Zuglói Tihany Óvoda

  1. Home
  2. »
  3. Zuglói Tihany Óvoda
Intézményvezető: Farkas Tibor Jánosné
Fenntartó:
  • Önkormányzati
Intézmények: ÓVODÁK
Cím:
1141 Bp, Tihany tér 37-39.
Bemutatkozás:

Óvodánk Zugló aránylag csendes, de jól megközelíthető zöldövezetében található 6 csoportos önkormányzati fenntartású intézmény. Nevelőtestületünk kidolgozta saját, helyi nevelési filozófiáját, amelyben legfontosabb céljaink: Gyermekeinkben az óvodai nevelés során alakuljon ki a környezettudatos magatartás, és az életkori sajátosságoknak megfelelő pozitív szokásrendszer,viselkedésforma a természetes és az őket körülvevő társadalmi környezetben. A korszerű életvitel megalapozása, mely magában foglalja az egészséges táplálkozást, a rendszeres mozgás és testedzés iránti igényt.

A néphagyományok széles köréből az ének, a tánc, a népmese, a népi gyermekjátékok, – mint értékek – szervesen együtt épüljenek be a gyermekek mindennapjaiba. Mindezeket a gyermek elsődleges és legfontosabb tevékenységébe, a játékba beépítve valósítjuk meg. A minél hosszabb, egybefüggő játékidőt a rugalmasan szervezett, szilárd szokásrendszeren alapuló folyamatos napirenddel biztosítjuk. A gyermekek az egyéni fejlettségüknek megfelelő, nyugodt, kiegyensúlyozott életritmusban az óvodáskor végére alkalmassá válnak az iskolai életre: közelebb hozzuk számukra a környezetük általuk is felfogható eseményeit,változásait, ráirányítjuk figyelmüket a civilizáció által létrehozott valódi értékekre, megalapozzuk a továbbfejlődésükhöz szükséges képességeket, elindítjuk őket a szocializálódás útján, kialakítjuk egészséges életszemléletüket. Fontos számunkra, hogy meleg, szeretetteljes, barátságos, vidám hangulatban éljünk. 2016-óta Örökös Zöld Óvoda az intézmény.

A kiemelten kezeljük a partnerekkel, elsősorban a családokkal való kapcsolattartást. Valljuk, hogy az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. Ehhez nagymértékben hozzájárulnak az általunk szervezett közösségépítő programok: a kiscsoportos családi kirándulás, „Szülők az óvodáért” rendezvény, karácsonyi játék délután, Föld Napja, Gyermeknap.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-70-672-8737

Üzenet küldése az intézménynek