Zuglói Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

  1. Home
  2. »
  3. Zuglói Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Intézményvezető: Szöbölődi Zita
Fenntartó:
  • Civil
Intézmények: ISKOLÁK
Cím:
1145 Bp, Róna utca 177-179
Bemutatkozás:

Mint minden Waldorf-iskola, a miénk is szülői kezdeményezés révén jött létre. Az alapító szülők azzal a reménnyel kezdtek bele a munkába, hogy a zuglói gyerekeknek is legyen lehetősége Waldorf-pedagógián alapuló iskolába járni.Egészen 2016-ig – bár több Waldorf-óvoda is működött a kerületben, -az ezekből elballagó gyerekeknek más kerületek Waldorf-iskoláiba kellett jelentkezniük. Egy intenzív alapítási munka következményeként az első évfolyam a 2016/17-es tanév szeptemberében kezdhette meg tanulmányait a Zuglói Waldorf Iskolában. Az alapítók és szervezők olyan intézményt kívántak létrehozni, ahol a gyerekek elfogadó, biztonságos légkörben fejlődhetnek, egyéni képességeiket értékelik és kibontakoztathatják.

A Tanári Kollégium, a Szülői Szék és a fenntartó Egyesület tagjai stabil és elhivatott közösségként, szorosan együttműködnek abban, hogy intézményünkben a Waldorf-pedagógia módszereivel összhangban segíthessük a gyerekek teljeskörű fejlődését. A zuglói Waldorf-iskola számunka nem csupán egy oktatási intézmény, hanem valódi, élő, támogató közösség is, melyben felelősen együttműködünk az iskoláért. A Zuglói Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Iskola a jövőben felmenő rendszerben 8 évfolyamossá válik. Az alapító és fenntartó szervezet a zuglói Zeg-Zug Waldorf Egyesület. 2018 -tól iskolánk a Budapesti Fesztiválzenekar Partneriskolája.

Olyan Waldorf iskolát szeretnénk, amely a hagyományokban gyökerezik, egyben rugalmas, és megfelelő válaszokat ad a mai kor kihívásaira az egyéni igények, képességek figyelembevételével. Közösségi, nyitott, önálló, gondolkodó és autonóm gyerekeket nevel. A gyerekek tapasztalatokon, cselekvésen, kísérleteken keresztül tanulnak, mely mély tudást ad. Olyan élő környezetet teremtünk a gyerekek köré, ahol hétköznapi, valós tevékenységek során tanulnak, nem csak az osztályteremben, hanem a környezet által is, ezáltal kialakul bennük a tisztelet a környezet és egymás iránt is.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek egy valóban toleráns és elfogadó környezetben töltsék mindennapjaikat, és felnőve ők maguk is ilyen emberekké váljanak. A mindennapok szervezése során törekszünk arra, hogy egyes tevékenységeket az egész iskola közösen végezzen, a tereket is igyekszünk úgy alakítani, hogy minél több közösségi tér legyen. Az egyéni képességeket figyelembe véve, az oktatásban is nagy átjárhatóságot biztosítunk a korosztályok között. Amellett, hogy meghatározónak tartjuk az osztálytanító szerepét a gyerekek iskolai életében, célunk az, hogy a felsőbb osztályokban bizonyos tárgyakat szaktanárok tanítsanak.

Kapcsolati adatok
Telefon: 70 387 2585

Üzenet küldése az intézménynek