránta érdeklődő és védő emberré formáljuk. Ezt kívánja tőlünk helyi programunk is, ami kiemelten foglalkozik „A gyermekbarát környezet” kialakításával. A környező világ megismerésének része az évszakok megfigyelése, a növények és állatok viselkedésével, gondozásával való ismerkedés. Fokozatosan az érzelmeken és a játékon keresztül tanítjuk meg őket a természet szeretetére. Önként vállalt tevékenységek közben megismerik a felfedezés örömét, megtapasztalják , hogy a természetben minden érték . Segítenek az évszaknak megfelelő kerti munkában, a természetsarok gondozásában, gyűjtögetésben, az állatokról való gondoskodásban, zöldség feldolgozásban, sütés – főzésben. Rendszeresen kirándulunk , hiszen a természet szeretetére, megóvására nevelni csak a természetben lehet.

Olyan hagyományokat alakítottunk ki, melyek szebbé, tartalmasabbá teszik a mindennapokat. Hagyományos ünnepeinken túl (Mikulás, karácsony, farsang, húsvét, anyák napja, gyermekhét, iskolába menők búcsúztatása faültetéssel) a természet jeles napjairól sem feledkezünk meg (Állatok világnapja, Föld napja, Víz világnapja, Madarak – és fák napja). A nagycsoportosoknak szóló madárovi programunk 2016 – ban indult és havonta tartanak bemutatóval egybekötött foglalkozást a Madártani Intézet munkatársa. Nagyobb gyermekeinkkel egyre gyakrabban járunk a városligetbe helyszíni foglalkozásokra, állatkertbe, múzeumba és közben ismerkedünk a városi közlekedés szabályaival is. Feladatunknak tartjuk a nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkör megteremtését is. A mindennapok rohanása közben szeretnénk kis nyugodt szigetté válni a gyermekek számára, ahol biztonságban lehetnek míg szüleik távol vannak tőlük. Mindenki saját ütemében játszik , dolgozik , fejlődik .

A gyermekek képességeit kötetlen formában, komplex módon a játékban és természetes élethelyzetekben fejlesztjük. Nevelőmunkánk során figyelembe vesszük az egyéni eltéréseket. A fejlődést állandó folyamatnak tekintjük . Célunk nem a különbségek eltűntetése, hanem a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztése. Arra törekszünk , hogy óvodánkban biztosított tevékenységi formákon keresztül a gyermekek olyan fejlődési fokra jussanak el, amely alkalmassá teszi őket az iskolai életre való beilleszkedésre. Céljaink elérését logopédus, gyógytornász, pszichológus és fejlesztő pedagógus segíti.

Arra törekszünk , hogy a szülők megelégedésére a családi nevelést kiegészítve gondozzuk , neveljük , fejlesszük a gyermekeket. Munkánk során figyelmet fordítunk arra, hogy teljessé tegyük az óvoda – gyermek és az óvoda – szülő kapcsolatát. Ennek érdekében – a szülők igényeire is támaszkodva – egyre nagyobb teret biztosítunk az óvoda munkájába, életébe történő betekintésre. Ezt szerettük volna tudatni a Kedves Érdeklődővel a mi óvodánkról, a Zuglói Örökzöld Óvodáról. Továbbá azt, hogy mindnyájan nagyon jól érezzük itt magunkat, és reméljük , hogy sok – sok kisgyermek átélhet még hasonló élményeket ezen a remek helyen.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1-467-0922

Üzenet küldése az intézménynek