Zuglói Zöld Lurkók Óvoda

  1. Home
  2. »
  3. Zuglói Zöld Lurkók Óvoda
Intézményvezető: Balassai Márta
Fenntartó:
  • Önkormányzati
Intézmények: ÓVODÁK
Cím:
1144 Bp, Füredi park 6-8
Bemutatkozás:

A 9 csoportos óvodánk 1973 óta Zuglóban működik a Füredi park 6. szám alatt Budapest egyik legnagyobb lakótelepének közepén. A „Zöld Lurkók” óvodásait, a testi-lelki egészségük megőrzésével, a kiegyensúlyozott életvitelre neveljük. Minden gyermek egyedi, fejlődő személyiség és szociális lény. Óvodai közösségünk figyelembe veszi, az érés sajátos törvényszerűségeit, biztosítja a szeretetteljes nevelést nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakoztatásának. Óvodánk nevelő intézmény, a családi nevelés kiegészítője a gyermek iskolába lépésig.

Nevelési célunk elősegíteni az óvodás korú gyermek harmonikus fejlődését és nevelését a következő életszakaszba való átlépéshez. Segítjük a személyiség kibontakoztatását, a hátrányok csökkentését az egyéni sajátosságok figyelembevételével. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekkel való kapcsolatunkat bizalom övezze, személyiségét, önazonosságát elfogadjuk. Készségeit és képességeit, egyénnek és életkornak megfelelő sokszínű tevékenységgel és játékkal alakítjuk.

Gondoskodunk az emberi értékek közvetítéséről, a gyermek egészséges fejlődésének és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. Alapelveink: gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának elősegítése, a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartása az esélyegyenlőség figyelembe vételével; a gyermekről való gondoskodás, a meglévő hátrányok csökkentése, különleges védelme, melyet szeretetteljes, nyugodt, kiegyensúlyozott légkörrel biztosítunk minden gyermek számára, hogy képességeiket, készségeiket egyéni fejlődésüknek megfelelően érhessék el; a közösségi életre történő felkészítés. Nevelési feladataink: Egészséges életmód és az egészségmegőrzés alakítása, a gyermek testi-és lelki szükségleteinek kielégítése; a harmonikus, összerendezett mozgásának és a gyermek testi képességeinek fejlesztése; a biztonságos környezet megteremtése; a környezettudatos magatartás megalapozása a szokások alakításával, érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása, anyanyelvi- értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

Programunk kitűzött nevelési célját a gyermekek szükségleteinek, tevékenységeinek és képességeinek figyelembevételével, a gyermekek egyéni adottságaiból kiindulva valósítjuk meg. Óvodánk kiemelten foglalkozik az egészséges életmódra, az egészséges életvitel igényére neveléssel a gyermek természetes mozgásigényének kielégítésével, mely az egészségtudatos magatartás formálásának eszköze, segíti a mozgás preventív egészségügyi hatásainak tudatosítását. Kiemelt tevékenységünkhöz /egészséges életmódra nevelés/ szorosan kapcsolódik, melyet alapítványunk tart fenn. /Alapítvány a Füredi parki óvodáért/. Az óvodába járó gyermekek minden nap részesülnek a sószoba jótékony hatásában. Az óvodások sportversenyén és a Kihívás Napjára szervezett sporttevékenységekben aktívan részt veszünk.

Kapcsolati adatok
Telefon: 06-1-363-5209

Üzenet küldése az intézménynek