Zuglói Pöttöm Park Óvoda

  1. Home
  2. »
  3. Zuglói Pöttöm Park Óvoda
Intézményvezető: Jamrik Erzsébet
Fenntartó:
  • Önkormányzati
Intézmények: ÓVODÁK
Cím:
1144 Bp, Újváros park 1.
Bemutatkozás:

Többéves múltra visszatekintve kiemelten foglalkozunk a környezeti neveléssel, a természet megismerésére, tiszteletére neveléssel, a környezetvédelmi magatartásformák és attitűd megalapozásával. Óvodánkban 1993-tól egészen 2012-ig természetvédelmi és környezetvédelmi munkaközösség működött. Azóta harmad ízben nyertük el a Zöld Óvoda címet, legutóbb 2014-ben. Környezeti nevelésünkhöz elsősorban a helyi lehetőségeinket, adottságainkat vesszük figyelembe. A különféle tevékenységeket ezekre építjük, és komplex módon tervezzük.A fenntarthatóságra nevelés szempontjából a környezettudatos szemlélet és magatartás kialakítása a célunk. Arra törekszünk, hogy óvodánk minden dolgozója közvetítse a zöld óvoda szellemiségét és környezettudatos magatartásával pozitív mintát nyújtson gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.

Ennek érdekében: Óvodánk udvarát virágosítjuk. Melyben nem csak a nevelőtestület, de a szülői munkaközösség is szerepet vállal, a nyári szünet ideje alatt velük együtt gondoskodunk növényeink vízellátásáról. Az udvarunkon komposztáló található. Gyermekeink ismereteket szereznek az újrahasznosításról. Szelektív papírgyűjtő konténerünk van, ami nem csak az óvoda papír hulladékait, de az intézményt látogató családok papír hulladékát is gyűjti. Törekszünk civil szervezetekkel is kapcsolatot tartani. Figyeljük az általuk készített kiadványokat, amelyek segítik az elköteleződésünket a környezet iránt. Rendszeres kapcsolatot tartunk a környezetünkben található intézményekkel (iskolákkal, tűzoltósággal, stb.) Az egészséges táplálkozás jegyében az óvodánkban lehetőség szerint minden nap van lehetőség gyümölcsfogyasztásra. Madarász-ovi program keretén belül, a gyerekek több ízben, kirándulásokon, vetítéseken, szerezhetnek tapasztalatot az őket körülvevő világról.

A sokszínű tevékenységek kapcsán nem csak a gyermekek tudása mélyül el, de ismereteket szereznek a természetjárás és a közlekedés területén is. Minden évben ellátogatunk a szentendrei Skanzenbe, ahol kézműves tevékenység során szerezhetnek tudást és tapasztalatot, ezzel az élménnyel is erősítve a gyermekekben a hagyományok ismeretét és tiszteletét. Gyermekek, szülők, óvodai dolgozók is részt vesznek óvodánk kiskertjének és a közelben találhatóZuglói Közösségi Kertben levő kiskertünk gondozásában. Ezzel is segítjük a tapasztalatszerzést. A jeles zöld napok megünneplését a családok aktív közreműködésével tesszük. A környezettudatos életvitel megalapozásához szükséges szokás- és viselkedési formák kialakítása napjaink fő feladata. Ennek kapcsán, nevelőmunkánk során igyekszünk a gyermekek környezettudatos szemléletét formálni.

Úgy gondoljuk, a gyermekekkel meg kell ismertetnünk az óvoda természeti és társadalmi környezetét. Törekszünk arra, hogy óvodásaink élményekben gazdag tevékenységorientált nevelésben részesüljenek. A fenntarthatóságra nevelés során fejlesztjük az észlelési tudatosságukat,az élővilágot, és az élettelen környezetet is megismertetjük, megszerettetjük velük. Ahhoz, hogy mindenki részesülhessen az élményekben, az alapítványunk segíti az arra rászorulókat. Végső célunk a környezettel harmóniában élő gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának elősegítése az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1-383-5777

Üzenet küldése az intézménynek