Zuglói Tündérkert Óvoda

  1. Home
  2. »
  3. Zuglói Tündérkert Óvoda
Intézményvezető: Hegedűs Éva
Fenntartó:
  • Önkormányzati
Cím:
1144 Bp, Kántorné sétány 9.
Bemutatkozás:

Az óvoda önálló, Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott intézmény. Elhelyezkedése kedvező az idejáró családok és dolgozók szempontjából, könnyen megközelíthető, hiszen Zugló egyik legnagyobb közlekedési csomópontja mellett épült, szinte minden közlekedési eszköz közel van.

A zsúfolt utaktól azonban mégis távolabb esik, egy sétány vezet az óvodához. Mivel a környéken rengeteg a tízemeletes lakóház, a szülők számára vonzó az óvodánk, óriási udvar áll a gyerekek rendelkezésére. Óvodánk fogadja a sajátos nevelési igényű - mozgásszervi fogyatékos - gyermekeket az óvoda Alapító Okiratában meghatározott szakfeladat alapján a Szakértői Bizottság által kiadott szakvéleménnyel. Az óvoda Pedagógiai Programja rendelkezik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokról. Az intézményünkben dolgozó pedagógusok jól képzettek, pedagógiai asszisztensek, technikai dolgozók is rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges végzettséggel. Az dolgozók nagy része sok éve a pályán dolgozik. Az eredményesebb működéshez az óvodatitkár, a konyhai dolgozók és a kertész munkája is hozzájárul. Óvodánkban heti négy alkalommal logopédus foglalkozik a nagycsoportos, beszédhibás gyermekekkel. Heti két alkalommal gyógy-testnevelő tart tornát az arra rászoruló gyermekeknek.

Heti egy alkalommal fejlesztő pedagógus végez prevenciós és komplex fejlesztést az arra rászoruló gyermekeknek. 9 csoporttal működünk, csoportjaink létszáma: 18-22 fő. Az óvoda épületét eredetileg is gyermekekkel foglalkozó intézménynek tervezték, világos csoportszobák és nagy udvar áll a gyermekek rendelkezésére. Csoportszobáink sokszínűek, korszerűek, tükrözik a bennük dolgozók személyiségét, egyéniségét. Berendezési tárgyaink esztétikusak, a gyermekek kényelmét szolgálják, korcsoportnak megfelelőek. Felszereltségeikkel sokféle tevékenységet, fejlesztési lehetőséget biztosítanak a gyermekek számára. Fejlesztési elképzelések kapcsán prioritást kapott a mozgásfejlesztés, jól felszerelt tornaszobánk biztosítja a gyermekek számára az egészséges mozgást, mozgásfejlesztést. Nagycsoportosaink számára lehetőséget biztosítunk úszásoktatásra – amennyiben a szülők ezt igénylik, és vállalják az úszó tanfolyam, valamint az uszodához utaztatás költségeit. Középső csoporttól lehetőség van játékos judo, torna, és focifoglalkozásokra, ezenkívül "varázskezek" - kreatív ábrázolásra és "élénkítő" drámafoglalkozásokra.

A csoportok különböző udvarrészeken levegőznek. Az udvar felszereltsége jó lehetőséget biztosít a mozgásfejlődésre. Az udvari eszközök folyamatosan bővülnek, megfelelnek az EU követelményeknek. Intézményünkben évek óta jól működik az anyás beszoktatás, a fokozatosság elvét szem előtt tartva. A gyermeki önérvényesítést és önállóságot maximálisan tiszteletben tartjuk, teret adunk kreatív kezdeményezéseiknek. Igyekszünk bennük kialakítani olyan alapvető viselkedési formákat, melyek az emberi együttélés folyamán nélkülözhetetlenek. Az óvodai élet során alapozzuk meg a későbbi érvényesülés alapjait az anyanyelvi nevelést.

Ezt a törekvést fogalmazzuk meg a Pedagógiai Programunkban. Napi szinten szervezünk anyanyelvi játékokat, a mesélés, bábozás, dramatizálás szerves része a mindennapi életünknek. Pedagógiai programunkhoz kapcsoltan - amelyben kiemelt szerepet kap a kommunikáció - a „Mese világnapját” is megünnepeljük. Minden tavasszal megrendezzük a „Tündérkert napot”, mely kiemelt közösségformáló erővel bír intézményi szinten. Ezen a napon a gyermekekben, játékos formában, jó hangulatban erősítjük az összetartozás érzését is. Az idejáró gyermekek tartalmas, szép élményekkel gazdagodnak, ennek érdekében a nagyobbakkal sokat kirándulunk, Bábszínházba, múzeumokba, Állatkertbe járunk, és az óvodában is szervezünk a gyerekek számára előadásokat.

Óvodánk hagyományai: Tündérkert nap, Családi sport nap, Óvodai kirándulás, Családi kirándulások, Népmese napja, Nemzeti ünnepünk, Színházlátogatások, Állatok, Föld, Víz, Madarak és fák napjai, Szülő – Nevelő bál. Legfőbb célunk, hogy az óvodánkba járó gyermekek érzelmi biztonságban, szeretetben és fejlődési ütemük figyelembe vételével, tiszteletben éljék meg nálunk mindennapjaikat. Hagyományainkhoz híven játszódélutánt, nyílt napot, igény szerint fogadóórákat és közös családi programokat szervezünk a családok számára.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1-799-9048

Üzenet küldése az intézménynek