Zuglói Tücsöktanya Óvoda

 1. Home
 2. »
 3. Zuglói Tücsöktanya Óvoda
Intézményvezető: Skrek Dóra
Fenntartó:
 • Önkormányzati
Intézmények: ÓVODÁK
Cím:
1147 Bp, Ilosvai Selymes tér 21.
Bemutatkozás:

Óvodánk a Rákos-patak közvetlen szomszédságában, Zugló kertvárosi részén helyezkedik el. Az intézmény 4 vegyes, és 1 homogén csoporttal működik. Saját nevelési program alapján dolgozunk, melynek mottója: „A legjobb iskola, amelyben egy ifjú ember megtanulhatja, hogy a világnak van értelme, a természettel való közvetlen kapcsolat.”

Célunk:
A mai, modern kor kihívásainak megfelelni, nyitott, érdeklődő, önálló, alkalmazkodni képes, harmonikus személyiségű gyermekeket nevelni, akik az óvodáskor végére rendelkeznek az iskolakezdéshez szükséges képességekkel. Mindezek eléréséhez garancia nevelőtestületünk szakmai felkészültsége, gyermekszeretete, elhivatottsága. Az egyéni fejlesztést logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus, valamint gyógytornász segíti.

Alapító Okiratunk szerint feladataink közé tartozik a sajátos nevelési igényű gyermekek meghatározott körének integrált ellátása.
Helyi nevelési programunkat (Patakparti Program) a külső világ tevékeny megismerésére, a természet szeretetére építjük.Elsősorban természetbarát életforma, környezetbarát életmód, szokás, magatartásformák kialakítására törekszünk, amelyek majd életre szólóan megmaradnak, s belső szükségletté válnak.

Az óvodáskor az érzelmek időszaka; ezért fontos, hogy a gyermekeknél megfelelő érzelmi kapcsolatot alakítsunk ki a környezettel és a környezetben élőkkel. Természetbarát gyermek csak természetbarát környezetben nevelődhet.

Legfontosabb feladatunk az értékek közvetítése. Tudatos, példamutatáson alapuló környezeti nevelésünknek köszönhetően óvodánknak 2012-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Zöld Óvoda címet adományozta. Ezt a címet azóta több ízben elnyertük.

Évente több alkalommal szervezünk „zöld” programokat:

 • kirándulásokat,
 • állatkerti sétákat,
 • múzeumlátogatásokat,
 • részt veszünk a természetbúvár -, és madarászovi programban.

Nagy hangsúlyt fektetünk a „zöld” napokról való megemlékezésre, megünneplésre (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja). A természet szeretetére nevelés mellett a hagyományok ápolására is kiemelkedő figyelmet fordítunk, így óvodánkban a gyermekek megismerkednek a különböző évszakokhoz kapcsolódó népi hagyományokkal. A helyi nevelési programunk megvalósítása érdekében fő feladatunk az óvodáskorú gyermekek szeretetteljes gondozása, nevelése, egyéniségük kibontakoztatása, képességeik fejlesztése életkori, és egyéni sajátosságaik figyelembe vételével. Intézményünkben a gyermekeket érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, szeretetteljes légkör veszi körül.

A nevelés folyamatában a tevékenységközpontúságra és a komplexitásra törekszünk. Miután a gyermekek a világot nem mozaikszerűen, hanem komplex módón érzékelik, ezért az ismereteket összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban tárjuk a gyermekek elé, középpontban a felfedező ismeretszerzést és az egyéni tapasztalatszerzést állítjuk. Hiszünk abban, hogy a nevelés eredményessége a szülői ház és az óvoda egymásra ható, egymást segítő harmonikus együttműködésétől függ. Az eredményes óvodai neveléshez elengedhetetlen a szülőkkel való jó kapcsolat. A családi neveléssel együtt, azt kiegészítve tudjuk a gyermekek fejlődését biztosítani. Ezért az óvodai nevelés támaszkodik a családi nevelésre, a család és az óvoda szoros együttműködésére.

Szülőkkel közös programok:

 • szüreti mulatság,
 • Márton napi lámpás felvonulás,
 • családi kirándulások,
 • virágültetés az óvoda udvarán,
 • adventi kézműves délutánok,
 • családi sportdélután.

A Tücsöktanya Alapítvány a szülők önzetlen támogatásával segíti a kitűzött céljaink hatékony megvalósítását. Szülői igény szerint önköltséges szolgáltatások, az alapellátáshoz nem tartozó programok szervezését is biztosítjuk:

 • játékos angol
 • foci
 • néptánc
 • művészi torna
 • bábszínház
 • táncház, stb.

Az érdeklődő szülőket szeretettel várjuk 2020. április 15-én 1000 - 1200 óra között, ahol részletes tájékoztatást tartunk.

A Zuglói Tücsöktanya Óvoda dolgozói

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1-460-0284

Üzenet küldése az intézménynek